Hoşgeldiniz...
Sistemden Çık
Belsis posta için tıklayın...
 
Bugün 25 Mart 2019 - Pazartesi
Site İçi Arama:
Bu sayfayı 'Sık Kullanılanlar'a ekler. 'Site Haritası' sayfasına gider. 'İletişim' sayfasına gider. Açılış sayfanızı "www.belsis.com.tr" olarak atar.
 
 
Belsis.Net Hakkında Sık Sorulan Sorular
Listeleme Özellikleri
Kategori
Modül
Ara
 
Memurlarda Derece/kademe ilerlemesini nerden yapabilirim. Maaş hesapladığımda %100 kesintileri kesmiyor.
 
Memur özlük bilgileri takip sistemi-kayıt işlemleri- sicil hareketlerinden yapılır. Bu sayede maaş hesaplamasında %100 terfi kesintilerini sistem hesaplayacaktır.
 

Maliyeye hangi raporlar gönderilmektedir.
 
Analitik Bütçe muhasebe raporlar maliye raporları altında bulunan raporlar alınarak say 2000 sistemine girilmektedir.
 

Tahsilat entegrasyonu yaptığımda tahsildar bordrosundan fazla çıkıyor.Sebebi nedir
 
Tahsilat entegrasyonu yapılırken;aynı gün içinde teslimat yapıldığı düşünülüp teslimattan sonra tahsilat yapılabileceği gözönünde bulundurularak tarih alanı doldurulduktan sonra makbuz no alanının da doldurulması gerekir.
 

Belediyenin Vergi Dairesine olan borçlarına karşılık Vergi dairesinden alacaklara karşılık mahsup işlemi yapılmak isteniyor. Tahsilat kısmında bu işlem nasıl yapılabilir.?
 
Sicilin öncelikle Emanet Takip Sistemi programından emanet girişi yapılması gerekecektir. Daha sonra GTT/ Tahsilat iade/Mahsup işlemleri..../ Mahsup Alındısı girişinden sicil ve emanet ekrana çağırılarak borçlar düşürülür.
 

Ek bütçe yapıldıktan sonra muhasebe fişini nasıl oluşturabiliriz?
 
Muhasebe fişine girilerek Özel İşlemlerden “Ödenek Hareketleri” seçeneği ile listeden seçilen kayıtlar fişe aktarılarak işlem kaydedilir.
 

Maaş entegrasyonu yapılıp kaydedildiğinde “.........hesap irtibatlandırılmamış” şeklinde uyarı gelmesinin sebebi nedir? Nasıl çözülmelidir.?
 
Hesap irtibatlandırlmamış uyarısı maaşlarda Asgari Geçim İndirim tutarının Gelir vergisi ile irtibat (mahsup) edilmesi gerektiği anlamını taşır. Böyle durumlarda gelen uyarı tamam denilerek kayıt tamamlanır. Daha sonra Servis işlemlerinde bulunan “İrtibat düzenleme seçeneğine girilerek ilgili hesabın kodu yazılır. Açılan Tablolardan tutarlar işaretlenerek “Eşleştir” butonuna tıklanır.
 

Analitik Bütçe ve Muhasebe Sisteminde yapılan fişlerde yansıtma yapılmamış kayıt olup olmadığını nasıl tespit edilebilirim.
 
Abm/Raporlar/Diğer Analizler/Kontrol Raporlarında bulunan “Yansıtması Eksik Yevmiyeler” listesinden kontrol edilebilir. Burada gelen yevmiyeler var ise fişlerden düzenlemeleri yapılır.
 

Memur maaşlarının avans işlemlerini nasıl yapabilirim.
 
Memurlar peşin olarak maaş aldıklarından yıl son dönemine ait maaşın yarısı diğer yıla sarktığından, Diğer yıla sarkan tutar kadar avans olarak verilmesi gerekmektedir. Bu durumda 830 hesabı yerine 161,162 hesapları çalıştırılır yılsonunda 165 hesabına aktarılır. Ertesi yıl bütçe dönem giderine aktarılır bu hesap ters çalıştırılarak kapatılır.
 

Zimmetlenen bir demirbaşın zimmetini nasıl iptal edebilirim?
 
Demirbaş zimmet işlemlerinden kayıtlar butonuna tıklayarak zimmetli malzeme çağırılır.İşlem tipi iptal seçilerek kayıt edilir.
 

Demirbaş toplu zimmet ne işe yarıyor?
 
Birden fazla demirbaşı bir kişiye aynı anda zimmetlemek için kullanılır.sıra numarası arka arkaya olanların hepsi bir kişiye zimmetlenebilir.
 

Demirbaş zimmet ekranında kayıtlardan sadece istenilen müdürlüğe ait zimmetleri nasıl ekrana getirebilirim.
 
Kayıtlar butonuna basmadan önce zimmet girişi ekranında müdürlüğü seçip ondan sonra kayıtlardan çağrılması durumunda istenilen müdürlüğe ait kayıtlar ekrana getirilebilir.
 

Sicile Azaltan-Artıran-Terkin işlemi yaptım fakat iptal etmem gerekiyor. Azaltan Kayıtlarını nasıl görebilirim.
 
Azaltan-Artıran-Terkin sayfasında İlgili sicil çağrılıp Azaltan uygulanmış tahakkuklar seçilir ve Borç durumu işareti kaldırılır ve tahakkuk kayıtlarını getir butonuna basılır. Bu işlem sonucunda azaltan yapılmış tahakkuklar listelenecektir. İptal edilecek kaydın en başındaki + işareti tıklandığında iptal edilmiş olan tahakkukun bilgileri gelir. Burada yine kaydın başındaki kutu işaretlenip Seçilileri iptal et butonuna basılarak azaltan işlemi iptal edilir.
 

Dayanıklı Taşınırlar Listesi (Örnek: 8): Bu Liste, Taşınır Kod Listesinin (B) bölümünde gösterilen taşınırlardan oda, büro, bölüm, atölye ve servislerde kullanılmak üzere verilenler için iki nüsha olarak düzenlenir. Listenin bir nüshası taşınırın bulunduğu yerde asılı bulundurulur. Diğer nüshası ise taşınır kayıt kontrol yetkilisi tarafından dosyasında saklanır.
 
servisteki kullanıcı tanımlarında hangi kullanıcı bu bölümü kullanıcaksa bu bölümden hak verildiğinde muhasebe birim adı gelecektir.
 

Ticarethane olan bir Gayrı Menkulun beyanı nı girerken Kullanım şekli Diğer Ticarethane ve İşyeri seçtiğimde “Dikkat Bu Taşınmaz Gayri Menkul Sisteminde Mesken Binaları olarak kayıtlı “ şeklinde uyarı alıyorum.
 
