BelsisCAD

  Belsis.CAD, BelsisGIS yazılım kütüphaneleri üzerine geliştirilmiş bir planlama ve mühendislik uygulamasıdır.

  Temel haritacılık işlevleri yanında planlama uygulamaları için geliştirilmiş Plan, Yüzey, İmar, Numarataj, Kent3B, E-Devlet gibi pek çok modülden oluşmaktadır. Bu modüller yardımı ile kullanıcılar, uzmanlık alanlarındaki işlemlerini güncellenen mevzuatlara uygun, hızlı ve pratik bir şekilde gerçekleştirebilirler.

  Belsis.CAD Türkçe arayüzü ile de kullanıcılara kolaylık sağlar.
Eğitim Videoları BelsisCad Demo İndir

Ana Modül

  BelsisCAD, TÜBİTAK ARGE desteği ile üretilen temel haritacılık işlevleri yanında planlama uygulamaları için geliştirilmiş; plan, yüzey, imar, dağıtım, e-Devlet, numarataj gibi pek çok modülden oluşan, Türkçe ara yüze sahip coğrafi bilgi sistemleri tabanlı bir CAD programıdır. 

  BelsisCAD ile ülkemizde yaygın kullanılan CBS ve CAD programların da hazırlanmış verileri kullanabilir, bu formatlarda veri üretebilirsiniz Geniş format desteği sayesinde farklı veriler için faklı program almak zorunda kalmazsınız. Kullanabildiği formatlardan bazıları: GPX (*.GPX), NetCAD (*.NCZ), Progis (*.ROC), Map info(*.MIF - *.TAB), Esri shape(*.SHP), Microstation (*.DGN - *.RE2), Autocad (*.DXF), KML (*.KML)) 

  Gelişmiş raster yetenekleri sayesinde 100’e yakın raster formatını, büyüklük ve adet fark etmeden (Uydu fotoğrafları, hava fotoğrafları ve taranmış haritalar) hızlı bir şekilde görüntüleyerek projelerinizde kullanabilirsiniz.


                 Daha sayamadığımız birçok özellik ve yenilik için bizimle iletişime geçebilirsiniz.Plan

    İmar planlarının gerekli analizler yardımıyla tasarlanması, çizimi ve hazırlanan planların güncelleştirilme (revizyon) işlemlerinin yapılabilmesine ilişkin özel işlemlerin gerçekleştirilebilmesi ve saklanabilmesine yönelik hazırlanmış BelsisCAD modüldür.


Temel özellikleri
 • 2014 İmar Planı Yönetmeliği Değişikliklerine tam uyumlu yapıdadır. Eski planlarınızı pratik bir şekilde yeni yönetmeliğe uygun hale getirebilirsiniz.
 • İmar Planlarının oluşturulmasında gelişmiş çizim özellikleri içermesi sayesinde birçok plan çizim ve tadilatını pratik bir şekilde yapabilirsiniz.
 • Otomatik olarak yol, kaldırım, ada kenarı, refüj, yaya yolu oluşturma düzenleme işlemlerini yapabilirsiniz.
 • Yönetmeliklere uygun tarama ve hat türü kütüphanelerini kullanabilirsiniz.
 • Plan üzerinde kullanılacak her türlü semboloji (yapı düzeni, taks, kaks, yol genişlik vb..)hazır olarak elinizin altında proje alanınızda alan dağılımı hesapları ve nüfus hesaplarını pratik bir şekilde yapabilirsiniz.
 • İmar planı analizleri için gerekli eğim-yön-bakı analizlerini hızlı ve otomatik bir şekilde yapabilir, plan alanınızda altlık olarak kullanabilirsiniz.

