Kullanıcı Adı:
Kullanıcı Kodu:
Şifre:
Giriş Yap
 
Şifreniz yoksa tıklayın...
Belsis posta için tıklayın...


 
DUYURULAR Bu duyuru 30.08.2015 02:09 tarihinde eklenmiştir.
TKGM TAKPAS Protokolü ve BELSİS.CAD E-DEVLET
Belsis.CAD E-DEVLET Modülü ile Tapu ve Kadastro Verileriniz Bilgisayarınızda...

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün tarafından sunulan Tapu ve Kadastral verilere ait sorgulamaların yapılmasına olanak sağlayan sözel ve grafik veri web servislerinin belediyenizde kullanılmasını sağlamak amacıyla BELSİS tarafından Belsis.CAD E-DEVLET modülü geliştirilerek Kamu Kurumlarınızın ve Yerel Yönetimlerimizin kullanıma sunulmuştur. Kamu Kurumlarınızın ve Yerel Yönetimlerin Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ile yaptıkları veya yapacakları (TAKPAS ( MEGSİS, TAKBİS) protokol - (leri) ile) edinecekleri haklar çerçevesinde BELSİS.CAD E-DEVLET modülü ile yapabilecekleri sorgulamalar;

1- TAKBİS Tapu Kayıtlarını Online Sorgulama:

Online Tapu Kayıtları Sorgulama ekranından bölge ve izinler doğrultusunda; Taşınmaz Bilgileri, Gerçek Kişi Bilgileri, Tüzel Kişi Bilgileri, Beyan/Şerh /İrtifaklar vb. bilgiler sorgulanmaktadır.

2- Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü WMS Yayını

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünce kadastral haritaları altlık (raster) olarak görüntüleme imakanı sağlamaktadır. Amacı, Kadastro parsellerinin bilgisayar ortamına aktarılarak kullanıcının localindeki sayısal verinin altına raster olarak açılmasını ve bilgi amaçlı kullanılmasını sağlamaktadır.

3- Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü WFS Yayını

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünce kadastral haritaları vektör veri (sayısal veri) olarak kullanıcının localinde ki sayısal veri üzerine eklemesidir. Amacı, Kadastro parsellerinin bilgisayar ortamına aktarılarak vektör (sayısal) nesneler olarak kullanıcıya sunmak olup bilgi ve kontrol amaçlı kullanılmasını sağlamaktadır .

 
Bugün 30 Kasım 2015 - Pazartesi
Site İçi Arama:
Bu sayfayı 'Sık Kullanılanlar'a ekler. 'Site Haritası' sayfasına gider. 'İletişim' sayfasına gider. Açılış sayfanızı "www.belsis.com.tr" olarak atar.
Ana Sayfaya Dön
 
BELSİS-IHS/IMS İnternet Harita Sunucusu (Internet Map Server)


    Belsis-CBS, konumsal verilerin internet üzerinden yayınlanmasını sağlayan belsis-IHS modülünü de içermektedir. belsis-IHS kullanılarak, varolan konumsal ve grafik verilerinden istenenler, internet üzerinden kentlilerle ve diğer kurumlarla (Kent Kurumları) paylaşılabilmekte, bilgi ve sorgulama amaçlı olarak kullanıma sunulabilmektedir. belsis-IHS sunucu tarafı (server side) bir uygulama aracı olması nedeni ile, kullanıcı tarafında ilave hiçbir araca ihtiyaç duymamaktadır. Artık her bilgisayarda bulunan internet tarayıcısı ile kullanılmaktadır. İnternete yayın yapan sunucu üzerinde koşturulmakta ve bu araç
üzerinden internet kullanıcıları adres, geometrik bilgi, herhangi bir faaliyet türündeki taşınmazların konumları (eczane, lokanta, market, internet cafe, vb.) hakkında sorgular yapabilmekte ve bu sorgulardan tematik haritalar oluşturabilmektedir. Belsis-IHS dahili İntranet üzerinden de belediye içindeki kullanıcıların tamamına açılabilmektedir.


