PROJELERİMİZ

EÜAŞ CBS Projesi

EÜAŞ CBS Projesi

Türkiye enerji sektörünün en büyük Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) projelerinden biri olan EÜAŞ CBS projesi; Türkiye genelinde santraller, tesisler, maden sahaları, ÇED süreçleri, kamulaştırma süreçlerinin GIS ortamına aktarılması, süreç tabanlı CBS Web yazılımları geliştirilmesi ve mobil CBS yazılımları geliştirilmesi çalışmalarını kapsamaktadır.

Projenin amacı; EÜAŞ’ın etkin, verimli ve performans odaklı yönetimi amacıyla yatırım, planlama, işletme, yönetim süreçleri ile entegre olacak şekilde üretim ve iletim şebekesi yönetimi için kurumsal Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) ve veritabanı altyapısı kurulmasıdır.

EÜAŞ CBS projesi ile Türkiye’nin kamuya ait en büyük sanayi kuruluşu ve en büyük enerji üreticisi olan EÜAŞ’ın; ülke genelinde enerji üretiminde kullandığı Termik, Hidroelektrik ve Doğalgaz santrallerinin ve bunlara bağlı maden sahaları, iletim hatları vb altyapıların, laboratuvarların, proje, inşaat, işletme ve kamulaştırma süreçlerinin takibinin coğrafi bilgi sistemi tabanlı yapılabilmektedir.

Enerji alanında en büyük CBS projelerinden olan EÜAŞ CBS projesi ile; EÜAŞ’ın sorumluluk sahasında bulunan, Santralden, şalt yada trafo merkezine kadar uzanan Enerji nakil hatlarının CBS ortamında takibi ve yönetilmesine, devam eden ve ileride yürütülecek olan Hidrolik ve Termik santral projelerinin kamulaştırma, ruhsat, satış, ÇED süreçlerinin takip edilmesi sağlanmıştır. Proje ile EÜAŞ’a ait santrallerin üretim ve performanslarının takibine, planlama, etüt ve proje bakım faaliyetleri aşamalarının takibine, merkezi bir sunucu üzerinden verilere erişilmesine, verilerin kurum içi ve kurum dışı kullanıcılara yetkiler dahilinde paylaşıma açılmasına olanak sağlanmıştır.

EÜAŞ CBS Projesi, TUCBS i ile entegre olacak şekilde ISO-TC 211 ve OGC standartlarına uyumlu, CBS destekli, web tabanlı ve mobil özellikli bilgi sistemi olarak tasarlanmıştır.

Belsis’in GIS teknolojileri altyapısı ve proje deneyimi ile hayata geçen proje ile kurumsal iş süreçlerinin tamamı CBS tabanlı hale gelerek daha etkili ve verimli bir kurum yönetimi sağlanmıştır.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü WebTapu Projesi

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü WebTapu Projesi

    Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından sunulan hizmetlerin internet ortamına taşınması amacıyla başlatılan WebTapu projesi kurumların, vatandaşların ve gayrimenkul sektöründeki birçok meslek dalının günlük işlemlerini yapabilecekleri WEB portallar ve mobil uygulamaları kapsamaktadır.

    TKGM Bünyesinde kullanılan iş zekası yazılımları ve kurum için sistemler ile (TSUY, TAKPAS, TAKBİS, MEGSİS vb.) entegrasyonları da kapsayan WebTapu projesi, 185 milyona yakın tapu kaydı üzerinde yapılacak işlemler için şeffaf ve güvenilir bir e-Devlet projesi olarak hayata geçiyor.

    Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin 100 günlük eylem planı içerisinde de yer alan “Tapu Harçlarının Gerçek Değer Üzerinden Hesaplanması” hedefi içinde teknolojik altyapıyı sunan WebTapu projesi ile hem ülkemizdeki kurumlar, vatandaşlarımız hem de ülkemizde ki gayrimenkul sistemine yatırım yaban yabancılara internet ortamından kesintisiz hizmet verilmesi planlanıyor.

    WebTapu projesi ile gayrimenkul hak sahiplerinin tapu müdürlüğüne gitmeden, elektronik ortamda taşınmazlarını yönetebilecekleri ve satış işlemi için elektronik ortamda başvuru yapabilecekleri, işlemler için gerekli olan bilgi ve belgeleri güvenli elektronik ortamda gönderebilecekleri veya bu konularda emlakçılara yetki verebilecekleri bir yapı sunulmaktadır .