    

        E-Plan Sistemi ve Plan Modülü

          Tüm Türkiye’de üretilen imar planlarının ortak bir veri yapısında paylaşılmasına yönelik T.C. Çevre ve Şehirlilik Bakanlığı, CBS Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar sonucu 18 Eylül 2020 tarihinde resmi gazetede yayınlanan “Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Yürütme Kurulunun 20/08/2020 Tarihli ve 3 Sayılı Kararı” ile Ulusal ölçekte PlanGML şemaları yürürlüğe girdi.

    BelsisCAD resmi olarak yayınlanan E-Plan PlanGML formatındaki veri temalarını gelişmiş coğrafi bilgi sistemi alt yapısı ile kayıpsız olarak okuyup yazabilen ilk ticari CAD yazılımı oldu.E-Plan Sistemi Nedir?

Mekânsal Plan verilerinin girilmesi, düzenlenmesi, sorgulanması, analiz edilmesi ve sunulması ile ilgili işlevlerin yerine getirilerek yönetildiği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından geliştirilmiş Coğrafi Bilgi Sistemi tabanlı otomasyon sistemidir.

Proje kapsamında geliştirilen uygulama içindeki araçlar kullanılarak; "Plan Teklif Dosyası Oluşturulması", "Teklif Planların İlgili Kuruma Gönderilmesi", "Plan İşlem Numarası Alınması", "Plan Onay İşlemleri", "Plan Askı İşlemleri", "Planın Kesinleştirilmesi ve İptali", "Görüş İşlemleri", "Plan Atamaları", "Raporlama İşlemleri", "Detaylı Arama" ve Kullanıcı İşlemleri"  gerçekleştirilir.


E-Plan Sistemine Nasıl Erişebilirsiniz?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayına alınan https://e-plan.gov.tr adresi üzerinden E-Plan otomasyon sistemine ve işlemlerle ilgili menülere erişebilirsiniz.

Planlarınızı E-Plan sistemine Nasıl Aktarabilirsiniz?

Kurumunuzca üretilen UİP (Uygulama İmar Planları), NİP (Nazım İmar Planları) ve ÇDP (Çevre Düzeni Planları)’nı E-Plan otomasyon sistemine aktarabilmeniz için, E-Plan otomasyon sisteminin veri formatı olan PlanGML şablonuna uygun şekilde düzenleyerek PlanGML formatına çevirmeniz gerekmektedir.


PlanGML Formatı Nedir?

GML formatı coğrafi verilerin sistemler arası aktarımı için geliştirilmiş XML tabanlı açık bir veri formatıdır. PlanGML ise ülkemizde imar planlarının gösterim özelliklerine göre tasarlanmış özel bir GML veri formatıdır. BelsisCAD açık bir format olan PlanGML formatını okuyup yazabilen ilk ticari yazılım olmuştur.


İmar Planlarınızı PlanGML Formatına Nasıl Dönüştürebilirsiniz?

Belsis olarak Coğrafi Bilgi Sistemi temeline dayanarak geliştirdiğimiz BelsisCAD yazılımı ve Plan Modülü; farklı CAD programları ile ürettiğiniz farklı formatta (ncz) imar planı verilerini kayıpsız okuyarak PlanGML yapısına uygunluğunu denetler, şablon veri tabanı yapısını sizin için oluşturur ve otomatik olarak akıllandırır. Veri üzerinde yapmanız gereken düzeltmeleri nesne bazında tek tek gösterir ve bu düzenlemelerin her aşamasında kontrol yapmanıza imkan tanır. Düzenlenen plan verilerinizi kayıpsız bir şekilde PlanGML formatına çevirerek E-Plan otomasyon sistemine aktarmaya hazır hale getirir.


PlanGML Dönüşümü Konusunda Nasıl Destekler Alabilirsiniz?

Belsis uzun süreli tecrübesi, kullanıcı dostu kullanımı ve üst düzey kullanıcı destekleri ile kullanıcılarına ait imar planı tekliflerinin PlanGML formatına dönüşümü konusunda destek olmasının yanı sıra, mevcutta yürürlükte olan farklı formatlardaki imar planı verilerinin de topluca PlanGML formatına dönüştürülmesi için gerekli danışmanlık ve proje hizmetlerini de sunmaktadır.