    Belsis-CBS, belsis-IHS bünyesinde Çap Modülünü barındırır. İnternet kullanıcıları, yönetimin izin vermesi halinde herhangi bir bölgenin imar planı ve imar durumu hakkında bilgi alabilirler. Gerektiğinde bu bilgiyi kağıt üzerine de aktarabilirler. belsis-IHS, belediye içindeki İntranetten bütün kullanıcılara açılabildiğinden, çap ve taşınmaz bilgisi talepleri belediye içindeki herhangi bir terminalden karşılanabilmektedir. Buradaki tek kısıtlayıcı belediyenin yetkilendirmesidir. Belediye, isterse kullanıcıların tamamını böyle bir işlem ile yetkilendirebilir.


    Belsis-CBS, tematik harita üretimi için gerekli araçlara sahiptir. YBS, BDT, CBS bilgileri ile üretilebileceği gibi, bunların toplamından elde edilen bilgilerle de tematik haritalar üretilebilmektedir. Tematik haritalar elde edilen sonuçların kolay anlaşılabilir ve kolay yorumlanabilir olmasını sağlarlar. Herhangi bir konudaki farklı nicelikte veya nitelikteki birden fazla durumun aynı grafik ortam üzerinde gösterilerek karar süreçlerinde kullanılmasını sağlarlar. Örneğin belli bir alandaki taşınmazların kat yüksekliğine göre dağılımını veya ısınmada kullanılan yakıt türüne göre dağılımını, vb. aynı grafik (harita) üzerinde görmek mümkündür. Yine Nüfus
yoğunluğu dağılımı, eğirim durumunun dağılımı, gelir durumu dağılımı, yapılaşmada yıllara göre dağılım, vb. de tematik haritalarla raporlanabilecek durumlardan bazılarıdır.

Belsis-CBS ve belsis-IHS içindeki tematik harita oluşturma işlemi birçok avantaj ve kullanım kolaylıkları da sunmaktadır;

    • Belsis-CBS Tematik Haritalama işleminde gerek CBS, gerek YBS verilerini kullanarak tematik harita hazırlanabilmektedir.

    • Hazırlanan tematik haritadaki renklendirme , değişim miktarı v.b. kriterler kullanıcı tarafından tanımlanabilmektedir.

    • İstatistiksel veri kolonlarına (hücreler) ait sembol, renk, dolgu vb. tüm parametreler tematik harita uygulama öncesinde ayarlanabilmektedir.

    • Üretilen tematik haritaların saklanması, gerektiğinde hiçbir ayar gerektirmeksizin hızlı bir şekilde sonuç alınmasını sağlamaktadır.
    Belsis-IHS ile, harita üzerinden görsel olarak herhangibir taşınmaz seçilebilir ve taşınamzla ilgili YBS bilgilerine ulaşılabilir.

Örnekte, harita üzerinden görsel olarak; bir bina seçilmiş ve seçilen binanın Sicil Numarası, Ada, Parsel bilgilerine; Adres, Arsa Alanı gibi bilgilerine(haritanın altında) ve bina içerisindeki bağımsız birimlerle bunların faaliyet türlerine ait bilgilere(haritanın altında, alttaki bölüm) erişilmiştir. Örneğimizde, seçilen bina bir apartman olduğu için, içerisinde oturanların Kapı No, Daire no gibi bilgileri gelmiştir. Bu bilgiler, seçilen nesneye göre değişmektedir. Örneğin


seçilen bina bir işyerine ait olsaydı; o işyerine ait bilgiler gelecekti. Seçilen nesneye ait bilgiler, tamamen kullanıcı tarafından belirlenir. Örneğin istenirse, daire sahiplerinin telefon numaraları görüntülenebilir.

    Belsis-IHS, Kent Bilgi Sisteminde(KBS) bulunan sözel verilerin sorgulanması için kullanılabilir.

    Sağdaki resimde adres bulmak için kullanabileceğimiz bir sokak sorgusu örneği görülmektedir.

    Örnekte, Belsis-IHS üzerinde, CBS'ye önceden girilen adres verileri üzerinde bir sokak sorgusu yapılarak; bulunduğu bölgenin harita üzerinde görüntülenmesi sağlanmıştır.


