Kullanıcı Adı:
Kullanıcı Kodu:
Şifre:
Giriş Yap
 
Şifreniz yoksa tıklayın...
Belsis posta için tıklayın...


 
DUYURULAR Bu duyuru 30.08.2015 02:09 tarihinde eklenmiştir.
TKGM TAKPAS Protokolü ve BELSİS.CAD E-DEVLET
Belsis.CAD E-DEVLET Modülü ile Tapu ve Kadastro Verileriniz Bilgisayarınızda...

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün tarafından sunulan Tapu ve Kadastral verilere ait sorgulamaların yapılmasına olanak sağlayan sözel ve grafik veri web servislerinin belediyenizde kullanılmasını sağlamak amacıyla BELSİS tarafından Belsis.CAD E-DEVLET modülü geliştirilerek Kamu Kurumlarınızın ve Yerel Yönetimlerimizin kullanıma sunulmuştur. Kamu Kurumlarınızın ve Yerel Yönetimlerin Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ile yaptıkları veya yapacakları (TAKPAS ( MEGSİS, TAKBİS) protokol - (leri) ile) edinecekleri haklar çerçevesinde BELSİS.CAD E-DEVLET modülü ile yapabilecekleri sorgulamalar;

1- TAKBİS Tapu Kayıtlarını Online Sorgulama:

Online Tapu Kayıtları Sorgulama ekranından bölge ve izinler doğrultusunda; Taşınmaz Bilgileri, Gerçek Kişi Bilgileri, Tüzel Kişi Bilgileri, Beyan/Şerh /İrtifaklar vb. bilgiler sorgulanmaktadır.

2- Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü WMS Yayını

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünce kadastral haritaları altlık (raster) olarak görüntüleme imakanı sağlamaktadır. Amacı, Kadastro parsellerinin bilgisayar ortamına aktarılarak kullanıcının localindeki sayısal verinin altına raster olarak açılmasını ve bilgi amaçlı kullanılmasını sağlamaktadır.

3- Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü WFS Yayını

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünce kadastral haritaları vektör veri (sayısal veri) olarak kullanıcının localinde ki sayısal veri üzerine eklemesidir. Amacı, Kadastro parsellerinin bilgisayar ortamına aktarılarak vektör (sayısal) nesneler olarak kullanıcıya sunmak olup bilgi ve kontrol amaçlı kullanılmasını sağlamaktadır .

 
Bugün 30 Kasım 2015 - Pazartesi
Site İçi Arama:
Bu sayfayı 'Sık Kullanılanlar'a ekler. 'Site Haritası' sayfasına gider. 'İletişim' sayfasına gider. Açılış sayfanızı "www.belsis.com.tr" olarak atar.
Ana Sayfaya Dön
 
BELSİS-CBS/GIS Coğrafi Bilgi Sistemi (Geographic Information System)

"Coğrafi Bilgi Sistemi; konuma dayalı gözlemlerle elde edilen grafik ve grafik-olmayan bilgilerin toplanması, saklanması, işlenmesi ve kullanıcıya sunulması işlevlerini bütünlük içerisinde gerçekleştiren bir bilgi sistemidir. "

    Belsis-CBS, Yerel Yönetimlerdeki konuma bağlı grafik ve sözel verilerin, iş süreçlerinin gerektirdiği grafik arayüzlerle yürütülmesi için tasarlanmış araçlar bütünüdür. Grafik bilgilerin girişini, organizasyonunu, bu bilgilerin ve servislerin birbirleriyle iletişimini, kurumdaki diğer bütün bilgilere kullanıcıların CBS üzerinden erişimini ve kendi alanındaki bilgilerin yönetilmesini sağlar.