BelsisCAD Plan Modülü E-Plan Yetenekleri Nelerdir?

BelsisCAD Plan Modülü; kullanıcılarına ait imar planlarının E-Plan Otomasyon Sistemine aktarılabilmesi için gerekli veri düzenleme, denetim, otomatik düzeltme ve PlanGML veri formatına kayıpsız dönüşümü işlemlerini tamamını yapmaktadır. BelsisCAD; 2014 yılı öncesi veya sonrası üretilen imar planı türlerini tamamı için bu özellikleri sunabilmesi sayesinde yürürlükte olan eski planlarınıza ait CAD verilerinizi; yeni plan tekliflerinize ait CAD verilerinizi farklı formatta (ncz) olsa dahi kayıpsız okuyarak PLanGML dönüşümlerini sizin için yapar.


Plan Modülü PlanGML Temel özellikleri
 • PlanGML şablonları (UIP, NIP, CDP, M.UIP, M.NIP, M.CDP25, M.CDP100),uygulama içerisinde yer almaktadır. Şablonlara ait katman yapısını projelerinize ekleyebilirsiniz.
 • PlanGML formatındaki veriler açılarak üzerinde düzenleme gerçekleştirebilir planlarınızı güncelleyebilir ve tekrar PlanGML formatında kaydedebilirsiniz.
 • PlanGML formatı gereği veri tabanı ile çalışılmalıdır, veri tabanı işlemleri otomatik olarak gerçekleştirilmektedir.
 • CAD yazılımları ile üretilmiş imar planlarınızda yer alan katmanlara PlanGML şablonlarında yer alan kolonlar otomatik olarak oluşturulabilmektedir. Bu sayede imar planınızda yer alan katmanlar ile işlemlerinize devam edebilirsiniz.
 • CAD yazılımları ile üretilmiş imar planlarınızda yer alan ve yaygın kullanıma sahip olan katman isimleri PlanGML katmanları ile eşleştirilmiştir. Ön tanımlı eşleştirme işlemi ile otomatik olarak CAD-PlanGML katman eşleştirmelerini gerçekleştirebilir, kendi eşleşmelerinizi oluşturabilir ve daha sonra kullanabilirsiniz.
 • İmar planı verilerinizi hızlıca analiz edebilir, PlanGML temalarına uygunluk kontrolleri gerçekleştirebilir, uygulama yönlendirmeleri ile veri düzenlemelerini gerçekleştirebilirsiniz.
 • Öznitelik eşleşme kontrolü, geometri topoloji kontrolü, geometri uygunluk kontrolü ve PlanGML şablonuna göre belirlenmesi gereken öznitelik alanlarının kontrollerini gerçekleştirebilirsiniz.
 • Otomatik akıllandırma işlemleri ile Yapılaşma, Yerleşim ve Yol sembolojilerini PlanGML şemalarına aktarabilirsiniz. (2014 MPYY’ ne uygun akıllı semboloji içeren imar planları)
 • PlanGML temalarına göre özelleştirilmiş bilgi giriş ekranları ile imar planlarınızdaki her bir veri için bilgileri güncelleyebilirsiniz.
 • Otomatik yol orta veri sembolojisi oluşturabilir ve yol genişliklerini CAD verisi üzerinden otomatik olarak okunmasını sağlayabilirsiniz.(2014 MPYY’ ne uygun akıllı semboloji içeren imar planları)
 • PlanGML kaydetme işlemi iki farklı şekilde yapılabilmektedir. Tüm plan PlanGML formatında kaydedebilir ya da imar planınızda yer alan her bir katman için ayrı PlanGML verisi oluşturabilirsiniz.

