Çevre ve Şehircilik Bakanlığı MeopCUY Projesi

     5 Milyon hazine taşınmazının takibine ilişkin farklı veri kaynakları ile çalışabilen, CAD yeteneklerine sahip masaüstü CBS yazılımlarının geliştirildiği MeopCUY Projesi, 2013 yılından beri Milli Emlak Genel Müdürlüğü ve 81 il müdürlüğünde aktif olarak kullanılmaktadır.

    Masaüstü yazılımlar üzerinde geliştirilen uygulamada, hazine taşınmazlarının coğrafi ve ilişkili sözel verilerinin üretimi yapılmakta olup, taşrada (il müdürlüklerinde) üretilen  bu veriler Genel Müdürlük bünyesindeki merkezi veri tabanında depolanmaktadır.

    Bu sayede taşra-merkez koordinasyonu kurularak, merkezde depolanan veriler ile Türkiye genelindeki hazine taşınmazlarının, güncel ve doğru veri olarak yönetilebilir olması sağlanmaktadır.

    300’ün üzerinde teknik personel tarafından kullanılan MeopCUY yazılımı, hazine taşınmazlarına ait kurumsal bazlı sözel verilerin MEOP sisteminden online WEB servisler aracılığıyla alarak, ürettiği coğrafi veriler ile ilişkilendirdiği teknik altyapıda çalışmaktadır.


Meop Coğrafi Uygulama Yazılımı (MeopCUY) Projesi;

 • Tamamen yerli kaynaklarla Ar-Ge’si yapılan, yerli GIS yazılım kütüphaneleri üzerine geliştirilmiştir.
 • Birlikte çalışabilirlik esaslarına uygun, OGC standartlarında veri paylaşımı sağlanmaktadır.
 • Merkezde depolanmış mekansal veriler MeopCUY ile taşra tarafından doğrudan kullanılabilmektedir.
 • Taşradaki uç kullanıcıların, ürettikleri coğrafi verilerini tek bir yazılım üzerinden veri tabanına yazma, okuma işlemlerini yapabilmelerini sağlanmıştır.
 • Harita Genel Müdürlüğü WMS, TKGM Megsis WMS ve WFS yayınları desteklenmektedir.
 • Coğrafi Yetkilendirme ve Coğrafi Loglama ile (Türkiye’de ilk); kullanıcıya tanımlanmış yetkiler doğrultusunda çalışma bölgelerine ait görüntüleri alabilmek sağlanabilmiştir. Yetki dışındaki bölgeler için WMS görüntülenmesi engellenir, Veri yayılma kaynağı takibatı yapılabilmektedir.
 • GIS Tabanlı gelişmiş CAD ve GIS yetenekleri ile ihtiyaçlar tek yazılım üzerinden çözülebilmektedir.
 • Yazılım ile; Farklı formatlardaki (.ncz, .shp,.dwx, .mif vb) proje dosyaları veri kaybı olmadan açılabilmekte, editlenebilmekte  ve istenilen formatta kaydedilebilmektedir.
 • İlişkisel Veritabanı Yönetim Sistemi Yazılımları ile bağlantılı çalışabilmektedir. (Postgre sql, MSsql, oracle, Sybase vb.)
 • Belediyelerin imar planı verileri ile entegre çalışabilmektedir. Kurumlar arası veri paylaşım prensipleri ışığında belediyelerin imar verilerinin MeopCUY tarafından online kullanılabilmesi sayesinde hazine taşınmazlarının imar uygulamaları sonrası yeni kullanımları ve imar hakları anında sorgulanabilmektedir.
 • Hazineye ait taşınmazların imar uygulaması sonrası kullanım değişiklikleri, hisse durumları, değer kayıpları veya değer artışları ilgili birimlerce rahatlıkla tespit edilebilmektedir.

Sosyal medya üzerinden bizi takip ederek, yenilikleri ve en güncel bilgileri edinebilirsiniz.