BelsisMIS

  BelsisMIS, yerel yönetimlerdeki iş süreçlerini ve sistemleri yürütmek için tasarlanmış araçlar bütünüdür. Sözel bilgilerin girişini, organizasyonunu, bu bilgilerin ve servislerin birbirleriyle iletişimini, kurumdaki diğer (sayısal, coğrafi, grafik, demografik) bütün bilgilere kullanıcıların BelsisMIS üzerinden erişimini ve kendi alanındaki bilgilerin yönetilmesini sağlar.

  Sahip olduğu WEB servis teknolojileri sayesinde günümüz ihtiyaçlarından olan çeşitli kamu ve kurum entegrasyonları ile en doğru bilgiye en hızlı şekilde ulaşabilir.

  Belediye sektöründeki ilk WEB tabanlı uygulama olan BelsisMIS zaman geçtikçe ne kadar doğru bir tercih ve teknolojik devrim olduğunu ispatlamıştır. Ülkemizde temel sorun olan, bilginin paylaşımı ve dolaşımı, yerel yönetimler için bu uygulama aracı ile birlikte sorun olmaktan çıkmıştır. Kentliler, kendilerini ilgilendiren her türlü bilgiye yer ve zaman kısıtlaması olmadan ulaşabildikleri gibi, belediye ile olan iş süreçlerini de internet üzerinden yürütebilmektedir. 

Sosyal Belediyecilik Uygulamaları

  Sosyal belediyecilik, sosyal devletin yereldeki yansımasıdır. Sosyal belediyecilik, halkın ihtiyaçlarının onlara en yakın ve hızlı şekilde karşılanması ve sadece teknik altyapı hizmetlerinin değil, kültürel, ekonomik ve sosyal ihtiyaçların karşılanmasını da içerir. Tüm bu süreçlerin hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesi için geliştirilmiş uygulamalar belediyelerin ve vatandaşların kullanımına sunulmaktadır. 

 • Anket Takip Sistemi
 • Asker Aileleri Yardım Takip Sistemi
 • Hizmet Takip Sistemi
 • Sosyal Yardımlaşma Sistemi
 • Aşevi Yönetimi
 • Ekmek \ Yiyecek \ Yakacak Yardımı
 • Nakdi Yardımlar
 • Market ve Akıllı Kart Uygulamaları
 • Evde Bakım Hizmetleri
 • SMS Takip Sistemi
 • Yaz Okulu Takip Sistemi
 • Burs Takip
 • Kurs Takip

Online ve Mobil Belediyecilik Uygulamaları

 •   Günümüzde teknolojik gelişmelerin getirdiği yeniliklerle kurumların iş ve işlemlerini hızlı ve etkin bir şekilde yapması, sunulan hizmetlerin vatandaşların parmak ucuna kadar ulaştırılması mümkün hale gelmiştir. Artık hizmetin yapılmasından, vatandaşa sunulmasına ve sonuçlarının ilgili yönetici ve Belediye Başkanları tarafından takibi online olarak anlık ve mekan bağımsız olarak dünyanın dört bir tarafında tablet veya akıllı telefonlar üzerinden yapılabilmektedir. 

  • Mobil Başkan / Yönetici
  •   Günlük Tahsilatlar
  •   Günlük Tahakkuklar
  •   Günlük Banka Durum
  •   Günlük Ödemeler
  •   Kentli TC Kimlik ile Bilgi Sorgulama
  •   Hizmet Masası Gelen Talepler
  •   Hizmet Masası Biten Talepler
  • Mobil İmza
  • Hafta Sonu Çalışma Ruhsatı Başvuru
  • Evlendirme Başvuru
  • Emlak Beyan Başvuru
  • Çevre Beyan Başvuru
  • İlan Reklam Beyan Başvuru
  • Online Banka Tahsilat Sistemi
  • Mobil İlan Reklam
  • Online Su Endeks Okuma (El Terminali)
  • Online Su Ödeme (El Terminali)
  • Online Tahsilat (El Terminali)
  • Mobil İmza Gönderme Emri
  • E-Bordro

  Gelir Uygulamaları

    Sunulan hizmetler kadar bu hizmetlerin finansmanını sağlayan Belediye gelirlerinin etkin yönetimi ve takibi, vergide adaletin sağlanması amacıyla kayıp ve kaçakların tespiti ve vergilendirme öncesi yasal süreçlerin takibi günümüzde daha büyük öneme sahip olmuştur. Birbiri ile entegre ve diğer kamu kurumları tarafından sağlanan Tapu / Adres / Kimlik / Vergi Kimlik vb. sorgulayabilme yeteneklerine sahip uygulamalarımız sayesinde bir vatandaş belediye ile ilgili iş ve işlemleri eksiksiz ve hızlı bir şekilde tüm kontrolleri yapılmış olarak kurumdan ayrılmaktadır.