İmar

  Harita birimlerinde, temel olarak, imar ve kadastro projelerinin hazırlanması için kullanılan; ifraz / tevhid, ada ve parsel oluşturma, yol dengelemesi, karmaşık nokta işlemleri, paftalama ve ölçü krokisi hazırlama gibi işlemlerin yapılabilmesinin yanı sıra 3194/18 ve 2981 sayılı kanunlara göre İmar Planı ve İmar Islah Planı uygulamalarının yapılabildiği BelsisCAD modülüdür.


Temel Özellikleri

 • Özel kapalı alanlar oluşturma (Ada, parsel, bina v.b.), oluşan alanlar üzerinde her türlü sıralama, dengeleme, adlandırma, v.b. işlemleri yapabilirsiniz.
 • Alan Kesişim, Alan Çıkar ile Yola Terk, Yoldan İhdas işlemlerini yapabilirsiniz.
 • İfraz(Ayırma) ve Tevhid(Birleştirme) işlemlerinin pratik bir şekilde yapabilirsiniz.
 • Ulusal ve Yerel pafta editörleri ile pafta indeksi oluşturabilirsiniz.
 • Haritacılıkta kullanılan bir çok farklı yöntemle( eğik/yatay kenar ve düşey açı, takeometrik vb.) koordinat hesabı yapabilirsiniz.
 • Yan nokta, poligon hesabı vb hesaplamalarımızı kolay ve doğru yöntemlerle yapabilirsiniz
 • Gelişmiş rapor editörleri sayesinde kutupsal rapor, prizmatik rapor , koordine özet raporu gibi raporlarınızı pratik bir şekilde alabilirsiniz.
 • Yaygın kullanılan CAD programlarının dağıtım dosyalarını okuyup dağıtım hesaplarında kullanabilirsiniz.
 • İmar Kanunu 18.Maddesine uygun imar dağıtımları yapabilir, bununla ilgili her türlü çıktı ve cetveli otomatik hazırlayabilirsiniz.
 • DOP, KOP vb. hesapları otomatik yapabilirsiniz. İmar kayıtlarına ilişkin değişiklik ve düzeltmeler.
 • Dağıtımda TAKBİS TAPU verilerini kullanabilirsiniz.
 • BelsisGIS kütüphanesi yetenekleri sayesinde dağıtım kayıtlarınız otomatik olarak harita verileri ile ilişkili tutulmaktadır. Bu sayede farklı sorgu ve analizler yapabilirsiniz.


Daha sayamadığımız birçok özellik ve yenilik için bizimle iletişime geçebilirsiniz.Çap

    Çap ada ve parsel numarasından faydalanarak, ilgili parsele ait imar ve kadastral durumunu hazır şablonlarda (çap çizelgesi) hazırlayan; imar durum bilgilerini Yönetim Bilgi Sistemi´nden (MIS) alan çap şablonuna/çizelgesine yerleştiren ve bunun gibi işlerde kullanılmak üzere geliştirilen BelsisCAD modülüdür.

Temel Özellikleri

 • Belediye ihtiyaçlarına ve yönetmeliklerine göre hazırlanmış kalıplar kullanılarak hızlı, güvenilir ve kolay bir menü ile ÇAP elde edebilirsiniz.
 • Çap, hazırlama aşamasında müdahale edebilme ve düzenleyebilme yeteneğine sahiptir. (Krokideki konumu, komşu parsel sınırları, ölçeği, vb.)
 • Çapı alınacak parsele ilişkin imar durum verilerini hazır bir veri tabanından alabilme, veya kullanıcı tarafından girilebilmesi yetenekleri vardır.
 • İmar durumu veya çap formu belgeleri hazırlandıktan sonra yazıcıdan cıktı alabilirsiniz.


                 Daha sayamadığımız birçok özellik ve yenilik için bizimle iletişime geçebilirsiniz.....Yüzey

    Halihazır harita üzerinde kot değerleri belli noktalar üzerinden üçgen model üretme ve bu üçgen model yardımı ile arazinin topoğrafik özelliklerinin görüntülenmesi, hacim hesaplaması, güzergah kesiti çıkarılması gibi arazideki çalışmadan önce gerekli hesaplamaların yapılmasının sağlandığı BelsisCAD modülüdür.


