Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı TEİAŞ CBS Projesi

    Türkiye'nin en büyük Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) projelerinden biri olan TEİAŞ-CBS projesi kapsamında, Türkiye genelinde elektrik iletim hatlarının GIS ortamına aktarılması, süreç tabanlı CBS yazılımları geliştirilmesi, 3 Boyutlu CBS WEB yazılımları ve saha ekipleri için mobil CBS yazılımları geliştirilmesi çalışmalarını kapsamaktadır.

    Projenin amacı; TEİAŞ’ın etkin, verimli ve performans odaklı yönetimi amacıyla ileride yatırım, planlama, işletme, yönetim süreçleri ile entegre olacak şekilde iletim şebekesi yönetimi için kurumsal Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) kurulmasıdır.

    Altyapı alanında yürütülen en büyük CBS projelerinden olan TEİAŞ-CBS projesi ile, TEİAŞ’ın sorumluluk sahasında bulunan; trafo merkezleri, iletim hatları vb. coğrafi nitelikli iletim şebeke ve envanter verilerinin şebeke veri modeline uygun Coğrafi Bilgi Sistemi ortamında yönetilmesine, devam eden ve ileride yürütülecek olan enerji iletim hattı ve trafo merkezi projelerinin iş süreçlerinin takip edilmesine, merkezi bir sunucu üzerinden verilere erişilmesine, verilerin kurum içi ve kurum dışı kullanıcılara yetkiler dâhilinde paylaşıma açılmasına olanak sağlayacak, kurulmakta olan TUCBS Projesi ile entegre olacak şekilde ISO-TC 211 ve OGC standartlarına uyumlu, INSPIRE Direktiflerini destekleyecek yapıda CBS destekli, WEB tabanlı ve mobil özellikli bilgi sistemi kurulacaktır.

    Proje; iletim şebekesi envanteri ile ilgili grafik ve sözel verilerin, coğrafi elektrik şebeke veri modeline uygun, Coğrafi Bilgi Sistemleri ortamına aktarılmasını, verilerin merkezi bir veri tabanında yönetilmesini, planlama, etüt ve proje, kamulaştırma, ÇED, bakım faaliyetleri aşamalarının takibini de sağlayarak, geliştirilecek web uygulaması üzerinden sunulmasını ve paylaşılmasını, konumsal analiz ve raporlamalarla, eğitim hizmetlerini kapsamaktadır.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı TEİAŞ CBS Projesi

Sosyal medya üzerinden bizi takip ederek, yenilikleri ve en güncel bilgileri edinebilirsiniz.