    Yine hayata geçirilen uygulama ile takipçilik müessesesinin disiplini ve kayıt altına alınabilmesi ile tapu müdürlüklerinin iş yükünün azaltılması ve insan kaynağının daha etkin ve verimli kullanılması, hizmetlerin hızlı ve güvenli gerçekleştirilerek vatandaş memnuniyetinin sağlanması amacıyla gerçek ve tüzel kişilerin tapu müdürlüklerine başvuru yapabilecekleri sistem kurulmuştur.

    Gelinen aşamada kurulan WebTapu sisteminin modernize edilerek genişletilmesine ihtiyaç duyulmuş olup, özellikle kamu kurumlarının ve değerleme firmalarının sisteme entegre olması projeden beklenen verimin sağlanması için önem arz etmektedir.


Web Tapu Sistemi Yazılım Projesi,Web uygulamalarımız;

 • Emlakçı Portalı
 • Değerlemeci Portalı
 • Kurum Portalı
 • Yönetim Portalı

Mobil uygulamalarımız;

 • Şirket Portalı
 • Emlakçı Portalı
 • Vatandaş Portalı

 modüllerinin geliştirilmesi ile birlikte projenin gerçekleştirilmesi doğrultusunda yazılımların kurulumlarını kapsamaktadır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti MAKS Projesi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti MAKS Projesi

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti genelinde kurulacak olan Mekansal Adres Kayıt Sistemi Projesi kapsamında ülke genelinde adres verilerin tespiti, periyodik uydu fotoğrafları çekilerek değişimlerin takibi, saha çalışmaları yapılarak adres verilerinin toplanması sağlanacaktır. KKTC’nin tüm cadde-sokaklarında 360 derece panoramik yol görüntüleri çekilerek saha çalışmalarının desteklenmesi ve tüm bu çalışmalar kapsamında kullanılacak Coğrafi Bilgi Sistemi tabanlı sunucu, masaüstü, web ve mobil yazılımlar geliştirilmesini kapsamaktadır.

  Türksat tarafından yürütülen projenin alt iş kalemlerinden biri olan sunucu, masaüstü, web ve mobil yazılım kalemleri için BelsisGIS kütüphaneleri tercih edilmiş olup ürün geliştirmeler için destek hizmeti ve danışmanlık hizmetleri Belsis tarafından sağlanmaktadır. 

Türkiye’de 2012’den bu yana 20’yi aşkın belediyede yürüttüğümüz MAKS uyumlu Coğrafi Adres Bilgi Sistemi(CABS) çalışmalarından edindiğimiz tecrübeyi daha ileri taşıyarak, KKTC MAKS projesi kapsamında;

 • BelsisCAD MAKS Modülü (Türkiye ve KKTC MAKS projeleri kapsamında kullanılabilecek özel bir modül)
 • MAKS MOBILE (Türkiye ve KKTC MAKS projeleri kapsamında mobil veri toplama ve güncelleme yazılımları)
 • MAKS WEB (Türkiye ve KKTC MAKS projeleri kapsamında web tabanlı veri üretim ve sorgulama yazılımları)
 • Belsis MAKS Services ( MAKS projeleri kapsamında merkezi verinin yetkiler dâhilinde servis ve takibini yapan sunucu-servis yazılımları)

geliştirmelerine destek vermekteyiz.

    Proje sonunda KKTC genelinde oluşturulan CBS tabanlı MAKS verisinin hem tüm belediyelerle, hem de ihtiyacı olan kamu ve özel kuruluşlarla paylaşılması hedeflenmekte bu sayede KKTC genelinde e-Devlet hizmetlerinin sağlam bir adres altyapısı üzerine kurulması amaçlanmaktadır.  