Temel Özellikleri

 • BelsisCAD Yüzey modülü yükseklik değerleri ile çalışılabilmektedir.
 • Yükseklik değeri belli olan noktalar kullanılarak arazi modeli oluşturulabilmektedir.
 • Oluşturulan arazi modeli üzerinde kesit ve kazı-dolgu hesabı yapılabilmektedir.
 • Oluşturulan arazi modeli üzerinde eğri geçirme vb. işlemler yapılabilmektedir.

                
                                    Daha sayamadığımız birçok özellik ve yenilik için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

E-Devlet

E-Devlet modülü ile BelsisCAD kullanıcıları, e-Devlet servisleri ile yayınlanan coğrafi bilgi sistemi verilerine ulaşabilirler,sorgulayabilirler ve analizler yapabilirler.


  BelsisCAD e-Devlet modülü ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü servisleri (Takbis, MegsisWMS, MegsisWFS), Harita Genel Komutanlığı Ortofoto servisleri gibi bir çok servise ulaşabilmektedir.

  Modül sayesinde tapu verileri üzerinde her türlü sorgulama yapılabilmekte, proje alanına ait kadastral veriler altlık olarak kullanılabilmekte ve istenirse vektör veri olarak çekilebilmektedir.

  Harita Genel Komutanlığı tarafından yayınlanan güncel ortofotolar BelsisCAD de altlık olarak kullanılabilmektedir.

  Kullanıcı yetkilendirme ve coğrafi loglama yeteneklerine sahiptir.

  BelsisCAD e-Devlet modülü ile diğer kurumlara ait e-Devlet servislerinde (orman, tarım, kültür, turizm vb..) kullanarak proje alanınıza ait altlık verilere oturduğunuz yerden ulaşabilirsiniz.


                            Daha sayamadığımız birçok özellik ve yenilik için bizimle iletişime geçebilirsiniz.


Kent 3B

  BelsisCAD ile hazırlanmış verilerin KML formatında kaydedilerek Google Earth programında 3 boyutlu olarak görüntülenmesi ve sorgulanması sağlanan modüldür.Bu modül kullanılarak Belsis.KENT 3B uygulaması geliştirilmiştir.

Belsis.KENT 3B uygulamasının genel özellikleri;

 • Binaların gerçek kat yükseklikleri kullanılarak 3. boyuta aktarılması,
 • Binaların gerçek fotoğrafları ile kaplanabilmesi,
 • Önemli binalar için modeller üretilebilmesi,
 • Modellere fotoğraf ve video, tanıtım yazısı gibi görsel ve yazılı bilgilerin eklenebilmesi,
 • Kentin Yönetim Bilgi Sistemi ile entegre olarak çalışabilmesi, (yönetim bilgi sistemindeki verilere 3 boyutlu kent rehberinde ulaşılabilmesi),
 • Mahalle, cadde, sokak, kapı numarası kullanılarak sorgulama yapılabilmesi ve bu sayede istenilen adres bilgisine ulaşılabilmesi,
 • Sorgulama sonucu ulaşılan adresteki bina bilgilerinin ayrıntılarının elde edilmesi(binanın borcu, kullanımı...),
 • Kentin toplu taşım sisteminin animasyon olarak görüntülenmesinin sağlanabilmesi.