İlgili Mahalle-Cadde-Sokak ve Ada, Parsele ilişkin Gayrı Menkul Takip Sistemi programında Mesken olarak kaydedildiğinden uyarı verir. Beyan Kayıt İşleminde herhangi bir soruna sebep olmaz.
 

Sicile ait 2008 yılına ait 3 bina beyanı var fakat sıra numarasında 8 adet görünüyor.
 
Sicilin önceki yıllara ait 5 adet beyanı bulunduğundan dolayı görünmektedir.
 

Dayanıklı taşınırlar listesini hangi durumlarda düzenlemek gerekiyor.?
 
Dayanıklı Taşınırlar Listesi (Örnek: 8): Bu Liste, Taşınır Kod Listesinin (B) bölümünde gösterilen taşınırlardan oda, büro, bölüm, atölye ve servislerde kullanılmak üzere verilenler için iki nüsha olarak düzenlenir. Listenin bir nüshası taşınırın bulunduğu yerde asılı bulundurulur. Diğer nüshası ise taşınır kayıt kontrol yetkilisi tarafından dosyasında saklanır.
 

Emlak Vergisi Takip Sisteminde Ölüm, Emeklilik, Muhtaçlık, Tek Mesken azaltan işlemleri nereden yapabilirim?
 
Emlak Vergisi-Günlük İşlemler-Azaltan işlemleri-Genel azaltan dan yapılır.
 

Arazi beyanı alınırken, beyan girişine araziye ait birim değeri gelmiyor.
 
Hangi döneme arazi beyan girişi yapılıyorsa o yıla ait yıllık parametrelerde arazi birim değerlerini sulak,kıraç ve taban için girilmesi gerekiyor.
 

Demirbaş kayıt giriş ekranındaki demirbaş numarasından sonraki 2 hane neyi ifade etmektedir?
 
İlk Hane demirbaş numarası ikinci hane içinde bulunduğumuz yıl üçüncü hane ise ilgili demirbaştan kaç tane olduğu. Taşınırın kodu ilgili yılın son iki hanesi ve defter sıra numarası o demirbaşın sicil numarasını oluşturur. Örnek: 2007 yılında 253.01.01.02.0701 sicilli bir demirbaş kaydı girilmiş olsun Bu sicil numarasına ait 2008 yılında yeni bir giriş yapıldığında sicil no: 253.01.01.02.0802 şeklinde olacaktır. Not: Dikkat edilmesi gereken yıl değişmesine rağmen en son defter sıra numarası ardışık olarak devam etmektedir.
 

Bir kişiye ait beyan başka bir kişiye satıldığında programda bu işlemi nasıl yapabiliriz.
 
Emlak Takip sistemi azaltan işlemleri satış azaltan kısmından gelen ekranda satış yapan sicil yazılır.Beyan türü ve dönem girilir.Gayrimenkul kayıtlarından satış yapılacak beyan seçilir,yeni açılan ekranda yeni sicil bilgisi girilir.Yeni beyan oluşturulsun mu bölümüne EVET denirse eski sicildeki beyana satış azaltan uygular ve yeni sicile beyan açar.
 

Sicilin 1998 den beyanı var yeni bir beyan girişi daha yapıldı ancak döküm alındığında 2 nolu beyanı dokumun ilk sütununda getiriyor?
 
Emlak Beyan dönemleri kontrol edilmelidir. Her dönem için ayrı sıra numarası program tarafından verildiği için sicilin girilen beyanlardan birinin 1998 diğerinin de başka bir yıldan girilmiş demektir.
 

İşçilere saat olarak fazla mesai veriyoruz. Bölüm dönem tanımlarında Fazla mesai tipini saat olarak ve katsayısını giriyorum Fakat hesaplamıyor.
 
Bölüm dönem tanımlarında Gece ve gündüz çalışma saatleri kontrol edilmelidir. Ayrıca puantaj işlemlerinden fazla mesai gün/saat girişi yapılıp yapılmadığı kontrol edilmelidir.
 

İlan reklam beyanını nasıl kapatabilirim?
 
Beyan tahakkuk ekranında alt menüde Beyan kapama menüsünden işyeri kapanış tarihini girerek beyan kapanış yapılabilir
 

1999 yılında deprem ek vergi tahakkuk etmesi gerekirken tahakkuk etmiyor yapmam gereken nedir ?
 
Servis Yıllık Parametreler 1999 yılına ait deprem ek vergi son ödeme tarihleri doldurulmalı.
 

2008 yılından önceki beyanname dökümlerini alamıyorum?
 
Dökümü Alınmak İstenen 2008 yılı öncesi beyan ekrana çağırılır beyanname dökümüne basılır ilgili sıra no yazılır mükellefiyet durumu devam etmeyenler yapılır ve döküm alınır.
 

e-Bildirge hazırlayıp SSK nın sitesinden gönderirken Hata satırı 3 gibi uyarılar alıyorum.
 
e-Bildirge gönderme işlemelerinde Sicil bilgileri( Tc Kimlik No, Ssk no vb…) ve Servis menüsündeki Bölüm Tanımları önemlidir. Bu bilgilerin eksiksiz doldurulması gerekmektedir.
 

Sicilin ( Örnek: 808 pafta ve 7 parseldeki almak beyanın borcunu nasıl tahsil ederim.
 
Sicil çağrıldığında sorgulama kriterlerinin yanındaki kutucuğa o sicilin beyanlarının bilgileri gelir. Buradan ada ve parsel bilgisi seçilir. Birden fazla seçilecekse Ctrl tuşu ile birden fazla seçilerek OKU butonuna basılarak borcu çağrılır ve tahsil edilir.
 

İkramiye maaşı hesaplattığımda ikramiye tutarından gelir vergisi kesintisi yapmıyor?
 
Aylık tanımlarda özel işlemler menüsünde gelir vergisi grup ve oranlarının girilmiş olması gereklidir.
 

Bir sicilin birden fazla su abonesi var. Bunların sadece bir tanesinin tahsilâtını nasıl yapabilirim?
 
Sicil çağırıldığında Ad – Soyadı bilgisinin yanında bulunan dosya işaretine tıklanır. Açılan yeni sayfa da Abone no alanından hangi abonenin tahsilâtı yapılacaksa seçip OKU butonuna basılır. İlgili abonenin borcu gelir ve tahsilâtı yapılır.
 

Ay sonu Kdv mahsup işleminde Fox programında iki tane 190 hesabı getiriyordu. Nette ise bir tane getiriyor.
 
Belsis-Net içerisinde otomatik hesaplamaktadır.391, 191 ve 190 hesapları için işlem hesap planında Aylık toplamlar seçeneğinden kontrol edilebilir.
 

