Belsis TKGM E-Terkin Uygulaması Kullanımda!

    "E-Terkin" TKGM tarafından yayınlanan web servisleri kullanılarak, yetki verilen bankaların ve finans kurumlarının ipoteklerinin sorgulanması ve ipoteklerinin kaldırılması (terkin) taleplerini iletebilecekleri bir uygulamadır.  WEB tabanlı olan e-Terkin uygulaması ile terkin işlemini yapacak banka/finans kurumları tarafından yazılı olarak düzenlenen ipotek terkin talepleri, tapu kaydı, malik sorgulamaları elektronik ortamda yapılabilmektedir.

    Belsis e-Terkin uygulaması kurum içi kullanılan süreç yönetim yazılımları ile de entegre çalışarak mevcut sistemin bir parçası haline gelebilmekte ve kurum personeline ekstra iş yükü çıkarmadan süreçleri tamamlama imkanı vermektedir. E-İmza desteği sayesinde bütün resmi süreçlerin elektronik ortamdan tamamlanmasını sağlayan Belsis e-Terkin uygulaması, terkin işlemi için harcanan süre, insan kaynağı ve kağıt kullanımını minimize etmekte, kurum iç işleyişlerini takip edilebilir kılmaktadır. 

Belsis
"İşe Dokunan Çözümler"

Sosyal medya üzerinden bizi takip ederek, yenilikleri ve en güncel bilgileri edinebilirsiniz.