Kullanım Alanları

 • Kentin 3 boyutlu görüntülenmesi ve binaların fotoğrafları ile kaplanması algılamada kolaylık sağlar. Kentteki kaçak yapıların tespiti yapılabilir.
 • Kentin analizini kolaylaştırdığından takip ve karşılaştırma sürecini hızlandırarak, karar vermede yöneticiye destek sağlar.
 • Kentte sanal gezintiler yapılabilir. Cadde, sokak, binalar ve diğer kentte bulunan sağlık eğitim tesisleri ve resmi kurumlar gibi ihtiyaç duyulan yerler tespit edilebilir ve bilgilerine ulaşılabilir.
 • Belediyenin izni dahilinde istenilen bilgilerin görüntülenmesiyle sicil bilgileri görüntüleme, borç sorgulama gibi işlemler yapılabilir. Binalarla ilgili istenilen bilgiler görüntülenebilir.
 • Turistik amaçlı kullanılarak kentin tanıtımı yapılabilir. Önemli yerler, konaklama tesisleri, diğer gerekli mekanlar görülebilir ve mekanla ilgili bilgilendirme yapılarak kente daha önceden gelmemiş olanların bilgilendirilmesi sağlanır.
 • Mezarlık Bilgi Sistemi(MEBİS) uygulaması ile mezarlıkla ilgili her türlü bilgi ve hizmetin 3 boyutlu sunumu yapılır. Mezarlık girişlerine yerleştirilen kiosklarla (dokunmatik ekranlı bilgisayarlarla) mezarlıktaki yakınlarını ziyarete gelenler, yeri unutulan veya yeri bilinmeyen mezarları, bu sistem sayesinde kolaylıkla bulması sağlanır.
 • BelsisCAD ile hazırlanmış analizler Google Earth de görüntülenebilir.
Kent 3B projelerini görüntüleyebilmek için Google Earth programı yüklenmelidir.


                            Daha sayamadığımız birçok özellik ve yenilik için bizimle iletişime geçebilirsiniz.


MeopCUY

  Çevre Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü Otomasyon Projesi kapsamında geliştirilen MeopCUY (Milli Emlak Otomasyon Projesi Coğrafi Uygulama Yazılımı), MEOP  ile entegre çalışabilen, kurumun kullanmakta olduğu sözel veri tabanlarını okuyup yazabilen, kurum teknik personellerince  CAD ve CBS yapısını beraberce kullanabilme kabiliyetine sahip bir uygulama yazılımıdır.


  Uygulama bünyesinde birçok sorgu ve analiz yeteneklerinin geliştirilmesinin yanı sıra coğrafi olarak yetkilendirme yapılarak altlık haritaların kullanımı sağlanmıştır.


  MeopCUY uygulamasında ; Harita Genel Müdürlüğü WMS, TKGM MEGSİS WMS VE WFS yayınları desteklenmektedir. Ayrıca yeni WMS tanımları yetkili kullanıcı tarafından eklenebilir.


  MeopCUY kullanımı içinde kullanıcılar tanımlanmış yetkiler doğrultusunda çalışma bölgelerine ait görüntüleri alabilirler. Yetkisi dışındaki bölgeler için WMS görüntüsü engellenir.

  MeopCUY Mekansal Veri Sorgulama Formundaki arama kriterlerine göre kullanıcı yetkisi dahilindeki verileri sorgulayabilir. MeopCUY uygulaması taşınmazların mekansal veri tabanında saklanmasına olanak sağlar. GIS analizleri; overlay analizi, tampon analizi, tematik haritalama, veritabanı kullanarak sorgulama ve en kısa yol analizi (network analizi) yapma imkanı sağlamaktadır.

  MeopCUY uygulaması ile online ücretsiz harita servislerinden edinilen haritalar, projede altlık olarak görüntülenebilmektedir. MeopCUY uygulaması Raster görüntü dosya türlerinin birçoğunu (300'ü aşkın) desteklemektedir. Bunlardan bazıları; Tiff, GeoTiff, JPEG, BMP, IMG, JP2, J2K, PNM, PGM, PPM, DEM, ECW, ERS, GEN, THF, GIF, XPM, SGI, HGT, HDR 'dir

  MeopCUY uygulaması yaygın kullanılan vektör veri formatlarının birçoğunu desteklemektedir. Bunlardan bazıları ; BMF, NCZ, DXF, SHP, MIF, TAB, DGN 'dir
Kadastro

  BelsisCAD Kadastro modülü kadastro yenileme projesi için üretilmiştir. Modülün genel ve temel özellikleri aşağıda özetlenmiştir.