  • Beyan Kaçak Takip Sistemi
  • Çevre Temizlik Vergisi Takip Sistemi
  • Emlak Vergisi Takip Sistemi
  • Encümen Para Cezaları Takip Sistemi
  • Genel Tahakkuk Tahsilat Takip Sistemi
  • İcra Takip Sistemi
  • İlan/Reklam Vergisi Takip Sistemi
  • İşgaliye Takip Sistemi
  • Katı Atık Takip Sistemi
  • Katılım Payları Takip Sistemi
  • Kira Takip Sistemi
  • Ödeme Emri Takip Sistemi
  • Posta Çekleri Takip Sistemi
  • Su / Atık Su Takip Sistemi
  • Eğlence Vergisi Takip Sistemi
  • Tapu Beyan Sistemi
  • Vergi Modülü
  • Tecil İşlemleri
  • Uzlaşma Komisyonu Yönetimi

  Mali ve İdari İşler

    Kent ve kentlinin ihtiyaçlarına ve gerekliliklere göre hazırlanan stratejik planlarda konulan hedeflere ulaşılması yönetimsel başarı ile birlikte vatandaş memnuniyetini de sağlayacaktır. Son yıllarda yapılan yasal düzenlemeler ile Belediyelerin mali ve idari disiplin içerisinde çalışmasının sağlanması amacıyla denetim ve kontroller sıkılaştırılmıştır. Tüm bu süreçlerin yönetimi ancak entegre ve ön kontrol imkanı sağlayan, dijital ortamda veri tekrarı olmadan işlem yapmaya olanak sağlayan uygulamalar ile mümkündür.

  • Analitik Bütçe Muhasebe
  • Bilet Takip Sistemi
  • Borç Takip Sistemi
  • E-Beyanname
  • Emanet Takip Sistemi
  • Hak ediş Takip Sistemi
  • İç Kontrol Planı
  • Performans Esaslı Bütçe
  • Pay Takip Sistemi
  • Toplu Ödeme Sistemi
  • Encümen Kararları Takip Sistemi
  • Meclis Kararları Takip Sistemi
  • Evlendirme Takip Sistemi

  Personel Uygulamaları

    Yıllardır çalışanlar sadece memur ve işçi olarak tanımlanırken artık değişen yasa ve yönetmeliklerle memur ve işçi başlıkları altında birçok alt grup oluşmuştur. Ayrıca çalışanların tüm özlük haklarının tek bir merkezden kontrolü sayesinde işlem sürelerinin kısalması, yüzlerce hatta binlerce çalışanı olan kurumlarda çalışanların bordrolarına istediği anda mobil cihazlar üzerine ulaşabilmesi gibi interaktif özelliklerle zamanın etkin kullanımı da sağlamaktadır.

  • HİTAP
  • İşçi Bordroları Takip Sistemi
  • İşçi Özlük Takip Sistemi
  • Memur Bordroları Takip Sistemi
  • Memur Özlük Bilgileri Takip Sistemi
  • Taşeron Personel Takip Sistemi
  • E-Bordro

  Zabıta Uygulamaları

    Vatandaşın sağlığı, uygun fiyatlı kaliteli ürünlere erişimi, devletin vergi kayıpları, belediyelerin vergi kayıpları vb. birçok konuda Zabıta hizmetleri ile sağlanmaktadır. Ruhsat, sağlık, uygunluk, kaçak vb. ile daha birçok konuda vatandaş, belediye ve devlet yararına denetim de dahil olmak üzere hizmetleri yerine getiren kolluk kuvveti Zabıta birimleri, tüm sorumlulukları yerine getirirken tüm süreçlerini elektronik ortamda takip etmeleri ve mobil cihazlar ile sahada iş ve işlemlerini yapabilmeleri sayesinde etkin olarak görevlerini yerine getirebilmelidir.

  • Zabıta (Küşat) Faaliyet Takip Sistemi
  • Zabıta Denetim Takip Sistemi
  • Zabıta Ruhsat Takip Sistemi
  • Zabıta Takip Sistemi

  İmar ve Şehircilik Uygulamaları

    Belediyelerin temel görevlerinden birisi olan imar ve şehircilik süreçlerinin şeffaf ve hızlı bir şekilde yönetimi ve bileşenlerine süreçlere ilişkin anlık bilgilendirme imkanı sağlayan, diğer kamu kurumları ile entegre olmuş süreçler ile mümkündür. Belediyelerin vergi de adalet ve kayıp / kaçak tespitlerinin yapılabilmesi için sayısal harita verileri ile vergi gelirlerine ait kayıp ve kaçaklar bu iki temel birimin birbiri ile entegre yapıda çalışması ile mümkündür. Her iki tarafta sistem üzerinden yetkileri dahilinde birbirlerine ait bilgilere erişmesi durumunda hem işlemler hız kazanacak , vatandaş memnuniyeti sağlanacak hemde vergi gelirlerinde kayıpların önüne geçilerek gelir artışı sağlanacaktır.