İller Bankası Datça Kent Bilgi Sistemi Projesi

İller Bankası Datça Kent Bilgi Sistemi Projesi

    Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı İller Bankası AŞ tarafından “Kent Bilgi Sistemleri” alanında açılan ilk ihale olan “Datça Belediyesi Kent Bilgi Sistemi” projesi tamamlanarak devreye alındı. Yerel yönetim bilgi sistemleri açısından ilkleri barındıran proje kapsamında;

 • Datça Belediyesi’ne masaüstü BelsisCAD yazılımları kuruldu ve eğitimleri verildi.
 • Datça Belediyesi sınırlarında yaklaşık 43.600 hektarlık alanda TKGM Megsis ve Takpas entegrasyonu yapılarak mülkiyet haritaları düzenlendi güncel hale getirildi.
 • Beldeye de cad ortamında tutulan veriler düzenlenerek coğrafi bilgi sistemleri altyapısına uygun hale getirildi ve BelsisGIS ortamına aktarıldı.
 • Belediyenin mevcutta kullandığı dijital arşiv yazılımları ile CBS entegrasyonları sağlandı.
 • Belediyenin mevcutta kullandığı belediye otomasyon yazılımları ile CBS entegrasyonları yapıldı.
 • Belediyenin MAKS veri yapısını güncelleyebilmesi ve sahadan veri toplama süreçleri için BelsisIMS CABS Mobil uygulaması ve web uygulaması devreye alınarak mevcut CBS verisi ile entegre çalışabilir hale getirildi.
 • BelsisIMS WEBGIS ürünü ile belediye içerisinde CBS tabanlı yönetim bilgi sistemi sorguları yapılabilir hale geldi.
 • Belediyenin imar planları düzenlenerek vatandaşa elektronik ortamda imar durum bilgisi verilmesi amacı ile BelsisIMS e-ÇAP uygulaması devreye alındı.
 • Datça genelinde adres arama ve POİ noktalarının sorgulanabileceği kent rehber haritası (BelsisIMS KRH )uygulaması kullanıma sunuldu.
 • Datça kent haritası verilerinin ve imar durumunun sorgulanabileceği Android ve İOS uygulamalar devreye alınarak uygulama marketlerde kullanıma sunuldu.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı MeopCUY Projesi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı MeopCUY Projesi

     5 Milyon hazine taşınmazının takibine ilişkin farklı veri kaynakları ile çalışabilen, CAD yeteneklerine sahip masaüstü CBS yazılımlarının geliştirildiği MeopCUY Projesi, 2013 yılından beri Milli Emlak Genel Müdürlüğü ve 81 il müdürlüğünde aktif olarak kullanılmaktadır.

    Masaüstü yazılımlar üzerinde geliştirilen uygulamada, hazine taşınmazlarının coğrafi ve ilişkili sözel verilerinin üretimi yapılmakta olup, taşrada (il müdürlüklerinde) üretilen  bu veriler Genel Müdürlük bünyesindeki merkezi veri tabanında depolanmaktadır.

    Bu sayede taşra-merkez koordinasyonu kurularak, merkezde depolanan veriler ile Türkiye genelindeki hazine taşınmazlarının, güncel ve doğru veri olarak yönetilebilir olması sağlanmaktadır.

    300’ün üzerinde teknik personel tarafından kullanılan MeopCUY yazılımı, hazine taşınmazlarına ait kurumsal bazlı sözel verilerin MEOP sisteminden online WEB servisler aracılığıyla alarak, ürettiği coğrafi veriler ile ilişkilendirdiği teknik altyapıda çalışmaktadır.


Meop Coğrafi Uygulama Yazılımı (MeopCUY) Projesi;

