CBS Tabanlı Gayrimenkul Takip Sistemi (C-GTS)

  Günümüzde yaygın hizmet ve yatırım ağına sahip kurumlar hizmet amaçlı veya yatırım amaçlı birçok gayrimenkul edinmektedirler. Farklı lokasyonlarda yer alan bu gayrimenkullerin ve bu gayrimenkuller üzerinde geliştirilen projelerin süreçlerinin takip edilmesi, gayrimenkuller üzerinden sağlanan gelir ve giderlerin izlenebilmesi, yasal durumlarının(ruhsat, mülkiyet, dava vb.) anlık olarak takibi, sürdürülen projelerin süreçleri ve hak edişleri ve gayrimenkullerin güncel değerlerinin bilinmesi yatırım planlaması açısından hayati öneme sahiptir.

  BelsisGIS çözüm paketi ile sunulan BelsisC-GTS (Coğrafi Bilgi Sistemi Tabanlı Gayrimenkul Takip Sistemi) projesi ile geliştirilen masaüstü, WEB ve mobil uygulamalar ile kurumların gayrimenkullerini kontrol edebilmesi amaçlanmış ve mobil yönetici dashboard’ları ile karar verici konumdaki kişilere mekan bağımsız analiz yapabilme ve doğru bilgiye anında ulaşabilme imkanı sağlanmıştır.

  Kamu kurumları ve yerel yönetimlerin yanı sıra; Türkiye'nin önde gelen sanayi kuruluşları ve şirket grupları tarafından da kullanılan BelsisC-GTS çözümleri sayesinde kurumlar gayrimenkullerinin ve bu gayrimenkuller üzerindeki projelerin, gelir/gider, resmi durum vb. birçok sürecini anında takip edebilir hale gelmişlerdir.


BelsisC-GTS nin bazı yetenekleri;
  • Kurumun Taşınmaz Envanteri yönetilir,
  • Lokalde tutulan sözel ya da coğrafi taşınmaz verileri ilişkilendirilerek, yönetilebilir ve kolay erişilebilir şekilde sistemde depolanır.
  • Satış, Kira, Devir, Tahsis gibi işlemler sistemden güncel ve sağlıklı takip edilir,
  • Tüm taşınmazlar; konumsal destek ile sorgulanır, analiz edilir,
  • Taşınmazların tapu bilgilerine anlık erişilir, şerh, beyan, irtifak, rehin, malik, yevmiye gibi tüm bilgiler online olarak görüntülenir.
  • Taşınmaz ile ilişkili her türlü CAD, yazışma, fotoğraf, video gibi dosyalar arşivlenir, istenildiği zaman görüntülenir, bilgisayarınıza indirilir,
  • Taşınmazlara ait Değerleme Bilgilerine erişilir,
  • Taşınmazlar ile ilişkili aylık yıllık raporlar otomatik hazırlanır,
  • Üst Yönetime sunulan Taşınmazlara ait istenilen şablonda “bilgi notları” sistemden anlık güncel olarak alınır,
  • Mobil uygulama çözümleri ile istenilen anda, istediğiniz yerden tüm bilgilere erişiminiz sağlanır.

Sosyal medya üzerinden bizi takip ederek, yenilikleri ve en güncel bilgileri edinebilirsiniz.