Enerji Sektörü Çözümleri

    Teknolojik ilerlemelere bağlı olarak sürekli artan enerji talebi, enerjinin üretim anından son tüketiciye ulaştığı noktaya kadar takip edilmesini, planlanmasını ve yönetilmesi mecbur kılmaktadır. Bu kadar büyük bir ağın takibinde de bilişim teknolojilerinin kullanılması kaçınılmaz gerçektir. 

    Günümüzde enerji üretimi birçok farklı yöntemle yapılmaktadır. En çok tüketilen enerji türlerinden biri olan elektrik enerjisine bakıldığında her ne kadar konvansiyonel yöntemlerin (hidroelektrik, termik vb.) ağırlığı sürse de gelecek için temiz enerji prensibinden hareketle çevreye daha duyarlı olduğu düşünülen yenilenebilir enerji kaynaklarına olan talepte artmaktadır.

    Belsis olarak bizlerde bilişim teknolojilerindeki deneyim ve uzmanlığımızdan gelen bilgi birikimimizi, enerji sektöründe karşılaşılan problemlere çözüm üretmek için sunmaktayız.

    Enerji üretim safhasında santraller için uygun yer seçim analizleri, üretim alanlarına ilişkin kapasite analizleri, iletim hatlarına ilişkin takip ve analiz çalışmaları, son tüketicinin takibine yönelik uygulamalar gibi birçok alanda çalışma yapan Belsis AR-GE ekipleri, sistemin sağlıklı ve verimli yürüyebilmesi amacı ile farklı çözüm ve projeler üretmektedir.  

Kurumsal ihtiyaçlar doğrultusunda hizmet sunabileceğimiz bazı alanlar;
  • Hidroelektrik ve termik santraller için yer seçim analizleri
  • İletim hatları ve boru hatları için güzergah / yer seçim analizleri
  • İletim hatları ve boru hatları için güzergah / yer seçim analizleri
  • 3 Boyutlu Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) yazılımları
  • Kamulaştırma projelerinin takibi için süreç tabanlı kamulaştırma bilgi sistemi kurulması
  • Elektrik ve doğalgaz iletim altyapısını takibine yönelik süreç tabanlı bakım onarım planlama yazılımları
  •  Elektrik ve doğalgaz dağıtım firmaları için CBS (Coğrafi Bilgi Sistemi) tabanlı altyapı bilgi sistemi projeleri ve abone bilgi sistemi entegrasyonları
  • Yenilenebilir enerji yatırımları için uygun yer seçim analizleri
  • DEPA, REPA, GEPA atlasları hazırlanması ve verimlilik analizleri
  • Saha ekipleri için mobil cihazlarda çalışabilen CBS (Coğrafi Bilgi Sistemi) tabanlı bakım onarım uygulamaları            
şeklinde sıralanabilir.

    Belsis 19 yıllık deneyimi ve enerji sektörünün en büyük CBS projelerinden birini hayata geçiren kurumsal kabiliyetleri sayesinde sektörün bilişim ihtiyaçlarına cevap vermek için her zaman çalışmalarını sürdürmektedir.

Sosyal medya üzerinden bizi takip ederek, yenilikleri ve en güncel bilgileri edinebilirsiniz.