 • Tamamen yerli kaynaklarla Ar-Ge’si yapılan, yerli GIS yazılım kütüphaneleri üzerine geliştirilmiştir.
 • Birlikte çalışabilirlik esaslarına uygun, OGC standartlarında veri paylaşımı sağlanmaktadır.
 • Merkezde depolanmış mekansal veriler MeopCUY ile taşra tarafından doğrudan kullanılabilmektedir.
 • Taşradaki uç kullanıcıların, ürettikleri coğrafi verilerini tek bir yazılım üzerinden veri tabanına yazma, okuma işlemlerini yapabilmelerini sağlanmıştır.
 • Harita Genel Müdürlüğü WMS, TKGM Megsis WMS ve WFS yayınları desteklenmektedir.
 • Coğrafi Yetkilendirme ve Coğrafi Loglama ile (Türkiye’de ilk); kullanıcıya tanımlanmış yetkiler doğrultusunda çalışma bölgelerine ait görüntüleri alabilmek sağlanabilmiştir. Yetki dışındaki bölgeler için WMS görüntülenmesi engellenir, Veri yayılma kaynağı takibatı yapılabilmektedir.
 • GIS Tabanlı gelişmiş CAD ve GIS yetenekleri ile ihtiyaçlar tek yazılım üzerinden çözülebilmektedir.
 • Yazılım ile; Farklı formatlardaki (.ncz, .shp,.dwx, .mif vb) proje dosyaları veri kaybı olmadan açılabilmekte, editlenebilmekte  ve istenilen formatta kaydedilebilmektedir.
 • İlişkisel Veritabanı Yönetim Sistemi Yazılımları ile bağlantılı çalışabilmektedir. (Postgre sql, MSsql, oracle, Sybase vb.)
 • Belediyelerin imar planı verileri ile entegre çalışabilmektedir. Kurumlar arası veri paylaşım prensipleri ışığında belediyelerin imar verilerinin MeopCUY tarafından online kullanılabilmesi sayesinde hazine taşınmazlarının imar uygulamaları sonrası yeni kullanımları ve imar hakları anında sorgulanabilmektedir.
 • Hazineye ait taşınmazların imar uygulaması sonrası kullanım değişiklikleri, hisse durumları, değer kayıpları veya değer artışları ilgili birimlerce rahatlıkla tespit edilebilmektedir.
Mamak Belediyesi Kent Bilgi Sistemi Projesi

Mamak Belediyesi Kent Bilgi Sistemi Projesi

    Türkiye'nin ve Ankara'nın en büyük belediyelerinden “Mamak Belediyesi Kent Bilgi Sistemi” projesi devreye alındı. Birden çok etaptan oluşan projenin ilk etabında belediyede farklı sistemlerde ve yazılımlarda kullanılan veriler BelsisGIS platformu ile entegre çalışır hale getirilerek kullanıcıların günlük süreçlerini alıştıkları şekilde sürdürürken, bir taraftan Kent Bilgi Sistemi’ ne katkı sağlayan ve kullanabilen paydaş olmaları sağlandı.

    6 farklı yazılım ve sistemin entegrasyonu sonucu olarak Mamak Kent Bilgi Sistemi projesinin ürünleri olan “Mamak Kent Rehber Haritası” ve “Mamak e-Çap” projeleri vatandaşın kullanımına açıldı. Mamak genelinde imar durumlarının güncel ve anında sorgulanabildiği, kentte yer önemli noktalara ilişkin bilgilerin alabildiği uygulamalar sayesinde şeffaf belediyecilik anlayışına katkı sağlandı.    

    Yapılan sistem entegrasyonları sayesinde BelsisGIS platformu üzerinde geliştirilen CBS uygulamaları ile belediye içerisinde lokasyon tabanlı sorgu ve analizler de yapılabilir hale gelindi. Belediye içerisinde yetkili kullanıcılar taşınmazlara ilişkin mülkiyet analizleri, borç-tahsilat analizleri, ruhsat durumlarının CBS tabanlı takip edilmesi gibi birçok sorgu imkanına kavuştular.

    Proje kapsamında geliştirilen entegrasyonlar ile Belediyedeki müdürlüklerinin faaliyetlerinin Coğrafi Bilgi Sistemi ortamından takibi ve analiz edilebilmesi imkanına da kavuşuldu. Bu sayede yıllık, aylık vb. zaman periyotlarında müdürlüklerce yürütülen hizmetler coğrafi konumlarına göre, hizmet türüne göre, miktarına göre analiz edilebilir hale geldi.

Altındağ Belediyesi Yönetim Bilgi Sistemi

Altındağ Belediyesi Yönetim Bilgi Sistemi

Ankara'nın tüm değerlerine ev sahipliği yapan Altındağ Belediyesi Web Tabanlı teknolojilere geçişte Belsis Yönetim Bilgi Sistemi uygulamaları ile çalışma kararı aldı. Titizlikle yürütülen veri aktarımı, eğitim ve test çalışmaları sonucunda sistem başarılı bir şekilde devreye alınmıştır.