Genel Özellikleri

 • Kadastro müdürlükleri tarafından yapılan ölçümler sonucunda eski kadastro ada ve parselleri ile yeni ada ve parsel ilişkilerinin coğrafi ve sözel olarak tanımlanması ve veri tabanına parsel bilgilerinin yazılması,
 • Ada ve parsellerin komşuluk ilişkilerinin bulunması ve veri tabanına yazılması,
 • Oluşturulan yeni parsellerin veri tabanında tanımlı sınır özelliklere göre (tip, renk, hat türü) harita üzerinde otomatik olarak çizilmesi,
 • Parsel üzerindeki yapıların (bina vb.) geometrik olarak analizlerinin yapılması ve bu sayede tecavüz vb. tespit edilmesi, sonuçların veri tabanına yazılması,
 • Parsel irtifak analizinin yapılması ve sonuçların veri tabanına yazılması,
 • Veri tabanına yazılan verilerden yararlanarak matbu olarak hazırlanması gereken tüm rapor ve tutanakları otomatik olarak oluşturmaktadır.


CAD Viewer

CAD Viewer, harita ve plan verileri üzerinde ekleme, silme, düzenleme vb işlemlere ihtiyaç duymayan; verileri sadece görüntüleme amaçlı  kullanan kullanıcılara yönelik üretilmiş bir üründür. Özellikle emlak sektörü, kurumların teknik olmayan birimleri gibi alanlarda veri paylaşımı ve görüntülemesi için uygun bir çözümdür.
 • Emlak firmaları, müşterilerine pazarladığı arsa, bina, tarla vb gayrimenkulleri haritalar üzerinden göstererek portföyünün tanıtımını daha iyi yapabilir,
 • Elinizde bulunan sayısal imar planlarını (bmf, ncz, dxf, dgn vb..), kadastral verileri ve diğer haritaları görüntüleyebilirsiniz.
 • Görüntülediğiniz harita ve planlar üzerinden alan hesabı, uzunluk ölçümü ve diğer sorgulamaları yapabilirsiniz,
 • Sayısal haritalar üzerinde yer alan parsellerin tek tek ya da topluca seçimini yapabilir, alanlarını otomatik listeletebilir toplamını otomatik bulabilirsiniz,
 • Sayısal haritalar üzerinden her türlü koordinat bilgisi alarak sahada gayrimenkulün (parselin, binanın) yer tespitini (GPS yardımı ile) yapabilirsiniz,
 • TAKBİS verileri ile uyumlu çalışan BelsisCADViwer sayesinde parsellere ilişkin tapu kayıtlarını ( malikler, hisseler, edinme tarihleri vb.) sorgulayabilirsiniz. (uygun formatta veri sağlanması durumunda geçerlidir),
 • Uydu fotoğraflarını görüntüleyebilir, çıktı alabilir, elinizdeki haritalar ile çakıştırabilirsiniz,
 • Taranmış halde bulunan imar planları, kadastro paftaları ve hâlihazır haritaları görüntüleyebilir, çıktı alabilir, elinizdeki sayısal haritalar ile çakıştırabilirsiniz,
 • Portföyünüz üzerinde analizler yaparak renklendirilmiş çeşitli tematik haritalar oluşturabilirsiniz (Örnek: semtlere göre satılık bina fiyatları haritası, belirli bir bölgede fiyat aralıklarına göre renklendirilmiş arsa haritası vb...),
 • Portföyünüzdeki gayrimenkule ilişkin resim, video görüntüsü, doküman, plan notu vb ek bilgileri bu gayrimenkul ile ilişkilendirerek sorgularda görüntülenmesini sağlayabilirsiniz, bu sayede elinizde sayısal bir arşiv oluşur ve portföy tanıtımınızı hem daha etkili hem daha düzenli yapmış olursunuz,

