Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü WebTapu Projesi

    Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından sunulan hizmetlerin internet ortamına taşınması amacıyla başlatılan WebTapu projesi kurumların, vatandaşların ve gayrimenkul sektöründeki birçok meslek dalının günlük işlemlerini yapabilecekleri WEB portallar ve mobil uygulamaları kapsamaktadır.

    TKGM Bünyesinde kullanılan iş zekası yazılımları ve kurum için sistemler ile (TSUY, TAKPAS, TAKBİS, MEGSİS vb.) entegrasyonları da kapsayan WebTapu projesi, 185 milyona yakın tapu kaydı üzerinde yapılacak işlemler için şeffaf ve güvenilir bir e-Devlet projesi olarak hayata geçiyor.

    Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin 100 günlük eylem planı içerisinde de yer alan “Tapu Harçlarının Gerçek Değer Üzerinden Hesaplanması” hedefi içinde teknolojik altyapıyı sunan WebTapu projesi ile hem ülkemizdeki kurumlar, vatandaşlarımız hem de ülkemizde ki gayrimenkul sistemine yatırım yaban yabancılara internet ortamından kesintisiz hizmet verilmesi planlanıyor.

    WebTapu projesi ile gayrimenkul hak sahiplerinin tapu müdürlüğüne gitmeden, elektronik ortamda taşınmazlarını yönetebilecekleri ve satış işlemi için elektronik ortamda başvuru yapabilecekleri, işlemler için gerekli olan bilgi ve belgeleri güvenli elektronik ortamda gönderebilecekleri veya bu konularda emlakçılara yetki verebilecekleri bir yapı sunulmaktadır .

    Yine hayata geçirilen uygulama ile takipçilik müessesesinin disiplini ve kayıt altına alınabilmesi ile tapu müdürlüklerinin iş yükünün azaltılması ve insan kaynağının daha etkin ve verimli kullanılması, hizmetlerin hızlı ve güvenli gerçekleştirilerek vatandaş memnuniyetinin sağlanması amacıyla gerçek ve tüzel kişilerin tapu müdürlüklerine başvuru yapabilecekleri sistem kurulmuştur.

    Gelinen aşamada kurulan WebTapu sisteminin modernize edilerek genişletilmesine ihtiyaç duyulmuş olup, özellikle kamu kurumlarının ve değerleme firmalarının sisteme entegre olması projeden beklenen verimin sağlanması için önem arz etmektedir.


Web Tapu Sistemi Yazılım Projesi,Web uygulamalarımız;

  • Emlakçı Portalı
  • Değerlemeci Portalı
  • Kurum Portalı
  • Yönetim Portalı

Mobil uygulamalarımız;

  • Şirket Portalı
  • Emlakçı Portalı
  • Vatandaş Portalı

 modüllerinin geliştirilmesi ile birlikte projenin gerçekleştirilmesi doğrultusunda yazılımların kurulumlarını kapsamaktadır.

Sosyal medya üzerinden bizi takip ederek, yenilikleri ve en güncel bilgileri edinebilirsiniz.