Şirket Uygulamaları

  Holding ve şirketler tarafından da teknolojiyi iş ve iş süreçlerinde kullanmaları özellikle personel maliyetlerinin düşürülmesi yapılacak doğru analizler ile doğru iş ve yatırım planlamaları yapmalarına imkan sağlamaktadır. İş tekrarı vb. durumlarda yaşanacak maliyet artışlarını engellemek ve doğru karar mekanizmaları oluşturabilmek için BelsisMIS ürünleri ile sizlere sunulan İşe dokunan çözümlerle mümkündür. 

  • Jeotermal Takip Sistemi
  • Taşeron Personel Takip Sistemi
  • E-Bordro
  • İşçi Bordroları Takip Sistemi
  • İşçi Özlük Takip Sistemi
  • Taşınmaz Mal Yönetimi (Takpas)
  • Arşiv Yönetim Sistemi
  • İş Takip ve Yönetimi Modülü
  • Kaplıca ve Otel Yönetim Sistemi

Sosyal medya üzerinden bizi takip ederek, yenilikleri ve en güncel bilgileri edinebilirsiniz.