    Belsis-CBS, Belsis.net kapsamında, Belsis-YBS ve Belsis-BDT ile birlikte tasarlanmış sözel, sayısal ve grafik verileri ilişkisel olarak düzenleyen bir araçtır. Bu yüzden yerel yönetim iş
süreçlerinde kullanılan bütün veriler için daha baştan tasarlanırken, diğer modüllerle olan sistem ilişkileri oluşturulmuştur. Diğer uygulamalarda yaşanan, GIS, MIS ve CAD araçlarının ayrı ayrı tasarlanmasından kaynaklanan olumsuzlukları taşımaz.

    Belsis-CBS ulusal bir GIS aracıdır. Tamamen ulusal kaynaklarla, Belsis tarafından üretilmiştir. Dolayısıyla, ülkemizdeki iş süreçlerine yabancı programlardan daha uygundur. Arayüzü Türkçe’dir. Bu yüzden kullanımı ve anlaşılması daha kolaydır.

    Belsis-CBS, gerçek çok kullanıcılı bir araçtır. Bu alandaki birçok araç, aynı veriyi birden çok noktadan aynı anda işleyemezken; Belsis-CBS, verileri birden çok noktadan eşzamanlı olarak işleyebilmekte / düzenleyebilmektedir. Bir taraftan girilen veya üzerinde değişiklik yapılan bilgi, diğer bir kullanıcının önüne aynı anda gelebilmektedir.
    Belsis-CBS, konumsal verilerin internet üzerinden yayınlanmasını sağlayan Belsis-IHS modülünü de içermektedir. Belsis-IHS kullanılarak varolan konumsal ve grafik verilerinden istenenler, internet üzerinden kentlilerle ve diğer kurumlarla (Kent Kurumları) paylaşılabilmekte, bilgi ve sorgulama amaçlı olarak kullanıma sunulabilmektedir. Belsis-IHS, sunucu tarafı (server side) bir uygulama aracı olması nedeni ile, kullanıcı tarafında ilave hiçbir araca ihtiyaç duymamaktadır. Artık her bilgisayarda bulunan İnternet tarayıcısı ile kullanılmaktadır. İnternete yayın yapan server üzerinde koşturulmakta ve bu araç

üzerinden internet kullanıcıları adres, geometrik bilgi, herhangi bir faaliyet türündeki taşınmazların konumları (eczane, lokanta, market, internet cafe, vb.) hakkında sorgular yapabilmekte ve bu sorgulardan tematik haritalar oluşturabilmektedir. Belsis-IHS dahili İntranet üzerinden de belediye içindeki kullanıcıların tamamına açılabilmektedir.

    Belsis-CBS yaygın kullanılan temel GIS formatları için Export ve Import seçenekleri içermektedir. Import olarak DGN(Microstation), DXF(AutoMAP/CAD), SHP (Arcwiew), TAB-MIF/MID(Mapinfo) formatları; Export olarak da DXF (AutoMAP/CAD),SHP (Arcwiew), MIF (Mapinfo) formatları desteklenmektedir.

     Belsis-CBS Büyük Ölçekli Haritalar Yapım Yönetmeliği’ne (B.Ö.H.Y.Y.) uygundur. Kullanılan semboller, hat tipleri ve objeler uluslar arası niteliktedir. Ayrıca kullanıcılar yeni objeler, hat tipleri, semboller ekleyebilmektedirler.

    Belsis-CBS, nesnelere ait information alanları açısından ölçeklenebilirdir. Kullanıcılar information alanlarına yeni eklemeler yapabilirler. Eklenen bu alanları Belsis.NET kapsamındaki Belsis-YBS ve Belsis-BDT bilgileri ile ilişkilendirebilirler. Başlangıçta oluşturulan information alanları Belsis-YBS içindeki GTS (Genel Taşınmaz Sistemi) ile ilişkilendirildiğinden, Belsis-YBS içinde yer alan bilgilerin Belsis-CBS içinde tekrar girilmesine gerek yoktur. İstendiği zaman herhangibir objeye ait bilgiler, Belsis-YBS içinden alınabilmektedir. Bu nedenle aynı bilgilerin tekrar girişlerinden kaynaklanan kapasite ve zaman kayıplarının önüne geçilmektedir.