İşçi bordrolarında Sendika kesintisini nasıl hesaplatabilirim?
 
Öncelikle Parametreler kısmındaki sendika tanımlarından sendikanın tanımlı olması gerekir.Buradaki sendika kesinti oranının girilir.Sicil işlemlerinden sendikanın seçilmesi gerekir.Son olarak hakediş ve Kesinti maaş tipi tanımlarından tanımlanması gerekir.Ayrıca hak ediş matrah tanımlarından da eklenmesi gerekir.
 

GTT de Tahakkuksuz aldığımız bir gelir var (Örn: Kepçe geliri) ama Tahsilât ekranında ekle butonuna bastığımda listede göremiyorum
 
Sistem parametrelerinde - Genel Tanımlarda Tahakkuk türleri menüsünde ilgili gelir kodu tanımlı değildir yada tanımlı ise tahakkuk şekli Tahakkuksuz olarak belirtilmemiştir.
 

Sendika aidatı Bordro dökümlerinde Yasal kesintiler içerisinde gelmiyor.
 
Serviste, Hesaplama parametreleri altında Kesinti tanımlarından Sendika aidatının kesinti türü Yasal kesinti olarak seçilmesi gerekiyor.
 

İşçi de; kayıt işlemleri-kesinti sicil girişinden, sicile özel kesinti girdiğim halde maaşa bu kesintiyi yansıtmıyor.?
 
İşçi bordro takip sistemi-Parametreler-Hesaplama Parametrelerinden-Özel kesinti maaş tipi tanımlarına ve yine Hesaplama Parametrelerinden-Özel kesinti matrah tanımlarına(Brüt maaş) kesintinin eklenip kayıt edilmesi gerekiyor. (Aynı işlem memurlar içinde geçerlidir.)
 

İşçi maaş hesaplattık ancak Agi hesaplanması aynı özlüğe sahip başka bir işçinin maaşı ile karşılaştırdığımda fark çıkıyor nereleri kontrol etmeliyim?
 
Agi hesaplanmasında kişilerin özlük bilgileri Medeni durumu, Eşinin çalışıp çalışmadığı, Bakmakla yükümlü olduğu kişiler ve bu kişilerin öğrenim durumları kontrol edilmelidir. Bu alanlar dışında sicilin sakatlık indirimi, özel sigorta vb. durumlardan dolayı gelir vergisinden düşülen indirimler söz konusu ise bunlara dikkat edilmelidir. (Asgari geçim indirimi gelir vergisi tutarını geçemez.)
 

Saat 16:00 dan sonra teslimat kesiyoruz.16:00 dan sonra yapılan tahsilatları ertesi gün tarihine almak istiyoruz.Bu işlemi nasıl yapabilirim?
 
Genel Tahakkuk tahsilat programında parametrelerde Tahsilat bitiş saati seçeneğine 16:00 yazıldığı takdirde saat 16:00 dan sonra yapılan tahsilatlar bir sonraki güne atacaktır.
 

Bordrolarda Özel bir kesinti ekleyip bunun maaşta çıkmasını nasıl sağlayabilirim?
 
Parametrelerden özel kesinti tanımı yapılır daha sonra özel kesinti maaş tipi tanımları ve özel kesinti matrah tanımları yapılmalı ve son olarak kayıt işlem kesinti sicil girişten kesinti türü seçilir ve hangi sicile kesinti yapılacak ise sicil seçilir ve kayıt edilip maaş hesaplatılır.
 

Online tahakkuksuz tahsilât işlemlerinde Casio 3000 el terminali tahsilât ekranına sadece istenilen tahakkuk türlerini nasıl getirebiliriz?
 
Sistem Parametreleri ----Genel Tanımlar ----Tahakkuk Türleri ekranında gelmesi istenilen tahakkuk türü çağırılarak Mobil Tahsilât Durumu alanına tahsil edilebilir seçilerek bu işlem yapılabilir.
 

Gttde bir mükellefin iki tane sicili oluşmuş birinde su borçları diğerinde emlak borçları görünüyor bunları birleştirebilir miyim?
 
Siciller sistem parametrelerinde servis işlemlerinde gtt sicil birleştirme menüsünden yapılabilir. İşlem yapılırken üst tarafta silinecek veya iptal edilecek sicil filtre yardımıyla çağrılır. Alt tarafta borçların toplam olarak görüneceği sicil seçilerek her iki sicilde işaretlenir birleştir butonuna basılınca birleştirme işlemi gerçekleşir
 

Bir sicili özel sigortası var. Sicilinden giriyoruz fakat gelir vergisinden düşmüyor.
 
Kesinti maaş tipi tanımlarından Gelir vergisi seçilerek Ekle butonu tıklanır listeden Özel Hayat Sigortası seçilir ve kayıt yapılır.
 

Özel yardım olarak Denge Normal Maaşa ekliyorum fakat Brütte göstermiyor.
 
Hesaplama parametrelerinde Özel Yardım Matrah Tanımları brüt maaşa eklenmediğinden dolayı brüt maaşa getirmez.
 

Mahsup işlemi yapılmaya çalışıldığında “Fazla Tahsilat Tahakkuk türü bulunamadı” uyarısı geliyor mahsup işlemi gerçekleşmiyor.
 
Fazla Tahsilat Tahakkuk türü Tahakkuk türlerinde tanımlanması gerekiyor.
 

Memur programında sicil sendikalı olmasına rağmen sendika kesintisi yapamıyorum
 
Sicil bilgilerinde sendika seçeneğinin seçilmiş olması gerekmektedir.
 

Gtt de tahakkuksuz tahsilât girişi yapmak isterken ekle butonu ile gelen listede gelir kodunu bulamıyorum sebebi nedir?
 
Genel Tahakkuk Tahsilât programından tahakkuksuz tahsilâtların girişi yapılacağından tahsil edilecek gelirin tahakkuk türü TAHAKKUKSUZ olarak tanımlı olması gerekir. Sistem Parametreleri/Genel Tanımlar/Tahakkuk Türleri seçeneğinden gelir kodunun türü değiştirilebilir ve ya yenisi eklenebilir. Bir gelir kodu hem tahakkuklu hem de tahakkuksuz olması durumunda aynı kod ile iki ayrı kayıt yapılır.
 

Asgari geçim indirimini hesaplamıyor. Hangi kontrolleri yapmalıyım?
 
Agi hesaplanmasında kişilerin özlük bilgileri Medeni durumu, Eşinin çalışıp çalışmadığı, Bakmakla yükümlü olduğu kişiler ve bu kişilerin öğrenim durumları kontrol edilmelidir. Bu alanlar dışında sicilin sakatlık indirimi, özel sigorta vb. durumlardan dolayı gelir vergisinden düşülen indirimler söz konusu ise bunlara dikkat edilmelidir. (Asgari geçim indirimi gelir vergisi tutarını geçemez.)
 