  • Fen İşleri Takip Sistemi
  • İmar Durum Takip Sistemi
  • İmar Otopark Takip Sistemi
  • İmar Ruhsat Takip Sistemi
  • İnşaat Kontrol ve Kaçak Yapı Takip Sistemi
  • Numarataj Takip Sistemi
  • Yapı Kontrol Takip Sistemi
  • Adres Bilgi Sistemi

  Destek Hizmetleri Uygulamaları

    Belediyelerin tüm birimlerine ait mal ve hizmet alım süreçlerinin takibinin , ürünlerin istek birimlerde çalışan personeller tarafından talep edilmesinden başlanarak teslim edilene kadar geçen bütün süreçlerin yönetimi sayesinde ayrı ayrı yüksek maliyetli ürün ve hizmet temini yerine tüm taleplere ilişkin tek seferde alım yapılması kurum maliyetlerinin de düşmesini sağlayacaktır.

  • Taşınır Mal Ambar/Demirbaş Yönetimi
  • Doğrudan Temin Takip Sistemi

  E-Belediyecilik Uygulamaları

    Belediyelerin ek insan kaynağına ihtiyaç duymadan 7/24 çalışmasına imkan sağlayan, hizmetlerin kesintisiz ve vatandaşın parmak ucuna kadar sunan e-belediye çözümleri aynı zamanda sosyal belediyecilik anlayışının da temelidir. Verilen hizmetlerin çeşitliliği vatandaş memnuniyeti sağlamakla birlikte, hızlı ve etkin olarak hizmet verilmesi ve süreçlerin takibini ve vatandaş memnuniyetinin anlık takip edilmesine imkan sağlamaktadır. 

  • E-Belediye
  • E-Belediye - Sicil Bilgi Güncelleme
  • E-Belediye - Borç Sorgulama
  • E-Belediye - Kredi Kart ile Borç Ödeme
  • E-Belediye - Geçmiş Tahsilat Sorgulama
  • E-Belediye - Çevre Beyanı Verme
  • E-Belediye - Emlak Beyanı Verme
  • E-Belediye - İlan Beyan Beyanı Verme
  • E-Belediye - Arsa Birim Değerleri Sorgulama
  • E-Belediye - Çevre Beyanı Sorgulama
  • E-Belediye - Emlak Beyanı Sorgulama
  • E-Belediye - İlan Beyan Beyanı Sorgulama
  • E-Belediye - Belge Sorgulama
  • E-Belediye - Nikah Salonu İşlemleri

  Dış Kurum Uygulamaları

    Gündelik hayatın bir parçası hatta her an göz önünde olmasına karşın ana hizmet kalemleri kadar takip ve yönetilmesi gereken iş ve işlemler için geliştirilen niş uygulama ve ürünler kurumsal hayatın olmazsa olmazlarıdır.

  • Hal Takip Sistemi
  • İtfaiye Takip Sistemi
  • Kesimhane Takip Sistemi
  • Makine İkmal ve Araç Takip Sistemi
  • Mezarlık Takip Sistemi
  • Otopark Takip Sistemi
  • Sağlık Sistemi
  • Terminal Takip Sistemi
  • Veterinerlik Ve Hayvan Barınağı
  • Kaplıca ve Otel Yönetim Sistemi
  • Taşınmaz Mal Yönetimi (Takpas)

  Dijital Arşiv Yönetimi

    Resmi ve Özel tüm kurumların yaptıkları iş ve işlemler esnasında hazırlanan matbu ıslak imzalı evrakları ve bunlara ait ekleri işlemler tamamlandıktan sonra kurumların fiziki arşivlerine kaldırılmaktadır. Bu bilgilere tekrar ihtiyaç duyulduğunda fiziki arşivlerden bulunup çıkarılması zaman ve iş gücü kaybı yaratmaktadır. Standart Dosya Planlarına göre numaralandırılarak tarayıcılarla taranıp Dijital Arşiv oluşturmuş olan tüm kurumlarda fiziki arşive gidilmeden hatta masasından kalmadan çalışanlar istenen bilgi ve belgelere ulaşabilirler. Gerek işlem süreçlerinin kısaltılarak vatandaş memnuniyetinin sağlanması gerekse zaman ve insan kaynağı tasarrufu olarak düşünüldüğü faydası rakamlarla ifade edilemeyecek kadar fayda sağlamaktadır.

