Kadastro

  BelsisCAD Kadastro modülü kadastro yenileme projesi için üretilmiştir. Modülün genel ve temel özellikleri aşağıda özetlenmiştir.


Genel Özellikleri

  • Kadastro müdürlükleri tarafından yapılan ölçümler sonucunda eski kadastro ada ve parselleri ile yeni ada ve parsel ilişkilerinin coğrafi ve sözel olarak tanımlanması ve veri tabanına parsel bilgilerinin yazılması,
  • Ada ve parsellerin komşuluk ilişkilerinin bulunması ve veri tabanına yazılması,
  • Oluşturulan yeni parsellerin veri tabanında tanımlı sınır özelliklere göre (tip, renk, hat türü) harita üzerinde otomatik olarak çizilmesi,
  • Parsel üzerindeki yapıların (bina vb.) geometrik olarak analizlerinin yapılması ve bu sayede tecavüz vb. tespit edilmesi, sonuçların veri tabanına yazılması,
  • Parsel irtifak analizinin yapılması ve sonuçların veri tabanına yazılması,
  • Veri tabanına yazılan verilerden yararlanarak matbu olarak hazırlanması gereken tüm rapor ve tutanakları otomatik olarak oluşturmaktadır.


Sosyal medya üzerinden bizi takip ederek, yenilikleri ve en güncel bilgileri edinebilirsiniz.