Memur bordro entegrasyonunda ilaç kesintini entegrasyona getirmiyor
 
Sistem parametrelerinde genel tanımların altında bulunan bordro entegrasyonları açılarak buradan memur entegrasyon tanımları açılır.Ekle butonuna tıklanarak yeni bir satır eklenir.Hesaplama tipi kesinti olarak seçilir ve hesaplama kodunun sağ köşesinde bulunan kitapçık simgesi tıklanır karşımıza gelen pencereden ilaç kesintisi seçilir.Hesap kodu kısmından ise ilaç (Eczane) kesintisi hesap kodu seçilir.Tip alanı ise alacak yapılarak kayıt yapılır
 

Mahsup İşlemi Nasıl Yapılır?
 
Mahsup İşlemi için ilk önce posta çekleri girişten yada emanet girişten mükellefe tutar girilir.Daha sonra genel tahakkuk tahsilat tahsilat iade mahsup işlemleri mahsup işlemlerine girilir sicil yazılır karşımıza gelen ekrandan tahsilat işlemi yapılır.Not:Ekrana gelen tahakkuklara ait gecikme zammı var ise gecikme zammı rakamı mükellefe ait paranın emanete alındığı tarih itibari ile hesaplanır
 

Memur maaşlarında emekli kesenekleri eksik hesaplıyor. Ne yapılabilir.
 
Memur Bordroları Takip Sistemi ----Servis ----Aylık Tanımları ekranında ilgili dönem çağırılarak özel işlemler bölümünden emekli katkı oranları ekranı açılır. Buradaki tanımlar 0–2200 %40 2201–3600 %70 şeklinde olmalı.0–2199 %40 2200–3599 %70 şeklinde olursa emekli keseneklerini program eksik hesaplayabilir.
 

Memur bordroda raporlu günlerinin girişini nereden yapabilirim?
 
Memur bordro takip sistemindeki kayıt işlemlerinden Aylık bilgi girişi’ne girilir. Buradaki Rapor Gün sayısına girilir.
 

Maaş entegrasyonu yapıyorum icra kesintisi rakamını getirmiyor.
 
Eğer icra kesintisi maaşta görünüyor entegrasyona gelmiyorsa sistem parametrelerinde genel tanımlarda bordro entegrasyon bölümüne girilir. İşçi ise işçi entegrasyon tanımları memur ise memur entegrasyon bölümüne girilip kesintilerden icra kesintisi tanımlanır ve ilgili emanet kodu alacak olacak şekilde yazılarak tanımlanır ve hesabın entegrasyona gelmesi sağlanır.
 

Başkan maaşında emekli kesenekleri kesilmesin isteniyor.
 
Başkanın sicili sicil girişten çağrılır, sağ alt köşedeki Emekli S. Kesilecek mi? Alanı hayır yapılarak başkana emekli keseneği hesaplatılmaması sağlanır. Ya da; Ø Aylık tanımlardan başkan maaşı seçilerek emeklilik keseneği kurum karları ve emeklilik keseneği memur karları oranlarının sıfırlamak yeterlidir.
 

Sicilin maaşında aylık belli bir oranda icra kesintisi kesilecektir.bu işlemi nasıl yapabiliriz.?
 
Kayıt işlemler altındaki borclanma girişi ekranında başlangıç ve bitiş tarihleri borçlanma tipi seçilir.belli bir oranda (%10) kesilecek oran kısmına yazılır veya aylık sabit bir tutar alınacaksa kesinti tutar kısmına sabit tutar girlir. kaydedilir. maaş hesaplatıldığında girilen değerlere göre maaştan kesintiyi yapar.
 

Memur da; kayıt işlemleri-yardım sicil girişinden, sicile özel yardım kayıt ettiğim halde maaşta göstermiyor.
 
Memur bordro takip sistemi-Parametreler-Hesaplama Parametrelerinden-Özel yardım maaş tipi tanımlarına ve yine Hesaplama Parametrelerinden-Özel yardım matrah tanımlarına(Brüt maaş) yardımın eklenip kayıt edilmesi gerekiyor. (Aynı işlem işçiler içinde geçerlidir.)
 

Sicil Hareketlerinden terfi işlemi yaptığım halde maaşa yansımamakta
 
Terfi İşlemindeki İşlem Tarihi Maaş Tahakkuk Tarihleri içinde Olmalıdır Kontrol edilmeli.
 

Yeni dönemde tüm abonelerden sabit olarak 2 ytl tutarında Su Okuma ücreti alacağız. Nasıl bir işlem yapmam lazım?
 
Su Ücret Tanımlarından ilgili yıl ve dönem,ücret tipi (1,2 vb..) , abone türü , ve açıklama bilgileri girilip kayıt edilir.
 

Yeni dönemde su ve atıksu ücretlerinde kdv dahil olarak alacağız.Nasıl bir işlem yapmam gerekiyor.
 
Servis - Dönem parametrelerinde ilgili yıl ve dönem için Harcanan Su Tutarı Kdv , Atık Su Tutarı Kdv bilgilerini Dahil kdv hesaplanacak olarak değiştiriniz.
 

Su Tahakkukunda Kdv hesaplamıyor.
 
Servis menüsündeki Dönem parametrelerinde Kdv oranının girilmesi gerekmektedir.
 

Gtt tahsilat entegrasyonu yaptığımda bazı tutarları ( Örnek : Kültür Varlıkları) getirmiyor.
 
Sistem Parametreleri – Genel tanımlar bölümünde Tahakkuk türleri menüsünden ilgili gelir kodu Kayıtlar butonu yardımıyla çağrılıp ABM hesap kodu alnına ilgili hesap kodu tanımlanmamış yada hesap planında bulumayan bir hesap seçilmiştir.
 

Çevre temizlikte geçmiş yıllara ait beyan girdiğimizde tahakkuk çıkmıyor.
 
Servisteki yıllık parametreler ve fiyat parametreleri girilmiş olması gereklidir. Ayrıca Beyan girişte girilen beyanın derece ve grubu fiyat parametrelerinde değeri olması gereklidir. Aksi halde tahakkuk çıkmaz.
 

Ctv Beyan İşlemleri ekranında 2004 ten itibaren tahakkuk neden hesaplatamıyorum?Sadece 2008 yılına tahakkuk çıkartıyor.
 
Çevre Temizlik Vergisi Takip Sistemi ---Servis ----Fiyat Parametreleri ekranında sadece 2008 yılında derece grup fiyatları tanımlı.Diğer yıllar içinde tanımlanmalı.
 

Su / atık su takip sisteminde birden fazla abone tipine çevre temizlik vergisi hesaplamıyor?
 