Mekan bağımsız çalışma sistemine kavuşan Belediyemiz iş ve süreçlerini mekan mefhumu gözetmeksizin yürütme kabiliyetine sahip oldu. Tüm birimleri kapsayan uygulamalar ile verdiği hizmetlerin kalitesini bir kat daha arttırmayı hedefleyen Altındağ Belediyesi sunduğu E-Belediye hizmetleri ile 7/24 Hizmet verebilme seviyesine ulaşmıştır. Dinamik bir yapıya sahip Belsis.NET uygulamaları sayesinde her geçen gün verilen hizmet çeşitliliğini arttıran Altındağ Belediyesi vatandaş odaklı hizmet anlayışı ile ülkemizde örnek öncü belediyelerimizden birisidir.

Mersin Büyükşehir Belediyesi MEBİS Projesi!

Mersin Büyükşehir Belediyesi MEBİS Projesi!

       Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan Mezarlık Bilgi Sistemi Projesi kapsamında yazılım altyapısı olarak BelsisGIS ürünleri kullanıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi ve sorumluluk sahasındaki ilçelerde yer alan bütün mezarlıkları kapsayan MEBİS projesi içeriğinde mezarlık sahalarının 1 cm kadar hassasiyetli Lidar cihazlar için ölçülmesi, hava fotoğrafları ile mevcut durumun tespiti, yeni mezarlık sahalarının planlanması, mevcut mezarlıklar için lojistik, demirbaş envanteri tespitleri gibi birçok kapsamdan oluşan projenin ilk etapları tamamlanarak devreye alındı. Projenin coğrafi bilgi sistemleri altyapısı için farklı yazılım ve ürünler arasında deneme geliştirmeleri yapılarak teknolojik anlamda en yeterli ürün olarak tespit edilen BelsisGIS ve BelsisIMS kütüphanelerinin kullanılması kararlaştırıldı. Tamamen yerli ve milli kaynaklarla üretilen BelsisGIS ve BelsisIMS CBS yazılım ürünlerinin kullanıcı dostu geliştirme ortamı ile belediyenin ihtiyaçlarına yönelik modüller geliştirilerek kullanıma sunuldu. Geliştirilen modüller ile;

 • Vatandaşlar; yakınlarına ait mezar yerlerini sorgulama, bulma, yol tarifi alma imkânına kavuştu. -Cep telefonları üzerinden QR kod ile mezar yeri bulma hizmeti verilmeye başlandı.
 • Mezar yerlerinin 1cm’e varan hassasiyette ölçümleri yapılarak gerçek duruma en yakın haritalaması yapıldı
 • Mezarlık Bilgi Sistemi belediye tarafında defin istatistiklerine ilişkin birçok veri tutulmaya başlandı. Defnedilen vatandaşların sağlık, eğitim, ölüm nedeni vb birçok verisi analiz edilebilir hale geldi.
 • Defin/Nakil işlemlerinin MEBİS üzerinden yürütülmesi sağlandı. -Mezar tahsis işlemlerinin MEBİS üzerinden yürütülmesi sağlandı
 • Mezarlıklardaki hizmetlere yönelik stok/demirbaş bilgilerinin MEBİS üzerinden takibi sağlandı.
 • Web ara yüzleri üzerinden yeni mezar yeri çizimi, düzenlemesi, aile mezarları oluşturma, otomatik mezar yerleştirme, kaydetme vb birçok geometrik işlem yapma imkanı sağlanarak tamamen web üzerinden yönetilebilen, CBS veri üretim araçları kullanıcılara sağlandı.
Kahramankazan Belediyesi Kent Bilgi Sistemi Projesi

Kahramankazan Belediyesi Kent Bilgi Sistemi Projesi

       Kentleşme ve Nüfus artışı bakımından Ankara’nın en hızlı gelişme gösteren ilçelerinden olan Kahramankazan, bu gelişmeler ile birlikte ilçe yönetiminin, açık ve sistematik bir şekilde yapılma ihtiyacı da artmıştır. Bu ihtiyaçları karşılayabilmek için Entegre Yönetim Bilgi Sistemleri (MIS), Coğrafi Bilgi Sistemleri (GIS), İnternet Harita Sunucu Yazılımları, Harita ve Planlama Yazılımları (CAD) ve mobil yazılımlar yardımı ile Kent Bilgi Sistemi oluşturulmuş, bu kapsamda belediyedeki mevcut iş süreçleri analiz edilmiş ve saha çalışmaları yapılmıştır. 

