GİZLİLİK POLİTİKASI

GİZLİLİK POLİTİKASI

Yürürlük Tarihi: 12.04.2023

Aydınlatma metni Belsis Bilgisayar Yazılım İletişim Ltd. Şti. tarafından veri sahibi olarak haklarınız konusunda sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. ("Belsis") olup, şirket merkezi adresi Sanayi Cad. No:114, Osmangazi, Bursa, www.belsis.com.tr internet sitesi ("Site") ve e-posta ile ilgili olarak ilgili kişiden elde edilen kişisel verilerin, kişisel verilerinizin işlenme amaçları çerçevesinde, kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği ve veri toplama yöntemi ve hukuki sebebi çerçevesinde veri sorumlusu olarak görev yapmaktadır.

1- KAPSAM

Bu Gizlilik Politikası, bize sağladığınız bilgileri nasıl topladığımızı, kullandığımızı, ifşa ettiğimizi ve sakladığımızı açıklar. Gizlilik Politikası, www.belsis.com.tr (topluca “Site”) üzerinde veya içinde yayınlandığı, bağlantılı olduğu veya atıfta bulunulduğu www.belsis.com.tr için geçerlidir.

2- BİLGİLERİN TOPLANMASI VE KULLANIMI

LÜTFEN BU GİZLİLİK POLİTİKASINI DİKKATLİCE İNCELEYİN.
Siteye veya Site aracılığıyla bilgi gönderdiğinizde, bilgilerinizin bu Gizlilik Politikasında açıklandığı şekilde toplanmasına ve işlenmesine izin vermiş olursunuz. Bu Gizlilik Politikasını zaman zaman değiştirebiliriz. Gizlilik Politikamızı değiştirmeye karar verirsek, bu değişiklikleri bu sayfada yayınlayacağız. Siteyi kullanarak, bu Gizlilik Politikasının şartlarını ve Kullanım Şartlarımızı kabul etmiş olursunuz ve bilgilerinizi bu Gizlilik Politikasında açıklandığı şekilde toplamamıza, kullanmamıza, ifşa etmemize ve saklamamıza izin vermiş olursunuz. Bu Gizlilik Politikası, Kullanım Koşullarımıza dahil edilmiş ve onun bir parçası haline getirilmiştir.
BU GİZLİLİK POLİTİKASININ HERHANGİ BİR BÖLÜMÜNÜ VEYA HİZMET ŞARTLARIMIZI KABUL ETMİYORSANIZ, LÜTFEN BU WEB SİTESİNİ VEYA ÇEVRİMİÇİ ADRESLERİNİ KULLANMAYIN.

3- YÜRÜRLÜK TARİHİ VE POLİTİKA DEĞİŞİKLİKLERİ

Bu Gizlilik Politikasının Yürürlük Tarihi, bu web sayfasının üst kısmında belirtilmektedir. Yasal olarak zorunlu olmadıkça, gizlilik haklarınızı azaltan geriye dönük değişiklikler yapmayacağız. Yürürlük Tarihinden sonra Siteyi kullanmaya devam etmeniz, değiştirilen Gizlilik Politikasını kabul ettiğiniz anlamına gelir. Değiştirilen Gizlilik Politikası, önceki tüm sürümlerin yerine geçer.

4- KİŞİSEL BİLGİLER VS. KULLANIM BİLGİLERİ

"Kişisel Bilgiler", belirli bir kişiyle ilişkili veya belirli bir kişiyi tanımlamak veya iletişim kurmak için kullanılan bilgiler anlamına gelir. Kişisel Bilgi Yorumu: Kişisel bilgileri daha dar bir şekilde tanımlamak, toplanan bilgileri birleştiren bir dijital hizmet operatörü için, özellikle başka kaynaklardan gelen bilgiler birleştirmek için kullanıldığında potansiyel olarak sorunludur. şunları içerir: (1) iletişim verileri (e-posta adresi, telefon numarası, işveren gibi); (2) demografik veriler (ülke, adres gibi); (3) IP adresi gibi belirli Kullanım Verileri (aşağıda tanımlanmıştır). "Kullanım Bilgileri" veya "Kullanım Verileri", tarayıcı türü, işletim sistemi ve ziyaret edilen web sayfaları gibi, bir kişinin çevrimiçi etkinliği hakkında tek başına kişiyi tanımlamayan bilgilerdir. Genel olarak, Kullanım Verilerini Kişisel Bilgiler olarak kabul etmiyoruz çünkü Kullanım Verileri tek başına genellikle bir kişiyi tanımlamaz. Kişisel Bilgiler ve Kullanım Verileri birbirine bağlanabilir. Farklı Kullanım Bilgisi türleri de birbirine bağlanabilir ve bağlandıktan sonra tek bir kişiyi tanımlayabilir. Ayrıca, bazı Kullanım Verileri, ilgili yasa kapsamında Kişisel Bilgiler olabilir.

