CBS Tabanlı Kamulaştırma Bilgi Sistemi

    Kurumların Kamulaştırma Süreçlerini; mekana dayalı güncel veriler ile en doğru ve hızlı şekilde Kamulaştırma Kanunu Mevzuatına uyumlu olarak yönetebileceği Belsis çözümüdür.

    Süreç Tabanlı bir mimari üzerinde geliştirilmekte olan sistem ile kurumların tüm Kamulaştırma Süreçleri, mevzuata uygun uygulama gerçekleriniz ile örtüşecek şekilde tasarlanmış olacaktır.

    Kurumlar CBS Tabanlı Kamulaştırma Bilgi Sistemi sayesinde, E-Devlet servisleri ile (TKGM, NVİ) entegre bir yapıda çalışacak olup; kamulaştırma projelerinde bu servisleri kullanabilme imkanına erişebilirler.
Harita üzerinden kolay arama fonksiyonları ile kamulaştırmaya konu taşınmaz, parsel veya proje bilgilerine ister özet halde erişilir istenirse istatistiksel sorgular ile yapılabilir.

    Kullanıcılar kamulaştırmaya konu taşınmazların tapu, kadastro ve saha kontrollerinde tespit edilen verilerini saklayabilir, sorgulayabilir ve analiz edebilirler. Kamulaştırmaya konu dava süreçlerini, uzlaşma durumlarını, kamulaştırma bedellerini sistemden güncel olarak takip edebilirsiniz.

    Harita üzerinde; Kamulaştırma gerçekleşme oranları, uzlaşma oranları gibi grafik raporlar alınabileceği gibi; Kamulaştırmaya ait standart veya kurumun belirleyeceği kuruma özel şablonlarda raporlama desteği imkanı sunabilmektedir.
Kamulaştırma planları kayıpsız olarak sistemde görüntülenebilir ve analiz edilebilir. İl, ilçe, mahalle, parsel, proje bazında sorgulanabilir ve altlık haritalar üzerinde gösterilebilir.

    Toplu /tekil kişi bilgileri veya parsel bilgileri edinme olanağı sunduğu gibi malik görüşmelerini, tespit tutanaklarını arşivlenebilir ve istenildiği zamanda bu verilere akıllı arama fonksiyonları ile erişilebilir.

    Kamulaştırmaya ait her türlü doküman, belge, fotoğraf, video dosyalarını ilgili taşınmaz ile ilişkili şekilde harita üzerinde sorgulanabilir ve bilgilerine erişilebilir.

    Saha çalışmalarında kullanılabilecek “Mobil Veri Toplama Yazılımı” ile Kamulaştırma verilerinin yerinde tespit edilerek sisteme online entegre edilebilmesi kamulaştırma süreçlerini kolaylaştıracaktır.

Sosyal medya üzerinden bizi takip ederek, yenilikleri ve en güncel bilgileri edinebilirsiniz.