   Proje kapsamında öncelikle mevcutta belediyenin elinde bulunan haritalar, saha çalışmaları ile teyit edilmiş, sayısallaştırılmamış haritaların sayısallaştırma işlemleri gerçekleştirilerek CBS verileri düzenlenmiş, bilgisayar ortamına aktarılmış ve uygun yazılımlar geliştirilmiştir. Ayrıca belediyenin ihtiyaç duyacağı altlık haritalara ulaşımını sağlamak amacı ile TKGM ve HGM entegrasyonları sağlanmıştır.

    Oluşturulan Kent Bilgi Sistemi ile yönetime destek sağlayan mülkiyet bilgileri, imar planları, altyapı bilgileri, bina, iş yeri, konut envanteri, vergi kaydı vb. bilgilerin ulaşıldığı ortak bir platform oluşturulmuştur.

    Belediye çalışanlarının günlük iş süreçlerini sağlıklı bir şekilde yönetebilecekleri, e-Devlet servisleri ile entegre Yönetim Bilgi Sistemleri yazılımları geliştirilmiş ve yine bu yapının Coğrafi Bilgi Sistemi ile entegrasyonu sağlanmıştır.

    Belediyenin doküman arşivi dijital ortama aktarılmış, Elektronik Belge Yönetimi Sistemi (EBYS) ile evrak takip süreçlerinin bilgisayar ortamında kontrollü bir şekilde sürdürülmesi sağlanmış ve mekandan bağımsız hizmet anlayışı kapsamında Mobil İmza entegrasyonu sağlanmıştır.

    Belediye hizmetleri kapsamında vatandaşların, ödeme, beyan, başvuru gibi bazı işlemlerini belediyeye gitmeden internet üzerinden veya IOS/Android işletim sistemlerine uyumlu telefonları ile gerçekleştirebilecekleri mobil uygulamalar geliştirilmiştir.

    Yapılan saha çalışmaları sonrası mevcut beyan kayıtları kontrol edilerek gelir kayıpları belirlenmiş ve bu kayıpların giderilmesine yönelik çalışmalar yapılması sağlanmıştır.

    Yöneticilere yönelik hazırlanan konsollar ile iş süreçlerinin takibinin ve yöneticilerin karar destek süreçlerinin kolaylaştırılması amaçlanmıştır.

Bilecik Belediyesi Dijital Arşiv, Veri Madenciliği ve Gelir Artırıcı Çalışmalar

Bilecik Belediyesi Dijital Arşiv, Veri Madenciliği ve Gelir Artırıcı Çalışmalar

    Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) Projesinin pilot bölgelerinden biri olan Bilecik Belediyesi için adres yapısının düzenlenmeye başlaması ile birlikte BelsisMIS uygulamasında bu yeni adres yapısını kullanarak hem adres bilgi kirliliğinden kurtarılmış hem de gelir kaybının önüne geçerek vatandaşlarına daha iyi hizmet sunabilmek için Adres Bilgi Sistemi Projesi yapılmıştır.

    Bu bağlamda kurumun mevcut adresleri temizlenmiş ve MAKS servisleri aracılığı ile numaratajı yapılan adresler aktarılmıştır.
Bununla birlikte Maks servisleri ile entegrasyon yapılarak adreslerin her zaman güncel tutulması ve bu sayede kurumda BelsisMIS uygulaması üzerinden yapılan tüm işlemlerde güncel ve tek adres sistemi kullanılması sağlanmıştır. 

    Ayrıca proje kapsamında, BelsisMIS uygulama arayüzleri ile mevcut yapı ruhsat arşivinin dijital ortama aktarılması sağlanmıştır. 

    Aktarılan verilerindeki adreslerin, MAKS ve Takpas web servislerinden gelen adres verileri ile eşleştirilmesinden bir adres havuzu oluşturulmuştur. 

