Kariyer Planlamada Bir Araç: GIS !

    Çankaya Üniversitesi Şehir Planlama Bölümü; Kent, Bölge, Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezi (KENTMER) tarafından düzenlenen seminere katılarak coğrafi bilgi sistemleri sektörünün, şehir plancılarının kariyer planlamasındaki etkilerini konuştuk.

    KENTMER tarafından konuşmacı olarak davet edilen Ankara Bölge Müdürümüz Y. Şehir Plancısı Mehmet SERVİ, eğitim hayatı ve sonrasında ki iş hayatında coğrafi bilgi sistemlerinin kariyerine nasıl etki ettiğini genç plancı adayları ile paylaştı. 

    Planlama çalışmalarında GIS kullanımının yanı sıra, farklı sektörlerdeki GIS projelerinde Şehir Plancıları olarak ne gibi görevler alındığı, GIS sektöründe önemli projelerde ne gibi yetkinlikler istendiği ve kariyer hedeflerine ulaşmak için nasıl yollar izlenebileceği üzerine yapılan sohbet Şehir Plancısı adayları ile yapılan soru-cevap kısmı ile sona erdi. Etkinlik boyunca sıcak ev sahiplikleri için başta Şehir Planlama Bölüm Başkanı ve KENTMER Müdürü Sayın Doç. Dr. Z. Ezgi Haliloğlu Kahraman’a ve KETNMER yetkililerine teşekkür ediyor; genç Şehir Plancısı adaylarına kariyerlerinde başarılar diliyoruz.

Sosyal medya üzerinden bizi takip ederek, yenilikleri ve en güncel bilgileri edinebilirsiniz.