5- KONUM VERİLERİ

"Konum Verileri", bir mobil cihazın veya bilgisayarın konumu hakkında toplanan bir Kişisel Bilgi kategorisidir, örneğin:

  • GPS veya Wi-Fi kullanımından elde edilen Siteye erişmek için kullanılan mobil cihazın veya bilgisayarın konumu;
  • Siteye erişmek için kullanılan mobil cihazın veya bilgisayarın veya internet hizmetinin IP adresi;
  • bir kullanıcı veya başkaları tarafından kullanıma sunulan ve kullanıcının mevcut veya önceki konumunu gösteren diğer bilgiler.

6- GENEL OLARAK BİLGİ TOPLAMA

Bize sağladığınız bilgileri ve Siteyi kullanımınızdan topluyoruz. Topladığımız bilgiler ve bunları nasıl işlediğimiz, Siteyi nasıl kullandığınıza ve Siteye nasıl eriştiğinize bağlıdır. Çerezler ve benzeri veri toplama araçları kullanılarak bazı bilgiler otomatik olarak toplanır. Bilgi toplamak için tanımlama bilgilerini ve benzer araçları nasıl ve neden kullandığımız hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen aşağıdaki Bölüm 7'ye bakın.
Belsis kişisel bilgilerinizi yalnızca siz gönüllü olarak verirseniz toplayacaktır. Bu bilgilerin tarafımızca toplanmasını istemiyorsanız, lütfen göndermeyin. Kişisel bilgilerinizi toplanma amacı için gerekenden daha uzun süre tutmayacağız.
Toplanacak kişisel veriler isim, e-posta adresi, cep telefonu, işveren ve iş bilgileri, ülke, fiziksel adres olarak sıralanmaktadır.
Ayrıca sitemizi kullanırken sizinle ilgili belirli bilgileri otomatik olarak takip ediyoruz. Bu bilgiler, az önce geldiğiniz URL'yi (bu URL sitemizde olsun ya da olmasın), bir sonraki adımda hangi URL'ye gideceğinizi (bu URL sitemizde olsun ya da olmasın), hangi tarayıcıyı kullandığınızı ve IP adresinizi içerir.
Sitemiz aracılığıyla sağlanan bilgileri, Sitemizi sizin için iyileştirmemize yardımcı olmak, talep ettiğiniz ürünleri size sağlamak, ilginizi çekebilecek ek ürün veya hizmetler hakkında sizi bilgilendirmek, pazarlama amaçları ve diğer dahili amaçlar için kullanırız. Belsis, belgeleri paketleme, postalama ve teslim etme, ürün veya hizmetlerle ilgili müşteri sorularını yanıtlama, posta gönderme ve olay kaydını işleme dahil olmak üzere bizim adımıza sınırlı hizmetler sağlamaları için zaman zaman başka şirketlerle çalışır. Bu şirketlere yalnızca hizmeti sunmaları için ihtiyaç duydukları bilgileri sağlayacağız ve bu bilgileri başka herhangi bir amaçla kullanmaları yasaktır. Belsis anlatılanlar dışında satmaz, ticaret yapmaz, veya kişisel bilgilerinizi Belsis ve onun reklam ve tanıtım ajansları ve danışmanları dışındaki kişilere kiralamak. Bu bilgiyi almak istemiyorsanız.
Ayrıca, haklarımızı uygulamak, mülkümüzü korumak veya başkalarının haklarını, mülkiyetini veya güvenliğini korumak için veya gerektiğinde dış denetim, uyum ve kurumsal yönetişim işlevlerini desteklemek için kullanıcılardan topladığımız bilgileri paylaşabiliriz. Bir mahkeme celbine, düzenlemeye, bir veri koruma kurumunun bağlayıcı emrine, yasal sürece, hükümet talebine veya diğer yasal veya düzenleyici süreçlere yanıt vermek için gerekli gördüğümüz şekilde Kişisel Bilgileri ifşa edeceğiz. Kişisel Bilgileri ayrıca mevcut çareleri takip etmek veya maruz kalabileceğimiz zararları sınırlamak için gerektiği şekilde paylaşabiliriz.
Kişisel Bilgileriniz de dahil olmak üzere bilgileri, bizim tarafımızdan veya herhangi bir bağlı şirket tarafından (her durumda tamamen veya kısmen) bir birleşme, satış, satın alma veya diğer mülkiyet veya kontrol değişikliği ile bağlantılı olarak aktarabiliriz. Kişisel Bilgileriniz de dahil olmak üzere sizinle ilgili bilgileri, Belsis veya herhangi bir bağlı şirket tarafından (her durumda tamamen veya kısmen) bir birleşme, satış, yeniden yapılanma, satın alma veya diğer mülkiyet veya kontrol değişikliği ile bağlantılı olarak aktarabiliriz.
Herhangi bir zamanda, herhangi bir kullanıcı, sitemize erişirken, çevrim içi iken, bilgi isteyen herhangi bir faaliyete (örneğin, anket e-postası veya e-ticaret) katılmayı reddedebilir. Katılmama seçiminiz, sitemizdeki diğer herhangi bir özelliği kullanma yeteneğinizi hiçbir şekilde etkilemeyecektir.
Talep üzerine, bir kullanıcı olarak, hakkınızda hangi kişisel verilerin saklandığı hakkında ücretsiz olarak bilgi alacaksınız. Talebinizin yasal bir veri saklama yükümlülüğü (örn. veri saklama) ile çelişmemesi koşuluyla, yanlış verileri düzeltme ve kişisel verilerinizi bloke etme veya silme hakkına sahipsiniz. Bu tür talepler için info@belsis.com.tr adresinden bize ulaşın .

