Entegre Kent Bilgi Sistemi

   Kent Bilgi Sistemleri, belediyelerin kaynaklarını en iyi şekilde değerlendirmelerini sağlayan, ek gelir kaynağı yaratan ve vatandaşların yaşam kalitesini arttıran entegre bilgi sistemidir.
   Kent Bilgi Sistemi; kentteki mülkiyet bilgileri, imar planları, altyapı bilgileri, bina, iş yeri, konut envanterleri, yerel vergi kayıtları gibi, yönetimde destek sağlayan tüm bilgileri depolanmasını, analiz edilmesini ve takip edilmesini sağlar. Belediyelerin işleyişinin elektronik ortamında yapılmasını temin ederek birimler arasında güçlü bir koordinasyon sağlar.

Belsis “Entegre Kent Bilgi Sistemi” anlayışı sayesinde; 
 • Kente ait tüm verilerin tek bir ekranda tümüyle görüntülenebilmesi sağlanır,
 • Belediye gelirlerinin yakından izlenmesi, zamanında tahsili,
 • Vergi kaçaklarının tespit edilerek paraya dönüştürülmesi,
 • İmar dışı yapılaşmanın izlenmesi ve önlenmesi,
 • Arsa üretimi,
 • Kamulaştırma maliyetlerinin en aza çekilmesi,
 • Tüm belediye taşınmazlarının kira ve ruhsat gelirlerinin izlenmesi ve tahsilatı,
 • Su abone harcamalarının izlenmesi ve tahsilatı,
 • İmar ile ilgili verilerin halka açılması,
 • Her tür tahsilatın olabildiğince kolay biçimde yapılabilmesi
 • Şehir gelişimi ile ilgili geleceğe yönelik planların yapılmasında mevcut durumun analiz edilmesi kolaylaşır ve görselleşir. 

Bunun yanı sıra kurum içerisinde;
 • Kaynak yönetimi optimizasyonu sağlanır,
 • Birimler arası koordinasyon ve uyum artışı sağlanır,


Entegre Kent Bilgi Sistemi Araçları
 • CAD (Computer Aided Desing) Bilgisayar destekli tasarım, planlama ve haritacılık yazılımı
 • GIS (Geographical Information Systems) Coğrafi Bilgi Sistemleri
 • MIS (Management Information System) Yönetim Bilgi Sistemi
 • IMS (Internet Map Server) İnternet Harita Sunucusu


   Belsis Türkiye´de, GIS, CAD, MIS ,ve IMS uygulamalarının tamamını, kendi kaynakları ile, ortak tasarım olarak, bu uygulamaların eş zamanlı çalışmalarını temel alarak üreten İLK ve TEK FİRMADIR.

Sosyal medya üzerinden bizi takip ederek, yenilikleri ve en güncel bilgileri edinebilirsiniz.