Dijital Arşiv Yönetimi

  Resmi ve Özel tüm kurumların yaptıkları iş ve işlemler esnasında hazırlanan matbu ıslak imzalı evrakları ve bunlara ait ekleri işlemler tamamlandıktan sonra kurumların fiziki arşivlerine kaldırılmaktadır. Bu bilgilere tekrar ihtiyaç duyulduğunda fiziki arşivlerden bulunup çıkarılması zaman ve iş gücü kaybı yaratmaktadır. Standart Dosya Planlarına göre numaralandırılarak tarayıcılarla taranıp Dijital Arşiv oluşturmuş olan tüm kurumlarda fiziki arşive gidilmeden hatta masasından kalmadan çalışanlar istenen bilgi ve belgelere ulaşabilirler. Gerek işlem süreçlerinin kısaltılarak vatandaş memnuniyetinin sağlanması gerekse zaman ve insan kaynağı tasarrufu olarak düşünüldüğü faydası rakamlarla ifade edilemeyecek kadar fayda sağlamaktadır.

  • Dijital Arşiv Takip

Sosyal medya üzerinden bizi takip ederek, yenilikleri ve en güncel bilgileri edinebilirsiniz.