Hoşgeldiniz...
Sistemden Çık
Belsis posta için tıklayın...
 
Bugün 22 Şubat 2019 - Cuma
Site İçi Arama:
Bu sayfayı 'Sık Kullanılanlar'a ekler. 'Site Haritası' sayfasına gider. 'İletişim' sayfasına gider. Açılış sayfanızı "www.belsis.com.tr" olarak atar.
 
 
KBS(Kent Bilgi Sistemi)
31.07.2008 Perşembe

Belediyelerin kaynaklarını en iyi şekilde değerlendirmelerine imkan veren, ek gelir kaynağı olan ve vatandaşların yaşam kalitesini arttıran bir sistemdir.

• Sahadan bilgi toplama,
• Mevcut verilerin düzenlenmesi ve kullanılması,
• Verilerin bilgisayar ortamına aktarılması,
• Uygun yazılım geliştirilmesi,
• Kurulum, teknik destek,
• Bakım ve güncelleştirme aşamalarından oluşur.

Kent Bilgi Sistemi; kentteki mülkiyet bilgileri, imar planları, altyapı bilgileri, bina, işyeri, konut envanterleri, yerel vergi kayıtları gibi, yönetimde destek sağlayan tüm bilgileri içinde tutar. Belediyelerin işleyişinin bilgisayar ortamında yapılmasını temin ederek birimler arasında güçlü bir koordinasyon sağlar.

Kent Bilgi Sistemi, belediyelerin gelirlerini arttırmalarında yardımcı olur. Bu artışı, vergi kaçağını ortadan kaldırarak, hızlı imar planı yaparak, arsa üreterek, kamulaştırma maliyetlerini en aza düşürerek sağlar.

Kent Bilgi Sisteminin en önemli özelliklerinden biri de e-belediyecilik hizmeti verebilmesidir. Yani, vatandaşlar belediye ile ilgili tüm işlemlerini belediyeye gelmeden, internet üzerinden ve/veya telefonlarını kullanarak gerçekleştirebilirler. Vatandaş belediyenin planladığı projelerle İlgili görüşlerini yönetimle paylaşabilir, anketlere katılabilir, öneri ve şikayetlerini aracısız olarak doğrudan ilgili makamlara İletebilirler. Kısaca, vatandaşların etkin biçimde yönetime katılabilmesi sağlanır.

Sonuç olarak, bu olanaklar, vatandaşların yaşam kalitesini yükseltir , belediye gelirlerini ve hizmet kalitesini arttırır.
 

  

KENT BİLGİ SİSTEMİNİN AMAÇLARI

Kentlerin kaynaklarını olabildiğince iyi değerlendirilmesi ve yatırımlara aktarılabilmesi, kentte üretilecek hizmetlerin zenginliğini ve kalitesini doğrudan etkileyecektir. Kaynakların doğru değerlendirilmesinde ve kent yönetiminde doğru ve güncel bilginin önemi çok büyüktür.

Kent Bilgi Sistemi, belediyelere bu imkanı en üst seviyede sağlar.

Kent Bilgi Sistemi`nin yaşama geçirilmesi ile,

•  Kent ile ilgili en güncel haritaların hazırlanması,
•  Bu haritalar üzerine kadastro ile mülkiyet bilgilerinin işlenmesi,
•  İmar planlarının işlenmesi,
•  Bağımsız bölüm ( bina / mesken / işyeri ) envanteri hazırlanması ve haritaların üzerine işlenmesi,
•  Vergisel bilgilerin, beyanların haritalar üzerine işlenmesi,
•  Altyapı bilgilerinin sisteme aktarılması
işlemleri gerçekleştirilir. Bu işlemler sonucunda, tüm kent bilgileri haritalara işlenmiş olarak yönetimin kullanımına sunulur. Kullanım sırasında her belediyecilik işlemi, sürekli olarak haritalara işlenir.

Tüm yönetim kararları, yatırım planları ve hizmetler bu güncel bilgilere dayalı olarak hızlı ve etkin biçimde yürütülür.

KENT BİLGİ SİSTEMİNİN AVANTAJLARI
Kent Bilgi Sistemi`nin en önemli faydası kaynak yaratma potansiyelidir.
•  Kent Bilgi Sisteminin kullanımı ile;
•  Önemli kent bilgilerinin tek bir ekranda tümüyle görüntülenebilmesi sağlanır,
•  Belediye gelirlerinin yakından izlenmesi, zamanında tahsili,
•  Vergi kaçaklarının tespit edilerek paraya dönüştürülmesi,
•  İmar dışı yapılaşmanın izlenmesi ve önlenmesi,
•  Arasa üretimi,
•  Kamulaştırma maliyetlerinin en aza çekilmesi,
•  Tüm belediye taşınmazlarının kira ve ruhsat gelirlerinin izlenmesi ve tahsilatı,
•  Su abone harcamalarının izlenmesi ve tahsilatı,
•  İmar ile ilgili verilerin halka açılması,
•  Her tür tahsilatın olabildiğince kolay biçimde yapılabilmesi
•  Şehir gelişimi ile ilgili geleceğe yönelik planların yapılmasında mevcut durumun analiz edilmesi kolaylaşır ve görselleşir,
•  Daha iyi kaynak yönetimi oluşturulur,
•  Birimler arası koordinasyon ve uyum artışı sağlanır,
•  Karar verilme sürecinde kolaylık sağlanır.
 

KBS’ nin Araçları

CAD (Computer Aided Desing)
Bilgisayar destekli tasarım

GIS (Geographical Information Systems) Coğrafi Bilgi Sistemleri

MIS (Management Information System)
Yönetim Bilgi Sistemi

IMS (Internet Map Server)
İnternet Harita Sunucusu

BELSİS Türkiye’de, GIS, CAD, MIS ,ve IMS uygulamalarının tamamını, kendi kaynakları ile, ortak tasarım olarak, bu uygulamaların eşzamanlı çalışmalarını temel alarak üreten İLK ve TEK KURUMDUR.


 Önceki Sayfaya Dön
Sayfa Başına Çık