Servis bölümünden ücret tiplerinde kayıtlardan en son döneme ait çevre temizlik vergisi adı altında alınan ücret tipi seçilerek abone tiplerinden ctrl tuşuna basılarak ortak abone işaretlenerek kayıt edilir.
 

Bir sicilin birden fazla abonesi varsa bunları ayrı ayrı tahsilât ekranından nasıl tahsilâtını yapabilirim.
 
Bir tane abone numarası tahsilât ekranına yazılarak ilgili tahakkukları çağırılır. Bu esnada sicilin birden fazla aboneliği var uyarısı gelecektir. Tahsilât ekranının sol üst köşesindeki ad soyan alanlarının yanındaki kutucuğa tıklanır. Gelen ekranda abone no bölümünden sicilin diğer abone bilgileri gelecektir. Bir tanesi seçilip oku butonuna basılarak ilgili tahakkuklar çağırılıp tahsilât işlemi yapılabilir.
 

Bir sicile ait çevre beyanı satın alan sicile nasıl aktarılır.
 
Mükellef değişiklik seçeneği kullanılarak satın alan sicile beyanlar aktarılmış olur.
 

Çevre temizlik takip sistemi-kayıt işlemler-beyan işlemlerinde kayıtlı bir beyanın derece/grup unu nasıl değiştiririz?
 
Beyan işlemlerinden, kayıtlı beyanı çağırıp, özel işlemlerden-Derece Grup Değişiklik/İptal Değişiklik den değiştirilir
 

Online su tahakkuklarında okumaya çıkılacak her mahalle için ayrı son ödeme tarihi nasıl verebilirim?
 
Su / Atık Su Takip Sistemi ----Servis ----Mahalle Bazında Ödeme Tarih Girişi ekranında okumaya çıkılacak ilgili dönem seçilerek alt tarafa gelen mahallelerin karşısına son ödeme tarihleri tanımlanarak bu işlem yapılabilir.
 

Örnek bir tüketim tif ne ilişkin muhasebe kaydını gösterebilir misiniz?
 
Muhasebe kayıtlarında "150-İlk Madde ve Malzemeler Hesabı"nda izlenen tüketim malzemelerinin çıkışları için düzenlenen Taşınır İşlem Fişleri muhasebe birimine gönderilmez. Bunların yerine, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde üç aylık dönemler itibarıyla, diğer idarelerde ise üç ayı geçmemek üzere üst yöneticiler tarafından belirlenen sürede kullanılmış tüketim malzemelerinin taşınır II nci düzey detay kodu bazında düzenlenen onaylı bir listesi, en geç ilgili dönemin son iş günü mesai bitimine kadar muhasebe birimine gönderilir. Örnek: olarak 100,00 YTL lik kırtasiye malzemesinin tüketime gönderilmesi durumunda yapılması gereken muhasebe kaydı; Hesap Borç Alacak 630.14.01.01 100,00 150.01.01 100,00
 

Dönem Parametreler ,Fiyat Parametreleri ,Ücret Tipleri,el terminali formu ayarlı olmasına rağmen casio 3000 el terminalinde online su işlemleri neden yapılamıyor.
 
Su / Atık Su Takip Sistemi ---Servis ---Genel Parametreler ekranında Online Okuma Dönemi alanına okumaya çıkılacak dönem yazılmalı.
 

Toplu hesap kapamadan emanetlerimi kapatacağım fakat buraya gelen rakamlar çok fazla benim bu kadar borcum yok.
 
Eğer emanetlerinde bu hesapta bu kadar borcunuz yoksa daha önceden irtibat yapılmadan elle manuel olarak emanet ödemesi yapılmış demektir. Abm serviste irtibat düzenleme seçeneğine girilir hangi hesap kodu ise hesap kodu alanına yazılır. Tablo I ve Tablo II de bulunan tutarlar kişi kurum adları dikkate alınarak eşleştirilir. Tablo II de hiç tutar kalmaması gerekir. Tutar Kalması durumunda hatalı irtibat yapılmış anlamına gelir. Bu durumda irtibat sil butonu ile o hesapla ilgili bütün irtibatlar silinir. Yani hiç irtibat yapılmamış gibi olur .Burada hangi kişiye hangi borç ödenmişse işaretlenerek (tek tek ) eşleştirilerek o hesaptaki bütün kayıtlar irtibatlandırılmış olur.
 

Su Atıksu Takip sisteminde Okul ve sağlık ocağından Gecikme zammı almak istemiyorum.Nerden yapabilirim??
 
Su/atıksu takip sistemi-Servis menüsü Abone tipleri nden işlemi yapılacak abone tipi çağrılır.Gecikme zammı seçeneğine “hesaplama” seçilir. Not: Özel durumlarda bazı abone tiplerinden Kademeli hesaplama yaptırılmak istenebilir. Bu tarz işlemler için de bu seçenek kullanılır.
 

2008 yılı içerisinde kum ve çakıl gibi alımlar yaptık. Bunlar için taşınır işlem fişi düzenlenir mi ?
 
Taşınır Mal Yönetmeliği Md 10. 1) Satın alındığı andan itibaren tüketimi yapılan su, doğalgaz, kum, çakıl, bahçe toprağı, bahçe gübresi ve benzeri maddeler, 2) Makine, cihaz, taşıt ve iş makineleri ile demirbaşların servislerince yapılan bakım ve onarımlarında kullanılan yedek parçalar ile doğrudan taşıtların depolarına konulan akaryakıt, likit gaz (LPG) ve yağlar, 3) Kısa sürede tüketilen mutfak tipi tüpler ve yangın söndürme tüplerine yapılan gaz dolumları ile yazıcı kartuşlarının dolumları, 4) Dergi ve gazete gibi süreli yayınlar ile arşivlenme niteliği olmayan kütüphane materyalleri
 

Analitik bütçede Tahsilat entegrasyonu yaptığımda kültür varlıklarını entegrasyona getirmiyor.Neden?
 
Sistem parametreleri–Genel Tanımlardaki Tahakkuk türlerinden kültür varlıklarının entegrasyon gelir kodu değil de abm hesap kodu alanına gelir kodu seçilir ve entegrasyon kodu silinir.
 

Su atıksu programında sayaç bakım ücreti alıyoruz bu ücreti meskenlerde hesaplıyor fakat işyerlerinde hesaplamıyor.
 
Su atıksu programında serviste ücret tiplerine gelinir. Kayıtlardan ilgili döneme ait sayaç bakım bulunur. Abone tipi alanından işyerleri ve ilgili hangi abone tiplerinden alınacaksa işaretlenir kayıt edilir. Tekrar tahakkuk işlemi yapılarak işlem kontrol edilir.
 