7- ÇEREZ BEYANI

Ayrıca bu süreçte bize yardımcı olması için tanımlama bilgilerini kullanıyoruz. Tanımlama bilgisi, web sunucularının kullanıcıları tanımlamasını sağlayan küçük bir bilgisayar kodu parçasıdır. Çerezler, sitemize sağladığınız hiçbir bilgiyi saklamaz. Onlar sadece tanımlayıcılardır. Çerez dosyalarını sabit diskinizden istediğiniz zaman silebilir veya tarayıcınızı çerezleri reddedecek veya sabit diskinize bir çerez yerleştirildiğinde sizi uyaracak şekilde yapılandırarak çerezlerden kaçınabilirsiniz.

GEREKLİ ÇEREZLER.

Bu çerezler, sayfada gezinme ve web sitesinin güvenli alanlarına erişim gibi temel işlevleri etkinleştirerek bir web sitesini kullanılabilir hale getirmeye yardımcı olur. Web sitesi bu çerezler olmadan düzgün çalışamaz.
wp-settings-4, wp-settings-time-4, wordpress_test_cookie, -rt – WordPress ayarları ve oturum çerezleri
wpe-auth – WordPress yetkilendirmesi
__cf_bm, cf_clearance – Bot filtreleme
cookie-accept – Tanımlama bilgisi kabul ayarını depolar

İSTATİSTİK ÇEREZLER.

Bu tanımlama bilgileri, web sitesi sahiplerinin, bilgi toplayarak ve raporlayarak ziyaretçilerin web siteleriyle nasıl etkileşime geçtiğini anlamalarına yardımcı olur.
_ga, _gid – ziyaretçinin web sitesini nasıl kullandığına ilişkin istatistiksel veriler oluşturmak için Google Etiket Yöneticisi tarafından kullanılan benzersiz bir kimlik kaydedin _an_uid,
_gd_visitor, _gd_svisitor, _gd_session – bu çerezler, Google Etiket Yöneticisi tarafından dönüşümleri anonim olarak depolamak ve izlemek için kullanılır
_gat – Google Analytics tarafından istek oranını azaltmak
için kullanılır _mkto_trk – Marketo tarafından istatistik takibi ve aşamalı profil oluşturma için kullanılır

IES.

