Hoşgeldiniz...
Sistemden Çık
Belsis posta için tıklayın...
 
Bugün 22 Şubat 2019 - Cuma
Site İçi Arama:
Bu sayfayı 'Sık Kullanılanlar'a ekler. 'Site Haritası' sayfasına gider. 'İletişim' sayfasına gider. Açılış sayfanızı "www.belsis.com.tr" olarak atar.
 
 
BELSİS-YBS/MIS Yönetim Bilgi Sistemi (Management Information System)

    Belsis-YBS, Yerel Yönetimlerdeki teknik işlemler dışındaki iş süreçlerini ve sistemleri yürütmek için tasarlanmış araçlar bütünüdür. Sözel bilgilerin girişini, organizasyonunu, bu bilgilerin ve servislerin birbirleriyle iletişimini, kurumdaki diğer (sayısal, coğrafik, grafik, demografik) bütün bilgilere kullanıcıların Belsis-YBS üzerinden erişimini ve kendi alanındaki bilgilerin yönetilmesini sağlar.

    Belsis-YBS, benzeri uygulamalardan kuşku bırakmayacak farklılıklar içermektedir. Bu farklılıklar göz önüne alındığında, sektör açısından Belsis.NET ve diğerleri olmak üzere bir ayrım yapmanın yanlış olmayacağı görülecektir.

    Belsis-YBS bir internet uygulamasıdır. Yani WEB APPLICATION’dur. Bu, sektör için teknolojik bir devrimdir. Ülkemizde temel sorun olan bilginin paylaşımı ve dolaşımı, Yerel yönetimler için bu uygulama aracı ile birlikte sorun olmaktan çıkmıştır. Kentliler, kendilerini ilgilendiren her türlü bilgiye internet aracılığı ile ulaşabildikleri gibi, belediye ile olan iş süreçlerini de internet üzerinden yürütebilmektedirler (beyan, ödeme, başvuru, bilgilenme, sorgulama, vb.). Üstelik bu iş süreçlerinde yer ve zaman kısıtlaması söz konusu olmamaktadır. İsteyenler dünyanın her yerinden ve herhangi bir zamanda istedikleri bilgilere ulaşabilecekleri gibi, yetkileri çerçevesinde güncellemeler de yapabileceklerdir. Ayrıca Belsis.NET ile kentliler ve belediye arasındaki iletişim sorunu minimuma inmektedir. Kentliler her türlü düşüncelerini internet üzerinden belediyeye iletmekte, iletilerinin durumlarını da belediyenin izin verdiği ölçüde yine internetten izleyebilmektedirler.

    Belediye de, istediğinde kentlilere yine internet üzerinden hem uygulamaları kullanmasına izin vererek; hem de diğer yollarla bilgi aktarabilmektedir.Belsis.NET bir internet uygulamasıdır. Client tarafında browser ile çalışmaktadır. Interner Explorer 6.0 veya sonrası çalışması için yeterlidir. Kullanıcılar kendi masaüstü menülerini ve kısayollarını yaratabilirler.

Bunun anlamı nedir ?

1- Her zaman gündemde olan şeffaflık, bilginin paylaşımı ile sağlanmış olacaktır. Çünkü şeffaflığın önündeki en önemli engel, bilginin gizli kalmasıdır. Birçok kurum bunu sağlamak istemesine rağmen gerekli araçların yetersizliği yüzünden yapamamaktadır. İnternet bu amaca en uygun araçtır. Belsis, Belsis.NET ile yerel yönetimlere bu aracı sunmaktadır.

2- Katılımcılık konusunda büyük mesafe katedilecektir. Gittikçe yaygınlaşan ve temel iletişim platformu haline gelen internet, kent yönetimi ve organizasyonu konusunda kentlilerin düşünce ve önerilerini sunmalarını sağlayacaktır. Bunun yanında yasal açıdan sorun olmayan iş süreçlerini de internet üzerinden sürdürebileceklerdir. Böylece iş ve hizmetlerin yürütülmesinde kullanılan kaynaklardan tasarruf sağlanabilecektir.
Belsis-YBS, yerel yönetimlerde aşağıdaki servislerin iş süreçlerinde kullanılır :

    • Başkanlık

    • Hesap İşleri Müdürlüğü
        ° a. Gelir Müdürlüğü
        ° b. Gider Müdürlüğü