                 Daha sayamadığımız birçok özellik ve yenilik için bizimle iletişime geçebilirsiniz.Maks

  BelsisCAD  MAKS modülü içişleri bakanlığı tarafından yürütülmekte olan Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) projesi kapsamında yerel yönetimlerin coğrafi tabanlı numarataj verisi sorgulamalarını, mevcut numarataj verileri üzerinde düzenleme yapmalarını ve yeni numarataj verisi üretebilmelerini sağlamaktadır.

BelsisCAD MAKS modülü, NVİ MAKS veri servisleri ile tam entegre çalışabilmektedir. Bu sayede CAD yazılımı yeteneklerini kullanarak prarik bir şekilde numarataj haritalarınızı düzenlemenizi yeni veri üretmenizi ve sorgulamalar yapmanızı sağlar.

BelsisCAD’in GIS altyapısı sayesinde MAKS servislerinden çekilen adres ve harita verilerinin Belediyede kullanılan diğer uygulamalar (Emlak, zabıta, imar vb. uygulamaları) ile entegrasyonu yapılabilir, çapraz sorgu ve analizler yapabilirsiniz. 

  BelsisMOBIL MAKS uygulaması ile sahadan toplanan verileri anında masaüstü yazılımınız dan görebilir ve kontrol edebilirsiniz. 

  Kullanıcı yetkilendirme yetenekleri sayesinde harita tabanlı adres verileriniz üzerinde yetkisiz kullanıcıların işlem yapmasına engel olabilirsiniz. 

  Yetkili kullanıcıların adres verileri ve numarataj haritaları üzerinde yaptıkları değişikliklerin, ekleme/çıkarmaların anında NVİ MAKS sistemine de ek bir işleme ihtiyaç kalmadan aktarılmasını sağlayabilirsiniz.  

Terra-3D

  Terra3D kullanıcıların üzerinde çalıştığı projeleri 3 boyutlu arazi modeli üzerinde simüle etmesini ve görüntülenmesini sağlayan BelsisCAD modülüdür. Projelerde yer alan veriler 3 boyutlu küre üzerinde görüntülenebilir ve sorgulanabilir.

BelsisCAD Terra3D ile;

 • Yapılacak  protokoller sonrasında TKGM ve HGK  servislerinden veriler görüntülenebilmektedir.
 • WMS, OpenStreetMap, Bing Maps, ESRI , Google Map haritalarını görüntülenebilir.
 • BelsisTerra-3D de nesneler üzerinde Uzunluk ve alan gibi ölçümler gerçekleştirilebilir
 • Veriler üzerinde Görüş,Bakı analizleri yapılabilir
 • Nesnelerin öznitelik bilgilerine göre tematik haritalar oluşturulabilir,
 • BelsisTerra-3D Nesneleri(bina vs.) 3 boyutlu olarak görme imkanı sunar.
 • Veriler üzerinde mekansal ve ağ analizleri gerçekleştirilebilir.
 • Polyline, poligon, etiket, kordior ,kutular,küreler,elipsoidler ve silindirler gibi çok çeşitli geometrik şekilleri çizilebilir.
 • Veriler üzerinde zoom hareketleri yaparak verileri yakın ve uzak görüş olanakları sağlar.
 • Her katman altındaki katmanlarla çok iyi harmanlanmıştır ve parlaklık, kontrast, gamma, renk tonu ve doygunluk dinamik olarak değiştirilebilmektedir.
 • Genel yüksek çözünürlüklü arazi ve su efektleri çizilebilmektedir.

Sosyal medya üzerinden bizi takip ederek, yenilikleri ve en güncel bilgileri edinebilirsiniz.