Bilecik Belediyesi Dijital Arşiv, Veri Madenciliği ve Gelir Artırıcı Çalışmalar

    Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) Projesinin pilot bölgelerinden biri olan Bilecik Belediyesi için adres yapısının düzenlenmeye başlaması ile birlikte BelsisMIS uygulamasında bu yeni adres yapısını kullanarak hem adres bilgi kirliliğinden kurtarılmış hem de gelir kaybının önüne geçerek vatandaşlarına daha iyi hizmet sunabilmek için Adres Bilgi Sistemi Projesi yapılmıştır.

    Bu bağlamda kurumun mevcut adresleri temizlenmiş ve MAKS servisleri aracılığı ile numaratajı yapılan adresler aktarılmıştır.
Bununla birlikte Maks servisleri ile entegrasyon yapılarak adreslerin her zaman güncel tutulması ve bu sayede kurumda BelsisMIS uygulaması üzerinden yapılan tüm işlemlerde güncel ve tek adres sistemi kullanılması sağlanmıştır. 

    Ayrıca proje kapsamında, BelsisMIS uygulama arayüzleri ile mevcut yapı ruhsat arşivinin dijital ortama aktarılması sağlanmıştır. 

    Aktarılan verilerindeki adreslerin, MAKS ve Takpas web servislerinden gelen adres verileri ile eşleştirilmesinden bir adres havuzu oluşturulmuştur. 

    Oluşan adreslerdeki kayıp/kaçak ve kullanımların tespiti için Emlak beyanları, Çevre Temizlik beyanları, İlan Reklam beyanları, Zabıta ruhsatları gibi adrese dayalı yapılan eski işlemlerin akıllı tarama sistemi ile eşleştirilmesine ve böylece yapılan eski işlemlerde ki adres bilgilerinin de güncellenmesi sağlanmıştır.

    Proje sonucunda kurumun mevcut kaçak yapıları tespit etmesi sağlanmıştır. 
Ayrıca adrese dayalı işlemlerde BelsisMIS uygulamasının yönlendirmesi sayesinde kurumun vergi kaybının önüne geçmesi sağlanmıştır

Sosyal medya üzerinden bizi takip ederek, yenilikleri ve en güncel bilgileri edinebilirsiniz.