Kahramankazan Belediyesi Kent Bilgi Sistemi Projesi

       Kentleşme ve Nüfus artışı bakımından Ankara’nın en hızlı gelişme gösteren ilçelerinden olan Kahramankazan, bu gelişmeler ile birlikte ilçe yönetiminin, açık ve sistematik bir şekilde yapılma ihtiyacı da artmıştır. Bu ihtiyaçları karşılayabilmek için Entegre Yönetim Bilgi Sistemleri (MIS), Coğrafi Bilgi Sistemleri (GIS), İnternet Harita Sunucu Yazılımları, Harita ve Planlama Yazılımları (CAD) ve mobil yazılımlar yardımı ile Kent Bilgi Sistemi oluşturulmuş, bu kapsamda belediyedeki mevcut iş süreçleri analiz edilmiş ve saha çalışmaları yapılmıştır. 

   Proje kapsamında öncelikle mevcutta belediyenin elinde bulunan haritalar, saha çalışmaları ile teyit edilmiş, sayısallaştırılmamış haritaların sayısallaştırma işlemleri gerçekleştirilerek CBS verileri düzenlenmiş, bilgisayar ortamına aktarılmış ve uygun yazılımlar geliştirilmiştir. Ayrıca belediyenin ihtiyaç duyacağı altlık haritalara ulaşımını sağlamak amacı ile TKGM ve HGM entegrasyonları sağlanmıştır.

    Oluşturulan Kent Bilgi Sistemi ile yönetime destek sağlayan mülkiyet bilgileri, imar planları, altyapı bilgileri, bina, iş yeri, konut envanteri, vergi kaydı vb. bilgilerin ulaşıldığı ortak bir platform oluşturulmuştur.

    Belediye çalışanlarının günlük iş süreçlerini sağlıklı bir şekilde yönetebilecekleri, e-Devlet servisleri ile entegre Yönetim Bilgi Sistemleri yazılımları geliştirilmiş ve yine bu yapının Coğrafi Bilgi Sistemi ile entegrasyonu sağlanmıştır.

    Belediyenin doküman arşivi dijital ortama aktarılmış, Elektronik Belge Yönetimi Sistemi (EBYS) ile evrak takip süreçlerinin bilgisayar ortamında kontrollü bir şekilde sürdürülmesi sağlanmış ve mekandan bağımsız hizmet anlayışı kapsamında Mobil İmza entegrasyonu sağlanmıştır.

    Belediye hizmetleri kapsamında vatandaşların, ödeme, beyan, başvuru gibi bazı işlemlerini belediyeye gitmeden internet üzerinden veya IOS/Android işletim sistemlerine uyumlu telefonları ile gerçekleştirebilecekleri mobil uygulamalar geliştirilmiştir.

    Yapılan saha çalışmaları sonrası mevcut beyan kayıtları kontrol edilerek gelir kayıpları belirlenmiş ve bu kayıpların giderilmesine yönelik çalışmalar yapılması sağlanmıştır.

    Yöneticilere yönelik hazırlanan konsollar ile iş süreçlerinin takibinin ve yöneticilerin karar destek süreçlerinin kolaylaştırılması amaçlanmıştır.

Sosyal medya üzerinden bizi takip ederek, yenilikleri ve en güncel bilgileri edinebilirsiniz.