Yeni döneme su tahakkuku yapıldığında Çevre Temizlik Hesaplamıyor.
 
Su tahakkuku yapılacak dönem için Ücret Tiplerinde ücret tipi kopyalama işlemi yeni dönem için yapılmamıştır. Ücret Tipleri seçeneğinden yeni döneme kopyalama yapılması gerekiyor. Bir önceki dönemde de tanımlı değil ise yeni tanımlama yapılır.
 

Muhasebe işlem fişi yaptım yanlışlıkla özel kalem müdürlüğüne girmişim bunu Mali hizmetler müdürlüğü olarak nasıl değiştirebilirim?
 
İlgili yevmiye fişi açılır sol tarafta müdürlük (özel kalem) yazan yerden Mali hizmetler müdürlüğü seçilerek kayıt işlemi tekrar yapılır bu şekilde müdürlük değiştirilmiş olur. Eğer bu yevmiye ödeme emri ise ve müdürlüğün ödenek kalemi farklıysa 830 hesabında gider kodu değiştirilerek tekrar yansıtma işlemleri yapılarak kayıt edilmelidir.
 

Satın alınan İlk Madde Malzemenin faturasını Analitik bütçe de 150 li hesaplara yansıtıyorum. Bunun düşüşünü nasıl yapabilirim.
 
Ambardan gelen tüketim malzemesi defterine göre ilgili kayıtlar için 630 ve 150 li hesaplar ters çalıştırılarak düşüşü yapılır.
 

Abonelik değişiklik işlemini nasıl yapabiliriz.?
 
Abone işlemlerinde gttsicil bölümüne yeni abone olcak kişinin sicili yazılıp kayıt butonuna bastığımızda gelen uyarı mesajında evet seçeneği seçildiğinde bu abonelikteki bütün borçları yeni sicile aktarır.eğer uyarıya hayır seçeneği seçilirse aboneden oluşan borçlar eski sicilde sadece abonelik yeni sicile geçer.
 

Abm muhasebe fiş giriş ekranında çek ödeme butonuna basılarak çek mahsubu işlemi yapıldığında 102 hesaplar çalışmıyor. Ne yapılmalı?
 
Muhasebe hesap planında 102 ve 103 hesaplar şu şekilde tanımlanmalı. 102,01 Ziraat Bankası 103,01,01 Ziraat Bankası Çek Hesabı 102,02,01 Ziraat Bankası Gön.Emr.Hesabı
 

Abm fiş giriş ekranında gider yansıtma yapıldığında 191 kdv hesabının gelmemesi isteniyorsa ne yapılmalı?
 
830 yazılım alt satıra geçerken gelen kdv hesaplama tablosunda kdv defterine yazılsınmı alanındaki isaret kaldırılarak bu işlem yapılabilir.
 

Belediyeye satın alınan malzemenin Ambar programına girişi nasıl yapılır
 
Taşınır işlem fişine girilerek Harcama Birimi, Ambar, seçilir.Hareket tipinden Satın alma seçilerek Alt kısımdan satın alınan malzeme Kodu,miktarı,fiyatı gibi bilgiler girilir.Satıcı firma da girilerek Kayıt yapılır.
 

Tahsilât entegrasyonu yapıldığında bazı emanet hesapları fiş girişe getirmiyor.
 
Fiş girişe gelmeyen emanet hesapları muhasebe hesap planında tanımlamak gerekiyor.
 

Taşınır istek fişini satın almadan önce yapmak zorunda mıyım?
 
Taşınır istek fişi satın alma için gerekli değildir. Satın alma istek fişi olmadan da yapılabilir. İstek fişi alınan veya mevcut ürünün birine teslim edilmesi için gereklidir. İstek olmadan ambardan ürün çıkışı veya teslimi yapılamaz.
 

Abmde 830 gider girip yansıtma yaptıldığında, 630 hesabın tertip kodu gelmiyor.
 
Sistem parametreleri-genel tanımlar-genel parametreler-abm hesap planı detaylı hesap planı seçilip kayıt edilmesi gerekiyor.
 

El terminalinde rakamlar çok yüksek çıkıyor, tarih formatı gün/ay/yıl şeklinde çıkmıyor?
 
El terminalinin Bölgesel Dil ayarlarının yapılması gerekecektir. Bunun için Start/Settings/Control Panel/Regional Options seçeneğinden dil seçeneği Türkçe seçilir.
 

Ek Ücret tanımlarını yaptığım halde tahakkuk işlemlerinde fiyat parametreleri bulunamadı msj veriyor ne yapmam lazım?
 
Tahakkuk çıkması istenen dönem ile ilgili olarak servis menüsü altından fiyat parametreleri de tanımlanması gerekir.
 

Belediyede müdürlük olmasına rağmen ambar(5018) programında taşınır istek ve işlem fişine girdiğim zaman müdürlük seçin diyor ama müdürlükler gelmiyor.
 
Eğer müdürlükler Abmde fiş giriş ekranına geliyor ve buraya gelmiyorsa Ambar programında serviste parametrelerde ambar kullanıcı tanımları menüsünden bu kullanıcıya hak verilerek fiş girilirken müdürlüklerin gelmesi sağlanabilir. Eğer Analitik bütçe fiş giriş ekranında da müdürlükler gelmiyorsa Abm/Servis/Belediye Kod Tanımı yapıldıktan sonra yukarda yazılanlar takip edilmelidir.
 

Ambar 5018 de ilk olarak taşınır işlem fişini girdikten sonra otomatik ilgili taşınır istek fişini oluşturabilirmiyim?
 
Taşınır istek fişine girip ekranın sağ üst köşesinde yer alan Taşınır İşlem Fiş No alanına ilgili taşınır işlem fiş numarası yazılarak istek fişi otomatik oluşturulabilir.
 

Ambar’da Taşınır işlem fişinde benim istediğim taşınırın adı veya kodu olmadığı durumda ne yapabilirim.?
 
Ambar(5018) parametreler menüsünden Taşınır Kod Listesinden uygun yere istenilen seviyeye kadar kod açılabilir.
 

Bağlı İdare Birlik mizanını girerken 120 hesabın alacağı borcundan büyük olamaz uyarısı veriyor nasıl düzelteceğim.
 
120 hesabın Alacak kalanı vermesi tahakkuktan fazla tahsilât yapıldığı anlamına gelir. Bu durumda tahakkuk entegrasyon işleminin yapılmadığı ya da eksik yapılmış olabileceğinden, fiş girişinden 120(Borç)-600(Alacak) çalıştırıp, tahakkuklandırma yapılması gerekiyor.
 

Ambar’da Taşınr işlem fişinde benim istediğim taşınırın adı veya kodu olmadığı durumda ne yapabilirim.?
 
