Finans Sektörü Çözümleri

     E-Tapu; Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) tarafından yayınlanan web servisleri aracılığıyla, ilgili kurum ve kuruluşların, Tapu Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) üzerinden ipotek tesis ve terkin işlemlerini, başvurularını online olarak gerçekleştirebildikleri, açık kaynak kod ile web tabanlı, mobil kullanıma uyumlu yapıda geliştirilmiş bir bağlantı yazılımıdır. Mevcut ipotek tesisi ve terkini işlemleri sürecinde, TKGM ve finansal kuruluş arasındaki bürokrasi, zaman ve insan kaynağı maliyeti oldukça fazladır. E-Tapu yazılımı insan kaynağı harcamalarını azaltmak, ipotek tesis ve terkin ile ilgili işlem süreçlerinin daha kolay ve daha verimli yapılabilmesi için süreç yönetimini ve karar destek sağlamaktadır.

     17.08.2013 tarihli ve 28738 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Tapu Sicil Tüzüğü'nün 88.maddesinde ve 26.maddesinde belirtilen ipotek tesisi ve terkin şekline yönelik Tapu Müdürlüklerinde ve ilgili kurumlarda yaşanan sıkıntıları giderebilmek için; Tapu Sicil Tüzüğü'nün 14. maddesi 2. fıkrası uyarınca başta bankalar olmak üzere çeşitli kurumlara, özel ve tüzel kişilere böylelikle kendi işleriyle sınırlı olmak üzere TKGM (Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü) ile yapılacak protokol kapsamında daha önce yazılı olarak düzenlenmekte olan ipotek terkin ve ipotek tesis taleplerinin, elektronik ortamda online olarak yapılmasını sağlamak amacıyla E-Tapu uygulaması tüm kamu kurum ve kuruluşları ile özel ve tüzel kişilerin kullanımına sunulmuştur.

    

        E-TAPU Temel Özellikleri
 • TAKBIS sistemi ile tam entegre bir şekilde çalışır. Hisse üzerindeki ipotek bilgilerini anlık olarak listeler.
 • Satış İpotek, İpotek Tesisi, İpotek Terkini başvurularını ve işlemlerini online olarak gerçekleştirir.
 • Sorgulanan taşınmazların detaylı takyidat bilgilerine erişim sağlayarak raporlama imkanı sunar.
 • İpotek Tesisi ve İpotek Terkini başvuru aşama bilgilerinin anlık takibini sağlar.
 • İpotek Tesisi işlemlerinde gerekli olan Onama İpoteği ve Tescil İstemi Belgesi sistem tarafından otomatik olarak üretilir.
 • Harç Ödemeleri ile ilgili bilgilerin takibini sağlar.
 • Elektronik imza altyapısı ile başvurulara ilişkin belgelerin elektronik olarak imzalanmasını sağlar.
 • Gerçek ve Tüzel Kişi bilgileri ile sorgulama yaparak, taşınmaz detay bilgilerine erişim sağlar.
 • Kurum içerisinde yer alan kullanıcı bilgi sistemi, üye bilgi sistemi vb. Sistemler ile entegre bir şekilde çalışır.
 • İpotek Tesisi ve İpotek Terkini başvuru aşama bilgilerinin anlık takibini sağlar.


        E-TAPU Yazılımının Sağladığı Faydalar

 • Hızlı ve pratik işlem süreçleri ile bürokrasi ve zaman maliyeti azalır.
 • İpotek tesisi ve ipotek terkin işlemlerinde Tapu Müdürlüklerinde geçen süre azalır.
 • İnsan kaynağı harcamalarını optimize eder.
 • Elektronik İmza altyapısı ile oluşan*.eyp paketi sayesinde belgelerin güvenirliğini sağlar.
 • Dijital Arşiv imkanı ile kağıt ve toner kullanımında maliyeti azaltır, tasarruf sağlar.
 • Kullanıcı dostu arayüzleri ile, son kullanıcılara kullanım kolaylığı sağlar.
 • Web tabanlı yapısı sayesinde internet erişiminin olduğu her ortamdan kolaylıkla işlem yapılmasını sağlar.
 • Basılı evrak ortamında kaybolabilecek işlem belgelerinin dijital olarak arşivlenmesi ile kolay ve güvenilir erişim sağlar.
 • Manuel olarak yürütülen ipotek tesisi ve terkin işlemlerindeki hataların ve risklerin tespit edilmesi ve önüne geçilmesini kolaylaşır.

Sosyal medya üzerinden bizi takip ederek, yenilikleri ve en güncel bilgileri edinebilirsiniz.