Bu tanımlama bilgileri, web siteleri genelinde ziyaretçileri izlemek için kullanılır. Amaç, bireysel kullanıcı için alakalı ve ilgi çekici içerik ve reklamlar göstermektir.
_gcl_au – Google AdSense tarafından, hizmetlerini

ÜÇÜNCÜ TARAF ÇEREZLERİ kullanarak web sitelerinde reklam verimliliğini denemek için kullanılır.

Bu tanımlama bilgileri, web sitemizin işlevselliğini ve entegrasyonunu geliştirmek için üçüncü taraf sağlayıcılar tarafından kullanılır. Çerez politikaları için lütfen satıcıların web sitesine bakın.
Google – Google Çerez Politikası
LinkedIn – LinkedIn Çerez Politikası

8- VERİ AKTARIMI

Muvafakat edilen kişisel verileriniz, Belsis'in kanunlardan doğan sorumluluk ve hukuki yükümlülüklerine uygun olarak SGK, vergi dairesi, bankalar, iş ortakları, şirket bünyesindeki ilgili birimler, tedarikçiler, şirketin yönetim ve temsili, talep edilen hizmetlerin yerine getirilmesi, ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi amaçlarıyla ve hukuki uyuşmazlık halinde hukuk büroları ve avukatlara ve mali denetimin yerine getirilmesi amacıyla mali müşavirler, yeminli mali müşavirler ve mali müşavirlik ve denetim şirketlerine aktarılabilecektir. ve yasal yükümlülükler.
Muvafakat ettiğiniz kişisel verileriniz ayrıca, kanunen gerekli ve/veya sözleşmenin ifası için ve/veya hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için gerekli tedbirler alınarak zorunlu olması halinde, açık rızanız aranmaksızın, işlendikleri amaçla bağlantılı olarak sınırlı ve ölçülü olarak üçüncü kişilere aktarılabilecektir.
Size ait kimlik ve iletişim gibi kişisel verileriniz, ilgili madde uyarınca açık rızaya dayalı olarak Belsis'in reklam ve pazarlama hizmeti veren tedarikçilerine aktarılabilir. Veri sahipleri, kişisel verilerinin pazarlama amacıyla üçüncü kişilere aktarılmasına ilişkin rızalarını her zaman geri alabilirler.

9- GÜVENLİK

Belsis, kişisel bilgilerin izinsiz olarak açıklanmasını veya bunlara erişilmesini önlemek için web sitesinde çeşitli güvenlik özellikleri uygulamıştır. Örneğin, veritabanı bilgileri canlı sunuculardan ayrı tutulur ve güvenlik duvarı korumalıdır. Ancak, sizin için güvenli ve güvenilir bir site oluşturmak için çaba sarf etmemize rağmen, Belsis sitesi veya e-posta yoluyla Belsis'e veya Belsis'ten iletilen herhangi bir iletişim veya materyalin gizliliğinin garanti edilemeyeceğini lütfen unutmayın. Herhangi bir kişisel bilgiyi ifşa ederken, bunun potansiyel olarak kamu tarafından erişilebilir olduğu ve sonuç olarak sizin izniniz olmadan başkaları tarafından toplanabileceği ve kullanılabileceği gerçeğini göz önünde bulundurmalısınız. Belsis'in internet üzerinden iletilen bilgilerin güvenliğine ilişkin herhangi bir sorumluluğu veya yükümlülüğü yoktur.

10- HARİCİ WEB SİTELERİ

Üçüncü taraf sitelere erişmek için köprüler veya köprüler içeren banner reklamların kullanıldığı ölçüde, bu üçüncü taraf web sitelerinin Belsis tarafından kontrol edilmediğini ve bu nedenle bu Gizlilik Politikasına tabi olmadığını bilmelisiniz. Kişisel bilgilerinizin bu üçüncü taraf web sitelerinin operatörleri tarafından nasıl kullanılacağını görmek için bu sitelerin gizlilik politikalarını kontrol etmelisiniz.

11- BİZİMLE NASIL İLETİŞİM KURULUR

Bu Gizlilik Politikası hakkında başka sorularınız veya endişeleriniz varsa, lütfen info@belsis.com.tr adresinden bizimle iletişime geçin.

Size Nasıl yardımcı olabiliriz?
224 249 92 00


Sosyal medya üzerinden bizi takip ederek, yenilikleri ve en güncel bilgileri edinebilirsiniz.