    Oluşan adreslerdeki kayıp/kaçak ve kullanımların tespiti için Emlak beyanları, Çevre Temizlik beyanları, İlan Reklam beyanları, Zabıta ruhsatları gibi adrese dayalı yapılan eski işlemlerin akıllı tarama sistemi ile eşleştirilmesine ve böylece yapılan eski işlemlerde ki adres bilgilerinin de güncellenmesi sağlanmıştır.

    Proje sonucunda kurumun mevcut kaçak yapıları tespit etmesi sağlanmıştır. 
Ayrıca adrese dayalı işlemlerde BelsisMIS uygulamasının yönlendirmesi sayesinde kurumun vergi kaybının önüne geçmesi sağlanmıştır
Kırklareli Belediyesi GAÇ Projesi

Kırklareli Belediyesi GAÇ Projesi

    Kırklareli 'nde proje ile belediye kaynaklarının en iyi şekilde değerlendirilmesine imkan vermek, verimli çalışma şartları, ek gelir kaynakları sağlamak ve vatandaşların hizmetlere erişimini kolaylaştırarak yaşam kalitesini arttırmak amaçlanmıştır. 

    Yapılan çalışmalar sonucunda; imar/yapı ile ilgili birimlerinde dağınık yapıda bulunan verilerin tek bir ortamda ve sorgulanabilir olarak saklanması için çalışmalar yapılmıştır. E-İmar Durum ve Kent Rehberi Haritası ‘na ait WEB / mobil uygulamalar hayata geçirilmiştir. 

    Ayrıca gelişen teknolojiler dikkate alınarak herkes tarafından kullanılan mobil cihazlardan (Akıllı Telefon, Tablet vb.) e-İmar Durum ve Kent Rehberi Haritası, çek/gönder hizmetlerine ve belediyemiz ile ilgili duyuru, haber, etkinlik vb. bilgi ve bilgilendirmeler erişim sağlanmıştır. Belediyemiz bünyesinde yürütülen hizmetlerin birbirine entegre olması, adres bilgileri arasında tutarlılık sağlanabilmesi, KBS (Kent Bilgi Sistemi) çalışmalarının IMS, YBS, CBS ve Mobil uygulamaların tamamlanarak entegre çalışabilir hale gelmesi amacıyla adres bilgi sistemi ile ilgili çalışmalar da yapılmıştır.

Marmaris Belediyesi Yönetim Bilgi Sistemi ve EBYS

Marmaris Belediyesi Yönetim Bilgi Sistemi ve EBYS

Ege'nin İncisi, yerli ve dünya genelinde turistlerin gözde tatil yöresi Marmaris bu durum ve vizyonuna uygun bir alt yapıya kavuştu. Windows tabanlı, birbirinden bağımsız, veri tekrarına sebebiyet veren, mekan bağımlı sistemini vizyonuna uygun Web Tabanlı Belsis.NET Yönetim Bilgi Sistemi uygulamalarına geçti.

Web tabanlı sistem çalışmalarını başarılı bir şekilde tamamlayan Marmaris Belediyesi mekan bağımsız, vatandaş odaklı, E-Belediye sitemi ile de 7/24 Hizmet anlayışı ile hizmet veren bir kuruma dönüştü.

Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) çalışmaları da eş zamanlı yürütülerek, tüm kamu ve özel sektör kurumsal firmalarla yazışmaları KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) ile elektronik ortam üzerinden yapar hale gelerek iş ve iş süreçlerini takip edebilmektedir. Marmaris Belediyesi EBYS ile bürokratik süreçlerin aşılarak vatandaşa kaliteli ve hızlı hizmet anlayışını gerçek hayatta da etkin olarak hayata geçirmiştir. Bu bağlamda teknolojiye ve güncel gelişmelere uyum sağlamak için ihtiyaç duydukları çözümler ve projeler akıllı kent teknoloji uygulamalarıyla geliştirilmiştir; uygulamalar arasında birbirleriyle entegrasyonu çok daha verimli kullanmaya başlamış ve etkinleştirilmiştir. Marmaris Belediyesi, Belsis.Net ile teknolojiyi halka en iyi hizmeti verecek şekilde sunarak yazılım desteğimizle vatandaşın hayat standartlarını yükseltmiştir.

