EÜAŞ CBS Projesi

Türkiye enerji sektörünün en büyük Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) projelerinden biri olan EÜAŞ CBS projesi; Türkiye genelinde santraller, tesisler, maden sahaları, ÇED süreçleri, kamulaştırma süreçlerinin GIS ortamına aktarılması, süreç tabanlı CBS Web yazılımları geliştirilmesi ve mobil CBS yazılımları geliştirilmesi çalışmalarını kapsamaktadır.

Projenin amacı; EÜAŞ’ın etkin, verimli ve performans odaklı yönetimi amacıyla yatırım, planlama, işletme, yönetim süreçleri ile entegre olacak şekilde üretim ve iletim şebekesi yönetimi için kurumsal Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) ve veritabanı altyapısı kurulmasıdır.

EÜAŞ CBS projesi ile Türkiye’nin kamuya ait en büyük sanayi kuruluşu ve en büyük enerji üreticisi olan EÜAŞ’ın; ülke genelinde enerji üretiminde kullandığı Termik, Hidroelektrik ve Doğalgaz santrallerinin ve bunlara bağlı maden sahaları, iletim hatları vb altyapıların, laboratuvarların, proje, inşaat, işletme ve kamulaştırma süreçlerinin takibinin coğrafi bilgi sistemi tabanlı yapılabilmektedir.

Enerji alanında en büyük CBS projelerinden olan EÜAŞ CBS projesi ile; EÜAŞ’ın sorumluluk sahasında bulunan, Santralden, şalt yada trafo merkezine kadar uzanan Enerji nakil hatlarının CBS ortamında takibi ve yönetilmesine, devam eden ve ileride yürütülecek olan Hidrolik ve Termik santral projelerinin kamulaştırma, ruhsat, satış, ÇED süreçlerinin takip edilmesi sağlanmıştır. Proje ile EÜAŞ’a ait santrallerin üretim ve performanslarının takibine, planlama, etüt ve proje bakım faaliyetleri aşamalarının takibine, merkezi bir sunucu üzerinden verilere erişilmesine, verilerin kurum içi ve kurum dışı kullanıcılara yetkiler dahilinde paylaşıma açılmasına olanak sağlanmıştır.

EÜAŞ CBS Projesi, TUCBS i ile entegre olacak şekilde ISO-TC 211 ve OGC standartlarına uyumlu, CBS destekli, web tabanlı ve mobil özellikli bilgi sistemi olarak tasarlanmıştır.

Belsis’in GIS teknolojileri altyapısı ve proje deneyimi ile hayata geçen proje ile kurumsal iş süreçlerinin tamamı CBS tabanlı hale gelerek daha etkili ve verimli bir kurum yönetimi sağlanmıştır.

Sosyal medya üzerinden bizi takip ederek, yenilikleri ve en güncel bilgileri edinebilirsiniz.