    • Yazı İşleri Müdürlüğü

    • Satınalma Müdürlüğü

    • Ayniyat ve Ambar Müdürlüğü
    • Sağlık İşleri Müdürlüğü

    • İktisat Müdürlüğü

    • Makine ve İkmal Müdürlüğü

    • Veteriner Müdürlüğü

    • Hukuk Müdürlüğü
    • İmar Müdürlüğü

    • Harita Müdürlüğü

    • Fen İşleri Müdürlüğü

    • Zabıta Müdürlüğü

    • Personel Müdürlüğü


    Belsis-YBS gerçek bir tek sicil uygulamasıdır. Sistemde kullanılan bütün siciller merkezi dağıtım ile oluşturulmaktadır. Genel Tahsilat ve Tek Sicil (GTT) modülünden oluşturulan siciller diğer modüllere atanmakta veya modülden sicil girişi yapıldığında GTT devreye girerek tek sicil atamasını zorunlu kılmaktadır. Tek sicil işlemi otomatik veya manual olarak verilebilmektedir. Bilgileri girilen kişinin daha önce sisteme kayıtlı olup olmadığı, sadece bu kişiye ait olabilecek birçok parametre ile (TC Kimlik No, Sosyal Güvenlik No, Ehliyet No, Nüfus Cüzdanı-Pasaport No... vb.) kontrol edilmektedir.

    Bu yöntemle mükerrer kayıtların ve bilgi karmaşasının önüne geçilmekte, sistemdeki bilgiler doğru organize edilebilmektedir. Belsis-YBS bünyesinde Gayrimenkul Takip Sistemi (GTS) bulundurmaktadır. Bir taşınmaz ile ilgisi bulunan her yerde GTS ile iletişim kurulmakta, her modül içinde eğer bir taşınmaz bilgisi söz konusu ise tapu sicil bilgileri(ada, pafta, parsel) sorulmakta ve alınmaktadır. Alınan bu bilgiler GTS içindeki bilgiler ile kontrol edilmekte, yanlış ve mükerrer bilgi girişinin önüne geçilmektedir.


    GTS’nin bulunması, başka olanaklar da sağlamaktadır. Öncelikle sağlıklı bir taşınmaz bilgi havuzu oluşturulmuş ise gelire kaynaklık eden taşınmaz kaçakları saptanarak gelir kayıplarının önüne geçilmektedir. Bu olanak Belsis.NET dışındaki hiçbir uygulamada mevcut değildir.

    Belsis-YBS server side bir uygulamadır. Uygulamanın tamamı server üzerindedir. Kurum içinde yerel internet uygulaması olan INTRANET üzerinde çalışır. Kullanıcı ile server arasında sadece görüntü taşınır. İşlemlerin tamamını server yapar. Dolayısıyla performans üst düzeydedir.

    Uygulamanın tamamının server üzerinde çalışmasının önemli bir yararı da servis zamanının çok kısalmasıdır. Hatta uygulama çalışmaya devam ederken bile servis yapılabilmektedir. Güncellemeler internetten yapılmakta ve güncelleme maliyetleri düşürülmektedir.

    Belsis-YBS MS Office ile etkileşimli çalışır. Belsis.NET içinde üretilmiş raporların tamamı MS Office uygulamaları içerisine taşınabilmektedir. MS Office ortamına (MS Word, MS Excel, vb.) taşınan raporlar üzerinde MS Office’in içerdiği bütün olanaklar da kullanılabilmektedir.


    Özellikle yazı işleri servisinde kullanılan modüller MS Word ile etkileşimli çalışmaktadır. Modüller içerisinde kullanılan form ve şablonlar MS Word ile hazırlanmakta, modüller içinde bu şablonlar kullanılmakta ve istendiği anda değiştirilebilmektedir.

    Belsis-YBS
çoktan adres seçmelidir. Bütün modüller için, adres bilgisi girmek gerektiğinde, daha önce oluşturulmuş Adres Veri Bankası(AVB)’ndaki adreslerden biri kullanıcı tarafından seçilmektedir. AVB’nın kullanılması birçok avantaj sağlamaktadır :


    1- Yerel yönetimlerin kullandığı nesneye ait diğer aidiyet bilgilerinin (tapu sicili, vergi no, sosyal güvenlik no... vb) tersine, adres bilgileri yerel yönetimler tarafından oluşturulmaktadır. Dolayısı ile bu bilgilere ait veri tabanının oluşturulması da diğerlerine göre yerel yönetimler için daha kolaydır.

    2- Yerel yönetimlerin kullandığı nesneye ait diğer aidiyet bilgilerinin (tapu sicili, vergi no, sosyal güvenlik no... vb) tersine, adres bilgileri yerel yönetimler tarafından oluşturulmaktadır. Dolayısı ile bu bilgilere ait veri tabanının oluşturulması da diğerlerine göre yerel yönetimler için daha kolaydır.

    3- Kullanıcıların aynı alan için farklı girişler (CD.-CAD./SK.-SOK./MH.-MAH. Vb) yapmasının önüne geçilerek veri standardı sağlanmaktadır.

    4- Oluşturulan bu AVB Belsis GTS ile ilişkilendirildiğinden, kendiliğinden taşınmaz no’ya kadar detaylanmış bir adres sistemi elde edilmektedir. Bu adres sistemi de Belsis-GIS ile ilşkilendirilerek Kent Bilgi Sistemi’ne altlık oluşturmaktadır.