    Belsis-CBS, Belsis-IHS bünyesinde Çap Modülünü barındırır. İnternet kullanıcıları, yönetimin izin vermesi halinde herhangi bir bölgenin imar planı ve imar durumu hakkında bilgi alabilirler. Gerektiğinde bu bilgiyi kağıt üzerine de aktarabilirler. Belsis-IHS, belediye içindeki İntranetten bütün kullanıcılara açılabildiğinden, çap ve taşınmaz bilgisi talepleri belediye içindeki herhangi bir terminalden karşılanabilmektedir. Buradaki tek kısıtlayıcı belediyenin yetkilendirmesidir. Belediye isterse kullanıcıların tamamını böyle bir işlem ile yetkilendirebilir.

    Belsis-CBS, projeksiyon yapmaya uygundur. Projeksiyonu kısaca küre veya elipsdeki görüntüyü düzleme aktarma olarak nitelendirebiliriz. Dünyamızın elips şeklinde olması ve haritasının düzleme aktarılmasının gerekmesi projeksiyon kavramının ortaya çıkması sonucunu doğurmuştur.


    Ülkeler kendi konumlarına göre farklı projeksiyonlar kullanmaktadır. Ülkemizde projeksiyon olarak UTM (Universal Transversal Marcator), TM (Transversal Marcator), GK (Gauss Kruger) kullanılmaktadır. Spheroid olarak ise Hayford, Datum olarak da WGS 84, ED 50, GRS 80, vb. kullanılmaktadır. Her bir projeksiyon, spheroid ve datumun kendi parametreleri bulunmaktadır. Uygulamamızda , Türkiye için kullanılan projeksiyonlar tanımlanmış durumdadır. Bu tanımlanmış projeksiyonlar üzerinde parametresel değişiklik yapma imkanı olmasının yanında, yeni parametreler ile yeni projeksiyon tanımları
yapılabilmektedir. Ülkemizde ve dünyada kullanılan projeksiyon tanımlarının çoğu Belsis-CBS içinde mevcuttur. Ayrıca kullanıcılar kendi projeksiyonlarını tanımlama olanağına sahiptirler. Projeksiyon dönüşümlerinde kullanıcı dostu bir arayüze sahiptir ve projeksiyon sırasında bütün parametrelerin görülebilmesi şansı vardır.


    Belsis-CBS ve Belsis-IHS kurumlar için gerekli olan birçok sonucu üretebilecek sorgu cümlecikleri barındırırlar. Diğer uygulamalarda benzeri sorguları yapabilmek en azından uzmanlık gerektiren uygulamalar olurken, Belsis-net’te sitemin bir parçası olarak kullanıcılara sunulmaktadırlar. Üstelik ihtiyaç duyulan yeni sorgu cümlecikleri de kullanıcılar tarafından eklenebilmektedir. Belsis-CBS içindeki sorgu cümlecikleri birlikte tasarlanmış olmalarının getirdiği avantajla Belsis-CBS-YBS-BDT opsiyonludur. Yani sorguya konu olan bilgiler GIS’ten, MIS’ten veya CAD’den; hatta aynı anda bütün modüllerden derlenebilmektedir. Sorgu

cümlecikleri için söylenenlerin hemen hemen tamamı Belsis-IHS için de geçerlidir. Yani bu sorguların tamamı, izin verilmesi durumunda veya kısmi izinlerle (tamamen yönetimin belirleyeceği sınırlamalarla) internet kullanıcıları tarafından da yapılabilmektedir.