Kardemir CBS Projesi

Kardemir CBS Projesi

    Kardemir’e ait yaklaşık 4 milyon metrekare sanayi yerleşkesinde yer alan fabrikalar, ulaşım hatları, üretim tesisleri vb. verilerin CBS ortamına aktarılarak altyapının takibi, gayrimenkul takipleri, hukuki süreçlerinin, özelleştirme süreçlerinin ve tahsis süreçlerinin takibi; CBS tabanlı arşiv oluşturulması için WEB tabanlı  ve masaüstü ürünler geliştirilmesi.

Menteşe Belediyesi Kent Bilgi Sistemi Projesi

Menteşe Belediyesi Kent Bilgi Sistemi Projesi

Ülkemizin en öneli turizm noktalarının merkezinde yer alan Muğla ‘nın merkezinde tek belediyesi olan Menteşe  Belediyesi Vatandaş Odaklı Sosyal Belediyecilik anlayışını ileri seviyelere taşıyarak bölgesinde ilke imza atıp Kent Bilgi Sistemine geçiş yaptı. Proje kapsamında E-İmar, Mobil Kent Haritası, Süreç Tabanlı Elektronik Belge Yönetim Sistemi, Web Tabanlı Yönetim Bilgi Sistemleri, E-Belediye, E-Devlet Entegrasyonları ile hizmetlerini her alana ve platforma taşıyan Menteşe Belediyesi Vatandaş Odaklı Sosyal Belediyecilik örneği oldu.

Menteşe Belediyesi  Kent Bilgi Sistemi projesinde belsis.IMS, belsis.CAD, belsis.GIS, belsis.MIS, belsis.MOBILE ve belsis.EBYS ürünleri kullanılarak hayata geçirilmiştir. Kurum ihtiyaçlarına istinaden sürekli yenilik ve geliştirmeler yapılmaya devam edilmektedir. 

TEİAŞ CBS PROJESİ

TEİAŞ CBS PROJESİ

    Türkiye’nin en büyük Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) projelerinden biri olan TEİAŞ-CBS projesi kapsamında, Türkiye genelinde elektrik iletim hatlarının GIS ortamına aktarılması, süreç tabanlı CBS yazılımları geliştirilmesi, 3 Boyutlu CBS web yazılımları ve saha ekipleri için mobil CBS yazılımları geliştirilmesi çalışmalarını kapsamaktadır. Projenin amacı; TEİAŞ’ın etkin, verimli ve performans odaklı yönetimi amacıyla ileride yatırım, planlama, işletme, yönetim süreçleri ile entegre olacak şekilde iletim şebekesi yönetimi için kurumsal Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) kurulmasıdır. Altyapı alanında yürütülen en büyük CBS projelerinden olan TEİAŞ-CBS projesi ile, TEİAŞ’ın sorumluluk sahasında bulunan; trafo merkezleri, iletim hatları vb. coğrafi nitelikli iletim şebeke ve envanter verilerinin şebeke veri modeline uygun Coğrafi Bilgi Sistemi ortamında yönetilmesine, devam eden ve ileride yürütülecek olan enerji iletim hattı ve trafo merkezi projelerinin iş süreçlerinin takip edilmesine, merkezi bir sunucu üzerinden verilere erişilmesine, verilerin kurum içi ve kurum dışı kullanıcılara yetkiler dâhilinde paylaşıma açılmasına olanak sağlayacak, kurulmakta olan TUCBS Projesi ile entegre olacak şekilde ISO-TC 211 ve OGC standartlarına uyumlu, INSPIRE Direktiflerini destekleyecek yapıda CBS destekli, web tabanlı ve mobil özellikli bilgi sistemi kurulacaktır. Proje; iletim şebekesi envanteri ile ilgili grafik ve sözel verilerin, coğrafi elektrik şebeke veri modeline uygun, Coğrafi Bilgi Sistemleri ortamına aktarılmasını, verilerin merkezi bir veri tabanında yönetilmesini, planlama, etüt ve proje, kamulaştırma, ÇED, bakım faaliyetleri aşamalarının takibini de sağlayarak, geliştirilecek web uygulaması üzerinden sunulmasını ve paylaşılmasını, konumsal analiz ve raporlamalarla, eğitim hizmetlerini kapsamaktadır.

Sosyal medya üzerinden bizi takip ederek, yenilikleri ve en güncel bilgileri edinebilirsiniz.