İmar

  Harita birimlerinde, temel olarak, imar ve kadastro projelerinin hazırlanması için kullanılan; ifraz / tevhid, ada ve parsel oluşturma, yol dengelemesi, karmaşık nokta işlemleri, paftalama ve ölçü krokisi hazırlama gibi işlemlerin yapılabilmesinin yanı sıra 3194/18 ve 2981 sayılı kanunlara göre İmar Planı ve İmar Islah Planı uygulamalarının yapılabildiği BelsisCAD modülüdür.


Temel Özellikleri

 • Özel kapalı alanlar oluşturma (Ada, parsel, bina v.b.), oluşan alanlar üzerinde her türlü sıralama, dengeleme, adlandırma, v.b. işlemleri yapabilirsiniz.
 • Alan Kesişim, Alan Çıkar ile Yola Terk, Yoldan İhdas işlemlerini yapabilirsiniz.
 • İfraz(Ayırma) ve Tevhid(Birleştirme) işlemlerinin pratik bir şekilde yapabilirsiniz.
 • Ulusal ve Yerel pafta editörleri ile pafta indeksi oluşturabilirsiniz.
 • Haritacılıkta kullanılan bir çok farklı yöntemle( eğik/yatay kenar ve düşey açı, takeometrik vb.) koordinat hesabı yapabilirsiniz.
 • Yan nokta, poligon hesabı vb hesaplamalarımızı kolay ve doğru yöntemlerle yapabilirsiniz
 • Gelişmiş rapor editörleri sayesinde kutupsal rapor, prizmatik rapor , koordine özet raporu gibi raporlarınızı pratik bir şekilde alabilirsiniz.
 • Yaygın kullanılan CAD programlarının dağıtım dosyalarını okuyup dağıtım hesaplarında kullanabilirsiniz.
 • İmar Kanunu 18.Maddesine uygun imar dağıtımları yapabilir, bununla ilgili her türlü çıktı ve cetveli otomatik hazırlayabilirsiniz.
 • DOP, KOP vb. hesapları otomatik yapabilirsiniz. İmar kayıtlarına ilişkin değişiklik ve düzeltmeler.
 • Dağıtımda TAKBİS TAPU verilerini kullanabilirsiniz.
 • BelsisGIS kütüphanesi yetenekleri sayesinde dağıtım kayıtlarınız otomatik olarak harita verileri ile ilişkili tutulmaktadır. Bu sayede farklı sorgu ve analizler yapabilirsiniz.


Daha sayamadığımız birçok özellik ve yenilik için bizimle iletişime geçebilirsiniz.Sosyal medya üzerinden bizi takip ederek, yenilikleri ve en güncel bilgileri edinebilirsiniz.