Ambar(5018) parametreler menüsünden Taşınır Kod Listesinden uygun yere istenilen seviyeye kadar kod açılabilir.
 

Abm de örneğin; 360.03.09 koduna emanete para alıp kayıt edildiğinde ‘360.03.09 kodu irtibatlandırılmamıştır’ uyarısı veriyor.
 
Abm-Muhasebe-Muhasebe hesap planından- 360.03.09 kod çağırılıp, Defter (Alacak) altındaki İrtibat alanı: HAYIR olarak kayıt edilmelidir.
 

Ambar programında demirbaşları kayıt ettim fakat fiş çıktısında sicil numaraları görünmüyor.
 
Ambar programında serviste parametrelerde genel tanımlarda sicil numarası çısın çıkmasın alanı vardır burası sicil numarası çıksın olarak ayarlanırsa sicil numaraları fiş girişlerde döküm alınınca çıkacaktır.
 

Gider Kesin Hesap Cetvelindeki bütçe ile verilen ödenek toplamı, bütçe toplamı ile birbirini tutmuyor.
 
Bütçede ödenek olmayan kalemden harcama yapıldığından tutmaz.
 

Taşınır istek fişi girişinde taşınır kodu seçilip ekrana getirildiğinde birim alanı gelmiyor dolayısı ile kayıt işlemi yapılamıyor.
 
Girilmek istenen taşınır kodu servis te Taşınır Kod Listesi seçeneğinden bulunup birim kısmı olması gereken birim olarak seçilip kaydedilmesi gerekiyor.
 

Bağlı Birlik İdare Mizanı boş geliyor/Hesap düzeylerini nasıl değiştirebilirim
 
Raporlar/Maliye Raporları/Bağlı Birlik Mizan Hesap Girişi seçeneğinden hesapların seviyelerinin belirtilerek kayıt edilmesi gerekir. Aksi takdirde Mizan boş olarak listelenir.
 

ELİMİZDEKİ BİR DEMİRBAŞ SATILMIŞTIR BUNUN AMBARDAN ÇIKIŞINI NASIL YAPABİLİRİZ.?
 
İLK ÖNCE BU DEMİRBAŞIN AMBAR KAYITLARDAN DÜŞMESİ İÇİN DEMİRBAŞ MODÜLÜNDEN DEMİRBAŞ KAYDI DÜŞME İŞLEMİ YAPILIR.BU BÖLÜMDE TUTANAK ONAYLADIKTAN SONRA TAŞINIR İŞLEM FİŞ GİRİŞ EKRANINA GİRİLEREK HAREKET TİPİ SATIŞ OLARAK SEÇİLİR.İLGİLİ DEMİRBAŞIN KODU SEÇİLEREK ÇIKIŞ İŞLEMİ YAPILIR.
 

830 hesaplarda 06 lı kod kullanıp işlem yaptığımda 630 a yansıtamıyorum ne yapmam gerekiyor?
 
830 hesaplarda 06 lı kod kullanıldığında yansıtma 630 hesaba değil 250,252,260,261,262 vb… hesaplara yapılır. Aynı durum 800 hesabının 06 ile başlayan gelir kalemlerinde işlem yapıldığında kayıtlı değeri üzerinden 250,252,254,255...vb. hesaplara yansıtma işlemi yapılır. Arada olumlu fark olması durumunda 600 hesabının 11 li hesap grubunda fark kadar giriş yapılır. Olumsuz fark durumunda 630 hesabının 11 li hes. Fark kadar giriş yapılır.
 

Ambar(5018) de taşınır işlem fişinde, harcama birimi seçildiğinde, ilgili birime ait ambar tanımı gelmiyor.
 
Ambar(5018)-servis-parametreler-ambar kullanıcı tanımlarından, kullanıcının ambar tanımı yoktur. Tanımlanması gerekiyor.
 

Ambar da kişi kurum tanımı yapılırken sayfada hata veriyor neleri kontrol etmeliyim?
 
Kişi kurum tanımı yapılırken ilgili alanlardan bir veya birkaçının eksik doldurulmuş olabileceği bu alanların kontrol edilmesi gerekir. — Mükerrer kayıt yapılmasını engellemek amacıyla daha önceden kaydı olan ( Muhasebe programındaki Kişi/Kurum tanımlamalarında kayıtlı olabilir.) bir Kişi/Kurum u kaydedip etmediğinizi kontrol ediniz.
 

Taşınır İstek fişi düzenledikten sonra işlem fişinden satın alma yapmak istiyorum fakat istek fişini ekrana çağıramıyorum.
 
Taşınır istek fişi ekranında alt kısımda bulunan onayla butonuna basılmamıştır kontrol edilmesi gerekir.
 

Bağlı idare birlik mizanını alırken 900-905 hesapları birbirini tutmuyor uyarısını neden verir?
 
Eğerki fiş kayıtlarında aktarma yevmiyesi varsa 900-905 birbirini tutmaz.Çünkü aktarma yevmiyesinde 900-901 hesapları çalışır.
 

Belsis-Nette kdv mahsup yaparken bir önceki yıldan devreden 190 hesabı çalışmıyor.
 
Belsis-Nette aysonu kdv mahsup yaparken, bir önceki yıldan devreden 190 hesabı çalışmaz.Sadece191,391,190 hesapları çalışır.Belsis v8.0 da ise aysonu kdv mahsup yapıldığında bir önceki yıldan devreden 190 hesabıda gelir.Yani 191,391,190,190 hesapları çalışır.
 

Belediyemizde çok eski tarihlerde demirbaş defterine kayıt yapılmış birçok demirbaş var. Bu taşınırların fiyatları çok düşük. Girişlerini nasıl yapacağız ?
 
Kayıtlı degeri olan taşınırlar kayıtlı değerleri üzerinden, Kayıtlı değeri olmayanlar ise değer tespit komisyonunun belirlediği değer üzerinden kaydedilecektir.
 

Taşınır Mal Yönetmeliğine göre 01/07/2007 tarihinden itibaren muhasebe birimince yapılması gereken işlemler nelerdir?
 