  • Dijital Arşiv Takip

  Entegrasyon Uygulamaları

    Belediyelerin iş ve işlemlerini yaparken kimisi yasalarla zorunlu hale getirilmiş kimsi ise kurumların inisiyatifine bırakılmış diğer kamu kurumları tarafından sunulan bilgi paylaşım servisleri sunulmaktadır. Bu servisler sayesinde gerek kayıp ve kaçakların engellenmesi, gerekse doğru bilgi ve belgelere erişime imkan sağlanmaktadır. Ayrıca günümüzde insanlar vergi, ulaşım, kira vb. tüm ödemelerini mobil ve internet bankacılığı ile yada bir banka şubesi ne gittiğinde tek sefer yapmaktadır. Kurumların bankalar ile online olarak entegre çalışmaları sağlanarak internet bankacılığı, mobil bankacılık uygulamaları veya şubeye gittiklerinde belediyelere ait tüm vergi, ceza, harç vb. tüm borçlarını ödeyebilme imkanı sağlanmaktadır.

  • Kimlik Paylaşım Sistemi (KPS)
  • Tapu Sorgulama Modülü (Takbis / Takpas)
  • Vergi Kimlik Bilgi Sorgulama
  • UAVT Entegrasyonu
  • MAKS Entegrasyonu
  • Kartlı Sayaç Entegrasyonu
  • Kioks Entegrasyonları
  • E-Devlet

  Yönetim Uygulamaları

    Yöneticiler kurum içerisinde devam eden iş ve işlemler, anlık mali durum, vatandaşın memnuniyeti, personelin rapor ve izinli olma durumları gibi BelsisMIS ürünleri üzerinde tutulan tüm bilgilere ait kendileri için özel tasarlanmış Yönetici Uygulamaları ile mobil cihazlar ve WEB üzerinde anlık olarak takip edebilmektedir. İleriye dönük planlamalar için yol gösterecek istatistik-i bilgileri veren uygulamalar sayesinde hizmet ve yatırımlarının en doğru şekilde planlamasını yapabilir duruma gelerek, yatırım ve hizmetlerin gerçekleştirme oranlarını en üst seviyelere taşımaktalar.

  • Başkanlık ve Özel Kalem
  • Grafiksel Yönetim Modülü
  • İstek Takip Sistemi
  • Kartoteks Takip Sistemi

  Birlik Uygulamaları

    Ülkemizdeki verimli tarım arazileri ile dünyadaki birçok ülkeden avantajlı durumdadır. Ekim ve verim alınabilmesi için arazilerin suya ihtiyacı vardır. Hayatımızın kaynağı olan suyun kullanımı gün geçtikçe daha da anlaşılmaktadır. Tarımsal sulama için kurulan Birliklerimizin üye, sulama, tahsilat, maaş vb. tüm iş ve işlemlerinin takibi için ülkemizdeki bir çok birlik tarafından BelsisMIS ürünleri kullanılmaktadır. BelsisMIS ürünleri Coğrafi Bilgi Sistemleri ile entegre çalışma özelliği ile Haritalar üzerinden sulama kanalların bir sıkıntı olması durumunda etkilenecek arazileri, sulama alanı içerisinde hangi arazide hangi ürünün ekili olduğuna kadar bir çok analizlerin yapılmasına imkan sağlamaktadır.

  • Kanal Sulama Takip Sistemi
  • Kuyu Sulama Takip Sistemi

  Şirket Uygulamaları

    Holding ve şirketler tarafından da teknolojiyi iş ve iş süreçlerinde kullanmaları özellikle personel maliyetlerinin düşürülmesi yapılacak doğru analizler ile doğru iş ve yatırım planlamaları yapmalarına imkan sağlamaktadır. İş tekrarı vb. durumlarda yaşanacak maliyet artışlarını engellemek ve doğru karar mekanizmaları oluşturabilmek için BelsisMIS ürünleri ile sizlere sunulan İşe dokunan çözümlerle mümkündür. 

  • Jeotermal Takip Sistemi
  • Taşeron Personel Takip Sistemi
  • E-Bordro
  • İşçi Bordroları Takip Sistemi
  • İşçi Özlük Takip Sistemi
  • Taşınmaz Mal Yönetimi (Takpas)
  • Arşiv Yönetim Sistemi
  • İş Takip ve Yönetimi Modülü
  • Kaplıca ve Otel Yönetim Sistemi

  Sosyal medya üzerinden bizi takip ederek, yenilikleri ve en güncel bilgileri edinebilirsiniz.