Belsis.NET içinde kullanıcıya hazır olarak sunulan sorgulara aşağıdaki örnekler verilebilir :
    • Yapılan şikayetlerin ve talep edilen hizmetlerin konumsal dağılımı,
    • Faaliyet türlerine göre taşınmazların konumsal dağılımı,
    • Belli bir metrekareden büyük-küçük taşınmazlar,
    • İşaretlenen bir alandaki taşınmazlardan borcu olanlar,
    • Herhangi bir amaçla ( borçlu, alacaklı, mesleki, mükellefiyet tipi… vb.) listelenen sicillerin harita     • üzerindeki konumsal bilgileri,
    • Adres, mülkiyet, faaliyet türü, yapılaşama … sorguları,
    • Oturma izni olmayan taşınmazlar,
    • Emlak beyanı vermeyen taşınmazlar,
    • Çevre beyanı vermeyen taşınmazlar,
    • İşyeri ruhsatı olup, ilan-reklam beyanı vermeyen işyerleri,
    • Alan büyüklüğü imar ve beyan açısından farklı olan taşınmazlar,
    • Su abonesi olup Beyan vermeyen (Emlak, Çevre, İlan-reklam, …) mükellefler veya taşınmazlar.

    Bu sorgu ve rapor örnekleri oldukça uzatılabilir. Belsis.NET’te bu sorguları olanaklı kılan, sistemin bütün olarak tasarlanmış olması ve taşınmazla ilgili olan her durumda, taşınmazın tapu bilgisinin ve seçmeli adresinin sistem tasarımında kullanılmış olmasıdır. Örneğin, Belsis.NET içinde Emlak Vergisi Takip Sistemi, Çevre Temizlik Takip Sistemi, İlan–Reklam Vergisi Takip Sistemi, Kira Takip Sistemi, İşgaliye Takip Sistemi, Katılım Payları Takip Sistemi, Encümen Para Cezaları Takip Sistemi, Eğlence Vergisi Takip Sistemi, İmar Ruhsat Takip Sistemi, Numarataj Takip Sistemi, Kaçak İnşaat Takip Sistemi, Hizmet Takip Sistemi, Asker Ailelerine Yardım Takip Sistemi, Zabıta Takip Sistemi gibi modüllerde tapu sicil bilgisi (ada-pafta-parsel-kapıno-daireno) ve seçmeli adres bilgisi kullanılmaktadır.
    Belsis-CBS, tematik harita üretimi için gerekli araçlara sahiptir. YBS, BDT, CBS bilgileri ile üretilebileceği gibi, bunların toplamından elde edilen bilgilerle de tematik haritalar üretilebilmektedir. Tematik haritalar elde edilen sonuçların kolay anlaşılabilir ve kolay yorumlanabilir olmasını sağlarlar. Herhangi bir konudaki farklı nicelikte veya nitelikteki birden fazla durumun aynı grafik ortam üzerinde gösterilerek karar süreçlerinde kullanılmasını sağlarlar. Örneğin belli bir alandaki taşınmazların kat yüksekliğine göre dağılımını veya ısınmada kullanılan yakıt türüne göre dağılımını, vb. aynı grafik (harita) üzerinde görmek mümkündür. Yine nüfus

yoğunluğu dağılımı, eğirim durumunun dağılımı, gelir durumu dağılımı, yapılaşmada yıllara göre dağılım,  vb. de tematik haritalarla raporlanabilecek durumlardan bazılarıdır.


    Belsis-CBS ve Belsis-IHS içindeki tematik harita oluşturma işlemi birçok avantaj ve kullanım kolaylıkları da sunmaktadır:

    • Belsis-CBS Tematik Haritalama işleminde gerek CBS , gerek YBS verilerini kullanarak tematik harita hazırlanabilmektedir.

    • Hazırlanan tematik haritadaki renklendirme , değişim miktarı v.b. kriterler kullanıcı tarafından tanımlanabilmektedir.

    • İstatistiksel veri kolonlarına (hücreler) ait sembol, renk, dolgu vb. tüm parametreler tematik harita uygulama öncesinde ayarlanabilmektedir.

    • Üretilen tematik haritaların saklanması, gerektiğinde hiçbir ayar gerektirmeksizin hızlı bir şekilde sonuç alınmasını sağlamaktadır.


Önceki Sayfaya Dön
Sayfa Başına Çık