    Sorgu kriteri olarak sokak isimleri listesinden KALEM SOKAK seçilmiştir. Böylece, KALEM SOKAK'a ait haritanın, Belsis-IHS üzerinden görüntülenmesi sağlanmıştır. Bunun yapılabilmesi için, daha önce sözel verilerle grafiksel veriler arasında bir defa ilişki kurulması yeterlidir.


    Belsis-IHS ile yapılabilecek sorgu örneklerinden diğer bir tanesi ise Sicil Sorgularıdır.

    Hakkında bilgi almak istediğimiz bağımsızların sicil numaralarını kullanarak, ilgili verilerine Harita Sunucusu üzerinden ulaşabiliriz.

    Elbette kullanabileceğimiz tek kriter Sicil Numarası değildir. Bağımsız yapıda ikamet eden vatandaşların ad, soyad, doğum tarihi gibi bilgilerini de kullanabiliriz. İstersek aynı anda birden fazla kriteri de kullanmamız mümkündür(e-mail adresinde belsis.com.tr olanlar ve adı Ahmet olanlar gibi).

    Örnekte, Sicil Nosu bilinen bir taşınmaza ait bilgi almak için yapılan bir sorgu görülmektedir. Sicil Nosu (83832) girildiğinde Belsis-IHS, ilgili taşınmazın sözel ve görsel bilgilerini görüntülemektedir.

    Örneğimizde, sorguladığımız taşınmazın,kullanım şekli mesken olan bir bina olduğunu ve Selçuk Caddesinde bulunduğunu görmekteyiz. Yine bu binaya ait Ada, Parsel, İnşaat Türü gibi veriler ve içinde oturanlara ait Ad, Soyad, Kapı No, Sicil No gibi bilgiler


    Belsis-IHS ile Alan, Koordinat, Cephe vb. kriterlere göre Geometrik Sorgular yapmak mümkündür.

    Sağdaki örnekte, alana göre sorgu yapılmış ve alanı 120 m2 ile 140 m2 arasında olan binalar görüntülenmiştir. Belsis-IHS, bulunan binaları farklı bir renkle belirtmiştir.


    Belsis-IHS, birden fazla sorgu sonucunu aynı anda görüntüleyebilir. Herbir sonuç, farklı görsel efektlerle sunulur ve birbirinden kolayca ayırt edilir.

    Bu özellik, sorgu sonuçları arasında karşılaştırma yaparken oldukça kolaylık sağlar. Böylece değerlendirme ve karar verme süreçleri hızlanır.

Soldaki resimde bir çoklu sorgu örneği görülmektedir.

    Örnekteki harita üzerinde, Kaçak Binalar, İlan-Reklam Beyanı Vermeyen İşyerleri  ve Borcu Olan Binalar farklı renkle belirtilmiştir. Kullanıcı, renkli binaları fare yardımıyla seçerek, seçtiği binaya ait Ada, Parsel, vb. bilgilerine kolayca ulaşabilir.

    Belsis-IHS ile taşınmazlara ait faaliyet türleri sorgulanabilir.

    Örnekte
, zabıta tarafından denetim amaçlı kullanılmak üzere yapılan bir Faaliyet Türü sorgusu görülmektedir.

    Belsis-IHS, Faaliyet Türü Pastane olan binaları, harita üzerinde sarı renkle göstermiştir.


    Belsis-IHS sayesinde, belediye bünyesinde, kesintisiz hizmet verecek bir Hizmet Masası oluşturulabilir.

    Böylece vatandaşlar, her türlü dilek ve şikayetlerini günün herhangibir saatinde internet üzerinden belediyeye ulaştırabilir ve yine sonucunu internet üzerinden takip edebilirler.

    Belsis-IHS ile gelen dilek ve şikayetler sınıflandırılabilir. Örneğin, nerelerden ne tür şikayetlerin geldiği, harita üzerinden coğrafi verilerle ilişkili olarak kolayca görülebilir.

    Özellikle görsel değerlendirme Analiz Yapmayı kolaylaştırmakta ve sunulacak hizmetlere dair Karar Alma süreçlerini oldukça hızlandırmaktadır.


Önceki Sayfaya Dön
Sayfa Başına Çık