    5- Belsis YBS içindeki bütün modüller aynı AVB’nı kullandığından, adres kaynaklı birçok karşılaştırma ve analiz sağlıklı yapılabilmektedir. Tapu sicil bilgisi eksik veya yanlış olsa bile, eğer AVB doğru ise, kaçak tespitleri, yer tesbitleri... vb. kolaylıkla yapılabilmektedir.    Belsis-YBS içerdiği bütün modüller için gerçek bir entegrasyon ve otomatik denetim sistematiği içermektedir. Bu iki sistematik iki açıdan önemlidir:

    1- Girilen ve üretilen bilgilerin ihtiyaç duyulan yasal düzenlemelerde kullanılması gerektiğinde, bu bilgilerin yeniden girilmesi veya kullanılması/üretilmesi durumunda çeşitli yanlışlıklar yapılabilmektedir. Örneği personel maaşlarının, tahakkukların, tahsilatların, vb. muhasebeleştirilmesi sırasında birçok yanlışlıkla karşılaşılmaktadır. Belsis YBS bu işlemlerin tamamını otomatik olarak yapar ve denetler. Muhasebeleştirilecek bilgiler içinde bir tutarsızlık var ise, Belsis YBS gerekli uyarıları yaparak yanlışlıkların yapılmasını önler.

    2- İş süreçlerinde zaman zaman çeşitli nedenlerle daha önce girilmiş ve düzenlenmiş veriler üzerinde düzenleme yapma ihtiyaçları doğmaktadır. Örneğin oluşmuş tahsilatlardan veya tahakkuklardan bazılarını iptal etmek ya da değiştirmek gerekebilmektedir. Böyle bir durumla karşılaşılması durumunda, sözkonusu bilgiler muhasebeleştirilmiş ise Belsis net bu işlemlere onaysız izin vermez süreç geriye doğru çalışarak önce muhasebeleştirme işleminin kaldırılmasını gerekli görür. Böylece kişisel tasarrufları sistem tasarrufu haline getirerek istenmeyen durumların önüne geçilmesini sağlar. Üstelik bu işlemleri yapan kullanıcıları sistemde kayıt altında tutarak, gerektiğinde listelenmesine olanak sağlar.    Belsis-YBS kullanıcı yetkileri ve kullanıcı arayüzü bakımından dinamik bir yapı içermektedir. Sistemdeki her bir kullanıcının modüller veya modüllerdeki menü seçeneklerine göre yetkilendirilmesi yapılabilmektedir. Hangi modülleri veya modüllerdeki hangi seçenekleri, bu seçeneklerle ulaşılabilen bilgilerden hangileri için görüntüleme-raporlama, değişiklik, iptal, giriş yapabileceklerini organize etmek olanaklıdır. Bu işlem Belsis tarafından yapılabileceği gibi, Belsis YBS’ni kullanan kurum tarafından da yapılabilmektedir.

    Yine Belsis YBS, bütün modülleri içeren genel menü yerine, istenirse kullanıcılara yetkili oldukları işlemlerle sınırlandırılmış bir arayüz hazırlanması sağlanmaktadır. Böylece kullanıcılar işlemlerini daha hızlı ve güvenli şekilde yapabilmektedirler.

    Belsis-YBS parametriktir. Sistem tasarlanırken sabit ve değişken parametrelerden tamamına yakınının kullanıcılar tarafından oluşturulması temel alınmıştır. Yasal sabit ve değişken parametreler değiştiğinde belsis’in müdahelesine gerek kalmadan kullanıcılar gerekli değişiklikleri yapabilmektedirler. Hatta oluşturulan esnek ve parametrik yapı sayesinde, bazı yasal değişiklikler bile kullanıcılar tarafından uygulamaya konulabilmektedir. Bu özellik kurumlara önemli zaman ve servis tasarrufu sağlamaktadır.

    Belsis-YBS XML teknolojisini desteklemektedir. XML veri paylaşımı konusunda standart teknoloji ve araç olarak kabul edilmektedir. Orta vadede Kent kurumları ile, uzun vadede ise bütün ülke düzeyinde internet üzerinden veri paylaşımının önemi düşünüldüğünde, Belsis.NET’in ayrıcalığı anlaşılmaktadır.

    Belsis-YBS Tahsilat ve tahakkuk işlemlerinde de tek sicil yapısı ile çalışır. Bir mükellefe ait tahakkuklar ve tahsilat toplam->Modül->Konu vb. şeklinde ayrıntılanır. Dolayısı ile tahakkuk ve tahsilatları istediğiniz ölçüde detay üzerinden işlemlendirmeniz olanaklıdır. Tahsilatta da aynı ağaçlandırma geçerlidir.

    Ayrıca tahsilat aşamasında tek bir tuş ile toplam tahsilat, vergi tahsilatı, ceza tahsilatı, gelir kodu bazında tahsilat gibi ayrıntılara göre işlem yapılabilmektedir....Önceki Sayfaya Dön
Sayfa Başına Çık