Envanteri yapılan taşınırların muhasebe birimine bildirilmesi GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Harcama birimlerince; 150, 253, 254 ve 255 hesap kodlarında izlenmesi gereken taşınırların fiili envanterleri, 30/6/2007 tarihi itibarıyla yapılır ve söz konusu taşınırlar, kayıtlı değerleri üzerinden, kayıtlı değeri yoksa değer tespit komisyonu tarafından belirlenen değer üzerinden düzenlenecek Taşınır İşlem Fişi ile ilgili defterlere kaydedilir. Düzenlenen Taşınır İşlem Fişlerinin birer nüshası muhasebe birimine gönderilir. (2) Muhasebe birimlerince; daha önce 150, 253, 254 ve 255 hesap kodlarına kaydedilmiş olan değerler 30/6/2007 tarihi itibarıyla tutarlar üzerinden bir taraftan Net Değer Hesabına borç, ilgili hesaplara alacak kaydedilerek hesaplardan çıkarılır; diğer taraftan Taşınır İşlem Fişlerinde gösterilen taşınırlar 1/7/2007 tarihi itibarıyla ilgili hesaplara giriş kaydedilerek, envanter kayıtlarıyla uygunluğu sağlanır. (3) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin düzenlemeleri yapmaya ve zorunlu hallerde belirlenen süreleri değiştirmeye Bakanlık yetkilidir.
 

Belediyemiz İller Bankası borç alarak iş makinasi almış bulunmaktadır. İş makinasının bedeli 84.874.40 YTL olup, üç yıl faizli hisselerimizden kesilmek üzere 97.163,40 YTL olarak ödeyeceğiz. Nasıl bir muhasebe kaydı tutmamız gerekir?
 
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 206 ncı ve 269 uncu maddeleri uyarınca iş makinasinin bedeli olan 84.874,40.-YTL’ nin 253-Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabına borç (253.02.04), damga vergisi tutarının 360-Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabına alacak, iş makinesi bedelinden damga vergisi tutarı düştükten sonra kalan borcun (ana para) 2006 yılında ödenecek olan kısmının 300-Banka Kredileri Hesabına alacak, 2007 ve sonraki yıllarda ödenecek olan kısmının ise 400-Banka Kredileri Hesabına alacak, diğer taraftan iş makinasi bedelinin 830-Bütçe Giderleri Hesabına borç , 835-Gider Yansıtma Hesabına alacak kaydedilmesi gerekmektedir. Borcun ana para ve faizinin belediye hissesinden kesilmesi durumunda ise borcun ana para tutarı 300-Banka Kredileri Hesabına borç, faiz tutarı 630-Giderler Hesabına borç, kesintilerden sonra belediyenin bankadaki hesabına gönderilen tutar 102-Banka Hesabına borç, toplam tutar ise 600-Gelirler Hesabına alacak, diğer taraftan giderler hesabına yazılan faiz tutarı 830-Bütçe Giderleri Hesabına borç, 835-Gider Yansıtma Hesabına alacak, gelirler hesabına yazılan tutarın ise 805-Gelir Yansıtma Hesabına borç, 800-Bütçe Gelirleri Hesabına alacak kaydedilmesi gerekmektedir.
 

Belediyemize ait akaryakıt istasyonu var. Akaryakıt alırken çek veriyoruz. Çek ödeme gününde ödünç para bulup ödemeyi yapıyoruz. Bunun muhasebe kaydını nasıl yapacağım.
 
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 211 ve 212. maddeleri uyarınca alınan borç, 102-Banka Hesabına BORÇ, 309-Kısa Vadeli Diğer İç Mali Borçlar Hesabına ALACAK kaydedilir. Geri ödendiğinde ise 309-Kısa Vadeli Diğer İç Mali Borçlar Hesabına BORÇ, 103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabına ALACAK kaydedilir.
 

Taşınır Mal Yönetmeliğine göre istenen belge ve defterlerin elektronik ortamda tutulması zorunlumudur ?
 
Yönetmeliğin 11. maaddesinde, taşınırların tüm giriş ve çıkış kayıtları ile bu kayıtlarda kullanılacak defter, belge ve cetvellerin bilgisayar ortamında tutulması ve düzenlenmesi hükme bağlanmıştır.Madde metninde "düzenlenmesi esastır" ibaresi yer almıştır. Buna göre asıl olan defter ve cetvellerin bilgisayar ortamında tutulmasıdır. Ancak işlem hacmi çok küçük olan harcama birimlerinde, Taşınır Mal Yönetmeliğinde belirlenen esas ve usüllere bağlı kalmak şartı ile elle tutulmasında engel bir durum da bulunmamaktadır.
 

Sicil Durumu Emekli olduğu halde Beyana tahakkuk çıkıyorsa, sebebi nedir ?
 
Durumu "emekli" olarak görünen sicile ait birden fazla gayrimenkul kaydı var ise beyanları vergiye tabidir.
 

Belediye Bütçe Muhasebede düzenlenen fiş tipleri ile abm de düzenlenen fiş tipleri nasıl eşleşiyor?
 
Ödeme Emri Belgesi = V.Emri Nakit – V.Emri Mahsup
 

Parametrelerdeki "özel kod" alanlarının fonksiyonu nedir?
 
Özel kod alanları kartoteks giriş arayüzünde bulunan özel kod1,özelkod2,özelkod3,özelkod4,özelkod5 alanlarının yerine bu özel kod alanlarında girilen değerlerin çıkmasını sağlar.
 

Sağlık programında servis menüsünde genel olarak neler tanımlanır?
 
Kurum Tanımları , Bölüm Tanımları, Tanı Tanımları, Karar Tanımları , Ücret Tanımları , İlaç Tanımları , Tetkik Tanımları , İşlem Tanımları ,İlaçlama Tanımları , Ücretlendirme Tanımları , Ölüm Nedenleri Girişi ,Hekim Tanımları ,Ölüm Yeri Türü ,Genel Ayarlar
 

Burs takipde Hangi alanlar burs hesabı için mutlaka gereklidir ?
 
Öncelikle Bir öğrencinin bursunun hesaplanması için o öğrenciye ait burs onayı verilmiş olması lazımdır.Sonra ne kadar burs verileceğini belirlemek için öğrenim durumu , hangi aralıkta burs verileceğini belirleyen burs başlangıc ve bitiş değerleri , Ayrıca hangi hesaba burs yatırılacağını belirleyen hesap no alanlarıdır.
 

Çevre beyanı girildiği halde tahakkuk çıkmıyor, neden ?
 
kullanım başlangıç tarihi yazılmamış olabilir, kullanım başlangıç tarihi ve malik tarihi yazılmamış olabilir, servis menüsünden derece grup tanımlarında seçilen derece grup ile ilgili olarak ücret tanımı yapılmamış olabilir.
 

Çevre Temizlik Modülü : Belediye tarafından 150 işçiden fazla işçi çalıştıran fabrika binalarında derece grupları değiştirerek düzenleme yapmıştır. Buna göre program üzerinde yeni bilgi nerede tanımlanır ve uygulamaya başlatılır.
 
Bu durumda servis bölümünde ek fiyat parametrelerinden ilgili yeni değişikliğin girişi yapılır.
 


Belsis v8.0
Belsis.CAD
Belsis.Net
Diğer
Aradığınızı bulamadıysanız;  
Önceki Sayfaya Dön
Sayfa Başına Çık