Veri Madenciliği ve Gelir Artırıcı Çalışmalar

   Günümüzde yerel yönetimler açısından ihtiyaç duyulan planlama, mühendislik projeleri ve uygulamaları bilgilerine kolayca ulaşmak, gerektiğinde bu bilgileri kullanarak yeni bilgiler üretmek, bunların takibini ve kontrolünü yapmak düzenli ve planlı bir kentleşme için vazgeçilmez unsurlardır.

   Geldiğimiz süreçte tüm kamu kurum ve kuruluşları işlemlerinde Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT) yer alan adres bilgilerini kullanmaktadır. UAVT üzerinde kaydı olmayan hiç kayıt için işlem yapılmamaktadır. UAVT yer alan adres verileri şuan pilot olarak uygulanan ve en kısa sürede tüm belediyeler için zorunlu hale getirilecek MAKS (Mekansal Adres Kayıt Sistemi) uygun hale getirilecektir. Böylelikle sözel verinin yanında grafik veride bilginin doğruluğunu sağlamak amacıyla sistemde yer alacaktır.

   Belediyeler UAVT yer alan bilgileri güncel tutmak zorundadır. Bu zorunluluğa karşılık belediyelerin sözel veri üzerinde işlem yapan ve gelir kaynaklarının % 70 ‘inin üzerinde kısmı için işlem yapan birimlerinde UAVT verileri kullanılmamakta ve hala eski adres verileri üzerinden işlem yapılmaktadır. Ancak 5393 sayılı Büyükşehir Yasası ile birlikte büyükşehir ilçe belediyelerinde gelir kaybı nedeni ile artık kaynakların daha etkin kullanılması ve kaynağı oluşturan vergi kalemlerindeki kayıp kaçakların tespit edilmesine ilişkin mücadele öncelikli hale gelmiştir.


ÇALIŞMANIN AMACI

   Emlak, ruhsat, çevre temizlik, ilan reklam ve iştirak payları gibi tebliğe esas dokümanların ilgilisine ulaştırılması ile doğrudan gelir elde eden yerel yönetimler için, adres verisi olmazsa olmaz bir bilgidir. Büyükşehir ilçe belediyelerinin gelirinin % 90 ve daha fazlasını oluşturan gayrimenkul (Arsa, Arazi, Bina) ve içerisindeki ticarethaneler için gerek vergilendirme gerekse vergilerin tebliğ edilmesi adres belirsizliğinden dolayı vergi kaybı ve tebliğ maliyetlerinden dolayı çözülmesi gereken önemli bir problemdir. Malik bilgilerinin edinildiği tapu kayıtlarında adres bilgilerinin eski olması belediyelerdeki beyan ve tapu ilişkisinin kurulmasına da engel olmaktadır.


   Doğru vergilendirme, kayıp ve kaçakların tespiti, tebliğ maliyetlerinin düşürülmesi ve belediyenin tüm birimlerinde tek adres bilgisinin kullanılması ile sağlanacak adrese tabanlı bütünleşik sistem sayesinde bugün yaşanan sıkıntılarında gelecekte yaşanmaması sağlanacaktır. Bu anlamda ilgili yerel yönetimin NVİ (Nüfus Vatandaşlık İşleri) UAVT (Ulusal Adres Veri Tabanı) adresleri, Tapu Bilgileri vb. bilgiler ile mevcut sistemdeki beyan adresleri üzerinde analiz çalışması yapılır. Analiz çalışması sonucunda çıkan sonuçlar üzerinden belirlenecek en doğru yöntem ve oluşturulacak ekip ile önce adres bilgilerinin düzenlenmesi sonrasında sözel veriler üzerinde kayıp ve kaçak tespiti yapılır.


   Düzenleme çalışmaları tamamlandığında grafik veriler üzerinden kontrol ve tespit çalışması yapılması ve düzenleme yapılamayan adres bilgileri için sahada tespit çalışması yapılması da bu proje istenirse dahil edilebilir.


ADRES ANALİZ ÇALIŞMASI

   Adres bilgi sistemlerinin doğru olarak kurulabilmesi ve sonrasında yapılacak gelir arttırıcı çalışmalar için mevcut sistemdeki veri durumunun tespiti için yapılacak analiz çalışması çok önemlidir. Yapılacak analiz sonrasında çalışmalarda kullanılacak yöntem, oluşturulacak ekip ve işin tamamlanma süresine ait en yaklaşık süreleri kestirilebilir hale gelecektir. Analiz ve düzenleme çalışmalarında kullanılacak tüm veriler yerel yönetimin sorumluluğundadır.


   Analiz çalışması sonrasında ortaya çıkan veri durumuna göre düzenleme çalışmalarında kullanılacak Adres Eşleştirme ve gelir attırıcı uygulamalar firmamız tarafından hazırlanır Böylelikle çeşitli veri setlerinin tek ekranda görülebilmesi ve eşleştirme yapılabilmesi sağlanacaktır. Geliştirilecek uygulamalar mevcut uygulamalara ait veri tabanı ile entegre çalışır..
Yapılan tüm bu çalışmalar sonucunda yerel yönetim adreslerini güncellemenin yanında ciddi oranda bir kayıp kaçak tespit yaparak gelir kaybının önüne geçecektir.


Vatandaşa daha iyi hizmet verebilme imkanına sahip olacaktır.

Sosyal medya üzerinden bizi takip ederek, yenilikleri ve en güncel bilgileri edinebilirsiniz.